Teollinen puurakentaminen

Puurakentaminen on nouseva trendi Suomessa ja maailmalla. Sen kilpailuvalttina ovat muun muassa rakennusosien korkea esivalmistusaste sekä ympäristötekijät. Lisäksi puurakentamisen kilpailukyky järjestelmänä haastaa perinteisen rakentamistavan nopeudessaan.

Puurakentamiseen liittyvät mielikuvat ovat ristiriitaiset: puulla on tutkitusti positiivinen vaikutus rakennusten sisäilmaan ja puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä merkittävästi. Vastapainona puuhun liittyvät negatiiviset mielikuvat ovat kalleus, paloturvallisuus ja pitkäaikaiskestävyys.

Puukerrostalorakentaminen antaa vahvan vastuksen perinteisen rakentamistavan malleille myös kilpailukykynsä ansiosta. Kustannustehokasta puukerrostaloa ei rakenneta työmaalla ”pitkästä tavarasta”, vaan rakennustuotteet esivalmistetaan kuivissa tehdastiloissa. Näin ollen rakennusaikaan sidottu pääoma saadaan tuottamaan mahdollisimman nopeasti.

Keskusteltaessa puukerrostalosta ei voida yleensä välttyä paloturvallisuuskysymyksiltä. Maallikolle voi olla yllätys, että haluttaessa pitkiä palonkestoaikoja on massiivipuu erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto. Tämä johtuu puun hiiltymisominaisuudesta. Hiiltymäkerros suojaa ehjää puukerrosta joka toimii rakenteellisesti kuten normaalitilanteessakin.  Lisäksi Suomessa puukerrostaloihin vaaditaan lähes poikkeuksetta automaattinen sammutusjärjestelmä.

Rakennusmateriaalina puu soveltuu hyvin erittäin vaativien rakennuskohteiden materiaaliksi, kun muistetaan laittaa oikea materiaali oikeaan paikkaan. Muun muassa Norjasta löytyy alkuperäisessä kuosissaan oleva puukirkko, joka on iältään yli 300 vuotta vanha.

Teksti: Mikko Matveinen, projektipäällikkö