Luovuuden lähteillä

Tänä syksynä olemme markkinoinnin tunneilla käsitelleet muun muassa luovuutta ja innovointia. Luovuudella onkin keskeinen merkitys, kun puhutaan markkinoinnista tai esimerkiksi uuden liiketoiminnan kehittelystä. Hulluiltakaan kuulostavien ideoiden esiintuomista ei pitäisi pelätä, sillä huimista visioista voi lähteä liikkeelle jotakin mullistavaa.

Luovuus herättää toisaalta ristiriitaisiakin tuntemuksia. ”En minä vain ole luova ihminen” saattaa kuulua useammankin henkilön suusta, kun aletaan keskustella aiheesta. Usein luovuus liitetäänkin taiteelliseen luomiseen ja esimerkiksi maalaamiseen. Kuitenkin pitäisi muistaa, että se on vain yksi luovuuden muoto. Vaikka ei olisikaan mikään Pielisjoen Picasso, voi silti olla hyvinkin luova jollakin muulla elämän osa-alueella oli kyse sitten vaikka kotitöiden tekemisestä tai tenttiin lukemisesta.

Jonkinasteista luovuutta löytyy meistä kaikista ja jokainen voi myös kehittää omaa luovuuttaan. Kävimme läpi erilaisia luovuustekniikoita ja teimme harjoituksia, joissa sai tuoda esiin mitä mielettömimpiä ratkaisuja ja ideoita. Mietimme esimerkiksi, mitä kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia tiiliskivelle voi keksiä. Vaikka tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta ja hölmöltäkin harjoitukselta, niin se laittoi oikeasti aivot raksuttamaan ja miettimään asioita uudella tavalla.

Jokainen meistä teki myös kuvakollaasin, jossa toi esiin niitä asioita, jotka kuvaavat omaa persoonaa ja itselle tärkeitä asioita. Kuvat ja tekstipätkät etsittiin aikakaus- ja sanomalehdistä ja liimattiin A3-paperille. Kollaasien tekeminen oli hauskaa vaihtelua ja lopputulokset kuvasivat tekijöitään onnistuneesti.

kollaasit_piennetty

Markkinoinnin opiskelijoiden askartelemia kuvakollaaseja

Joskus tällainen luova tauko on paikallaan ja ehkäisee jämähtämistä vanhoihin kaavoihin. Vaikka nykyään kiire on läsnä aina ja kaikkialla, pitäisi välillä pysähtyä miettimään asioita eri näkökulmista ja antaa luovuuden kukkia!

– Sanna, liiketalous