Karelia-ammattikorkeakoulun blogit

 

Tulevaisuutta rakentamassa
Tulevaisuutta rakentamassa on Karelian promotiimin opiskelijoiden yhteinen blogi. Aiheina ovat esimerkiksi projektit, opiskelija-aktiivin elämä, kansainvälisyys, harjoittelu, erilaiset oppimismenetelmät, opiskelijan arki ja opiskelijaliikunta. Tervetuloa seuraamaan opiskelijaelämää Kareliassa!

Laatua yhteistyöllä – pieniä parannuksia joka päivä
Laatua yhteistyöllä – pieniä parannuksia joka päivä on Karelia-amk:n laatutyöstä kertova blogi, jossa julkaistaan Karelia-amk:n laatutoimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia. Blogin teemat ja kirjoitusten näkökulmat perustuvat Karelian henkilöstön omiin näkemyksiin korkeakoulun laatutyöstä, laatutyöhön liittyvistä menettelytavoista ja laatu osana korkeakouluyhteisön rakentamista.

DigIT
Digitalisaatiolla edistetään alueen elinkeinorakenteen uudistumista, toiminnan tehostamista ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Kareliassa vahvistetaan työelämässä tarvittavien digitaitojen oppimista ja ammattikorkeakoulun palvelujen saavutettavuutta. Kareliassa digitalisaatiota kehitetään tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa.

Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta
Blogissa käsitellään Karelia-amk:ssa syksyllä 2015 alkavan Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä. Koulutus on uusi avaus ikäosaamisen vahvistamiseksi. Blogia kirjoittavat Karelian yliopettajat Tuula Kukkonen ja Liisa Suhonen.

Kaikuja
Musiikin koulutuksen alumni ja tuntiopettaja Laura Vuorjoki-Elo kirjoittaa opettamisen ja opiskelun arjesta, juhlasta ja sattumuksista. Kaikuja kuullaan muun muassa tunneilta, työhuoneista, peditunneilta, tutkintokonserteista ja teatterin kulisseista.

Kiikarissa Kiina
Kiikarissa Kiina on Further East from the East (FEFE) -hankkeen blogi, jossa käsitellään kansainvälistymistä, Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä ja tulevaisuuden näkymiä. Kirjoittajina toimivat hankkeen työntekijät. Tervetuloa mukaan kiikaroimaan Kiinaan! Lisätietoa hankkeesta: http://fefe.karelia.fi.

Kohtaamisia osaamispoluilla
Sosionomi-opettajat kuvaavat kokemuksiaan osaamisyhteisötyöskentelystä ja sen kehittämisestä. Käsittelemme ja pohdimme mm. seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Mitä osaamisyhteisöt ovat? Millaisia oppimiskäsityksiä osaamisyhteisötyöskentelyn taustalta on löydettävissä? Miten voimme ohjata osaamisyhteisöjä ja hyödyntää niitä opetuksessa? Millaisia arviointinäkökulmia osaamisyhteisötyöskentelyyn liittyy? Miten opiskelijat kokevat työskentelyn?

Kumppanuustoiminta – yritysyhteistyön suola ja pippuri
Kumppanuustoiminnan blogi esittelee sekä kuvaa Karelia-ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden yhteistyötä. Blogissa on esillä vahvasti tekemisen meininki. Ei niin pientä tai suurta yhteistyötä, etteikö siitä voisi kumppanuusblogiin kirjoittaa. Kirjoittajana toimii palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkosen lisäksi Karelian henkilökuntaa, opiskelijoita ja ennen kaikkea yhteistyökumppaneita.

Kohti Masteria
Blogi kertoo YAMK-opiskelun sisällöistä integroituna ajankohtaisiin asioihin ja kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti johtamisen ja liiketoimintaosaamisen tematiikkaan. Yhteistä kirjoituksille on, että sekä tulevilla ja nykyisillä opiskelijoilla ja opettajalla on sama päämäärä: olemme menossa kohti Master-tason tutkintoa, YAMK-tutkintoa. Blogia kirjoittaa yliopettaja Kim Wrange.

Parasta Maalla
Parasta Maalla on Rural Finland –koordinaatiohankkeen blogi, jossa käsitellään maaseutumatkailuun ja sen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kirjoittajina toimivat niin hankkeen työntekijät kuin alan toimijat eri puolilta Suomea. Tervetuloa seuraamaan, mikä on tai voisi olla parasta maalla!

SOTE-johtamisen YAMK vastaa ajan haasteisiin
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat ja opettajat kertovat koulutuksesta ja opiskelusta. Blogissa opiskelijat jakavat kokemuksiaan omasta opiskelustaan, kuvaavat erilaisia tapoja suorittaa opintoja ja kertovat muista mielenkiintoisista opiskeluun liittyvistä asioista. Kansainväliset opiskeluasiat ja vierailut valmisteluineen ovat tärkeässä osassa.

Voimalaelämää
Voimalaelämää -blogi käsittelee Voimalan toimintoja ja tarjontaa, opiskelijoiden oppimista harjoittelujaksojen aikana, Voimalan yhteisön ja moniammatillisuuden toimimista sekä kokemuksia Voimalasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä niin opiskelijoiden, Voimalan kanssa yhteistyössä toimivien Karelian henkilöstön kuin yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden näkökulmasta

Jalkautuminen Leuuwardeniin yhteisötyön äärelle
Jalkautuminen Leuuwardeniin yhteisötyön äärelle -blogi kuvaa lehtori Miia Pasasen opettajavaihtoa Stendin yliopistoon. Miian mukana matkassa on myös ryhmä sosionomiopiskelijoita.

Polku – Entrepreneurship Week
Inspiraatio, tahto ja usko omaan tekemiseen. Näistä on hyvä lähteä liikkeelle omaa uraa ja tulevaisuutta rakentaessa. Polku on Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille suunnattu nelipäiväinen tapahtuma, joka tarjoaa inspiraatiota ja työkaluja itsensä työllistämiseen.

From the Sunshine State by JK
Here you will find stories about my life and my internships in the Honorary Consulate of Finland, and the FACC in Lake Worth, Florida, USA. I, the writer, am a 24 year old International Business student in Karelia UAS. Welcome to join me in my 6 month adventure overseas! Janette Kaasinen

 

Haluatko Karelian bloggaajaksi? Ota yhteyttä viestinta@karelia.fi.