Karelia-ammattikorkeakoulun blogit

 

Tulevaisuutta rakentamassa
Tulevaisuutta rakentamassa on Karelian promotiimin opiskelijoiden yhteinen blogi. Aiheina ovat esimerkiksi projektit, opiskelija-aktiivin elämä, kansainvälisyys, harjoittelu, erilaiset oppimismenetelmät, opiskelijan arki ja opiskelijaliikunta. Tervetuloa seuraamaan opiskelijaelämää Kareliassa!

Studying International Business at Karelia UAS
Welcome to Karelia University of Applied Sciences! We are Promotion Group who will guide you on the journey of an Karelia international student. Do you want to know how the daily life of an international student is? What kinds of activities we have? Opportunities? Multicultural environment? Karelia staff? Snow and coldness in Joensuu, Finland? Let’s follow our posts and discover!

Uusiutuva energia Kareliassa
Tiesitkö, että maailma voisi käyttää pelkästään uusiutuvaa energiaa jo parin-, kolmenkymmenen vuoden päästä? Tiedätkö, miten Karelia-ammattikorkeakoulu toimii tämän tavoitteen eteen? Lukemalla tätä uutta blogia pysyt kärryillä siitä.

Karelian yrittäjyyspolku
Yrittäjyys, korkeakouluopinnot, innovaatiotoiminta, asiantuntijuus, menestyminen. Karelian yrittäjyyspolku –käsittelee näitä teemoja monen kirjoittajan voimin. Jokaisen kirjoittajan näkemys on hänen omansa, eikä edusta Karelia-ammattikorkeakoulun virallista kantaa

Laatua yhteistyöllä – pieniä parannuksia joka päivä
Laatua yhteistyöllä – pieniä parannuksia joka päivä on Karelia-amk:n laatutyöstä kertova blogi, jossa julkaistaan Karelia-amk:n laatutoimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia. Blogin teemat ja kirjoitusten näkökulmat perustuvat Karelian henkilöstön omiin näkemyksiin korkeakoulun laatutyöstä, laatutyöhön liittyvistä menettelytavoista ja laatu osana korkeakouluyhteisön rakentamista.

DigIT!
DigIT!-blogi käsittelee opetuksen, oppimisen ja ohjauksen teemoja erilaisissa digikonteksteissa.

Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta
Blogissa julkaistaan Ikäosaamisen YAMK-opiskelijoiden opinnäytetöistään kirjoittamia tekstejä sekä muuta tähän koulutukseen liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Kiikarissa Kiina
Kiikarissa Kiina on Further East from the East (FEFE) -hankkeen blogi, jossa käsitellään kansainvälistymistä, Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä ja tulevaisuuden näkymiä. Kirjoittajina toimivat hankkeen työntekijät. Tervetuloa mukaan kiikaroimaan Kiinaan! Lisätietoa hankkeesta: http://fefe.karelia.fi.

Kohtaamisia osaamispoluilla
Sosionomi-opettajat kuvaavat kokemuksiaan osaamisyhteisötyöskentelystä ja sen kehittämisestä. Käsittelemme ja pohdimme mm. seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Mitä osaamisyhteisöt ovat? Millaisia oppimiskäsityksiä osaamisyhteisötyöskentelyn taustalta on löydettävissä? Miten voimme ohjata osaamisyhteisöjä ja hyödyntää niitä opetuksessa? Millaisia arviointinäkökulmia osaamisyhteisötyöskentelyyn liittyy? Miten opiskelijat kokevat työskentelyn?

Kumppanuustoiminta – yritysyhteistyön suola ja pippuri
Kumppanuustoiminnan blogi esittelee sekä kuvaa Karelia-ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden yhteistyötä. Blogissa on esillä vahvasti tekemisen meininki. Ei niin pientä tai suurta yhteistyötä, etteikö siitä voisi kumppanuusblogiin kirjoittaa. Kirjoittajana toimii palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkosen lisäksi Karelian henkilökuntaa, opiskelijoita ja ennen kaikkea yhteistyökumppaneita.

Kohti Masteria
Blogi kertoo YAMK-opiskelun sisällöistä integroituna ajankohtaisiin asioihin ja kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti johtamisen ja liiketoimintaosaamisen tematiikkaan. Yhteistä kirjoituksille on, että sekä tulevilla ja nykyisillä opiskelijoilla ja opettajalla on sama päämäärä: olemme menossa kohti Master-tason tutkintoa, YAMK-tutkintoa. Blogia kirjoittaa yliopettaja Kim Wrange.

SOTE-johtamisen YAMK vastaa ajan haasteisiin
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat ja opettajat kertovat koulutuksesta ja opiskelusta. Blogissa opiskelijat jakavat kokemuksiaan omasta opiskelustaan, kuvaavat erilaisia tapoja suorittaa opintoja ja kertovat muista mielenkiintoisista opiskeluun liittyvistä asioista. Kansainväliset opiskeluasiat ja vierailut valmisteluineen ovat tärkeässä osassa.

Voimalaelämää
Voimalaelämää -blogi käsittelee Voimalan toimintoja ja tarjontaa, opiskelijoiden oppimista harjoittelujaksojen aikana, Voimalan yhteisön ja moniammatillisuuden toimimista sekä kokemuksia Voimalasta ja moniammatillisesta yhteistyöstä niin opiskelijoiden, Voimalan kanssa yhteistyössä toimivien Karelian henkilöstön kuin yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden näkökulmasta

Viittä vaille valmiina työelämään
Terveydenhoitajaopiskelijoiden viimeisen lukukauden opintoihin kuuluu vahvasti yhteiskunnallinen näkökulma hoito- ja terveydenhoitotyöhön. Opiskelijat ottavat kantaa muun muassa eriarvoistumisen näyttäytymiseen yhteiskunnassa, terveyttä ja työhyvinvointia koskevaan keskusteluun, palveluiden kehittämiseen sekä ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen palvelujärjestelmässä. Karelian blogi kokoaa valmistuvien terveydenhoitajien kirjoitukset.

 

 

Haluatko Karelian bloggaajaksi? Ota yhteyttä viestinta@karelia.fi.

Karelia-blogien toimituskunta: Tiedottaja Eija Piiparinen, julkaisukoordinaattori Kaisa Varis