Voimalan virrassa

Helou!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija Tytti. Suoritan mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa 5 viikon ajan. Ennen harjoittelua en oikein tiennyt mitä odottaa. Aluksi kaikki tuntui hirveän sekavalta, kun projekteja ja asiakkaita alkoi tipahdella kalenteriin, eikä ollut vielä saanut Voimalan ideasta kiinni. Onneksi apuna oli jo aiemmin aloittaneita opiskelijoita, niin pääsin nopeasti kartalle siitä, mitä täällä oikein tehdään. Voimala on harjoittelupaikkana monipuolinen, sillä kohdalle sattuu mitä erilaisempia projekteja ja monia asiakkaita. Yksikään päivä ei ole koskaan samanlainen.

Pixabay

Aloitin itse harjoitteluni jo viikkoa ennen varsinaisen harjoittelun alkua, sillä lupauduin ottamaan vastuun projektista nimeltä Muistin virrassa. Tämä projekti jäi mieleeni parhaiten hyvällä tavalla. Vaikka vastoinkäymisiäkin suunnittelussa kohdattiin, niin päällimmäisenä jäi hyvä fiilis ryhmäkerroista ja siihen osallistuvista asiakkaista.

 

Suoraan sanottuna ensimmäiset ajatukset olivat jännittyneet, enkä tiennyt mitä projektilta odottaisin. Sain kuulla, että Muistin virrassa -projekti vie paljon aikaa, mutta todellisuus iski vasta myöhemmin. Ryhmäkertoja oli yhteensä 6 ja jokaiselle kerralle tuli suunnitella eri aktiviteetteja. Välillä oli vaikeaa keksiä uusia aktiviteetteja ja välillä saikin improvisoida. Onneksi apunani oli muita opiskelijoita ja saimme jokaiselle kerralle mitä mahtavampia ideoita, joista myös osallistujat pitivät. Pidimme vappuaattona vappubileet, jonne olimme saaneet hankittua munkkeja, simaa ja vappukoristeita. Vaikka osallistujia oli tuolla kerralla vain muutama, saimme silti hyvät juhlat aikaiseksi.

Vaikka aluksi projektiin lähteminen tuntuikin vaikealta ja työmäärä oli valtava, nautin silti joka hetkestä. Osallistujat olivat ihania ja he olivat aktiivisesti mukana, vaikka jokin asia ei olisikaan ollut mieluinen. Viimeiselle kerralle olimme tehneet kaikille pariskunnille positiivisuuskortit, joihin tuli kirjoittaa hyviä asioita. Myös me Voimalan opiskelijat saimme hyvää palautetta, jota luimme hymyissä suin. Kaiken kaikkiaan Muistin virrassa -ryhmä oli mahtava projekti ja onneksi sain olla siinä mukana!

Tytti, terveydenhoitajaopiskelija

Voimala, erilainen oppimisympäristö

Moikka!

Olen Saara ja opiskelen toista vuotta terveydenhoitajaksi. Suoritan Voimalassa viiden viikon mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua.

Kun aloitin harjoittelun, en totta puhuakseni ollut kovin innoissani, että “jouduin” Voimalaan. Haaveilin paikasta sairaalan osastolla, jossa tapahtuisi paljon kaikkea jännää. Asenteeni johtui varmasti osin tietämättömyydestä Voimalan toimintaa kohtaan ja käsityksestä, ettei siellä tapahdu juuri mitään tai pääse kokemaan mitään. Harjoittelun edetessä kuitenkin käsitykseni muuttui hurjasti, sillä huomasin, kuinka monipuolista tekemistä Voimala tarjoaa opiskelijoille. Pääsinpä myös käymään siellä L-talossa, jonne aiemmin olisin halunnut. Heh!

Voimala eroaa paljolti muista harjoittelupaikoista. Täällä tehdään projektityötä, eivätkä päivät ole koskaan samanlaisia. Voimalassa sattuu ja tapahtuu. Päivään voi esimerkiksi sisältyä suunnittelua, yksilöasiakkaita sekä jonkin ryhmän vetäminen taikka tapahtuma. Tai sitten ihan jotain muuta, kuten minun harjoittelussani olleet terveystarkastukset tai Valtimolla vierailu kyselyhaastatteluiden merkeissä. Myös työympäristö vaihtelee. Töitä voi tehdä esimerkiksi koululla, asiakkaiden luona, erilaisissa yhteisötiloissa ja sairaalassa. Olenpa löytänyt itseni myös Lykynlammelta ja jo aiemmin mainitsemaltani Valtimolta.

Voimalassa kaikki projektit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä. Harjoitteluni aikana tein yhteistyötä sairaanhoitaja-, sosionomi- ja fysioterapia opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Voimalassa oli useita vaihto-opiskelijoita, joten englannin kieltäkin tuli palautettua hyvin mieleen. Moniammatillinen tiimi tuo monipuolisuutta ja erilaisia näkökulmia.

Voimalassa korostuu hyvin vastuu ja vapaus. Työajat määräytyvät pitkälti omien projektien ja itse sovittujen aikataulujen pohjalta. Tämä tuo sekä vapautta, että vastuuta, sillä Voimalassa vastuu suunnittelusta ja suunnitelmien toteutumisesta on itsellä.

Tämän harjoittelun perusteella voisin suositella harjoittelua Voimalassa jokaiselle opiskelijalle, joka on vähänkään kiinnostunut projektityyppisestä työskentelystä. Jos myös haluat kokeilla jotain ihan erilaista, niin ei kun kipin kapin Voimalaan!

Aurinkoista päiväjatkoa!

Saara, terveydenhoitajaopiskelija

 

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Moikka!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suoritin mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa viiden viikon ajan. En varsinaisesti tiennyt juuri mitään Voimalan toiminnasta ennen aloittamistani ja fiilikseni olivat hieman epävarmat, saisinko näistä viikoista mitään irti liittyen juuri mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoitteluun.

Voimalan toiminnassa korostuu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erilaisten ryhmien ja yksilöasiakkaiden kanssa. Työskentely on projektilähtöistä ja hommat tehdään yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Pidin siitä, että opiskelijat saivat niin paljon vastuuta projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se opetti minulle vastuun ottamista ja aikataulutuksen suunnittelua. Vinkkinä Voimalaan tuleville, että kalenteri kannattaa hankkia, jos ei jo sitä mahdollisesti omista. Itselläni kalenteri alkoi jo täyttymään ensimmäisten päivien aikana erilaisista projekteista ja yksilöasiakkaiden tapaamisista.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö näkyi harjoittelussa muun muassa yksilöasiakkaiden kautta. Niissä opin yhteisen tekemisen, kuuntelun ja läsnäolon merkityksen asiakkaan hyvinvoinnissa. Tapasin monia erilaisia asiakkaita harjoitteluni aikana ja teimme heidän kanssaan jotain heille mielekästä puuhaa. Opin avoimen keskustelun ja asiakkaiden voimavarojen löytämisen tärkeyden. Itse sain ehkä eniten irti näistä yksilöasiakastapaamisista. Voimalassa ei tehdä sellaista kliinistä hoitotyötä, mitä voisi tulla vastaan esim. osastolla harjoittelussa ollessa, mutta täällä opin juuri läsnäolon ja yhteisen tekemisen kautta tapahtuvan hoitotyön.

Kaiken kaikkiaan Voimala-harjoittelu oli antoisa kokemus ja en osannut odottaa, että viihdyn siellä niin hyvin. Omalla aktiivisuudella ja vastuun ottamisella pääsee jo hyvin liikkeelle. Voimala avaa myös oven moniammatilliseen työskentelyyn, ja itsekin pääsin tekemään hommia fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa, jota en aiemmissa harjoitteluissa ole päässyt niin paljon tekemäänkään.

Milja, terveydenhoitajaopiskelija

Fysioterapeutin monenlaiset työskentely-ympäristöt

Moi!

Olen fysioterapeuttiopiskelija Antti-Eemeli ja tällä hetkellä suoritan neljättä harjoitteluani Voimalassa. Voimalassa olen päässyt työskentelemään monenlaisissa projekteissa ja toteuttamaan yksilö- ja ryhmäterapiaa eri asiakasryhmille.

Voimalaan tullessa tiedostin jo sen, että harjoittelun aikana kliinisten taitojen opettelu ei ole keskiössä. Voimalassa opiskelija pääsee tutustumaan fysioterapeutin moninaisiin työskentely-ympäristöihin. Harjoittelun aikana olen päässyt työskentelemään mm. lasten, nuorten, ikääntyneiden ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Voimalassa käsitys fysioterapian moninaisista työskentely-ympäristöistä avartuu ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri asiakasryhmiin. Fysioterapiaopinnoissa TULES-osaamisella on vahva painotus. Tästä johtuen muut fysioterapian osa-alueet saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Riskinä on, että opiskelija ei tiedosta millaisissa muissa työskentely-ympäristöissä fysioterapeutille olisi käyttöä.

Harjoittelun kesto oli kahdeksan viikkoa, joten pääsin osallistumaan monenlaisiin projekteihin. Olin mukana mm. Alisa-yökylässä, Diabetes-leirillä, oma-aika perheissä, koulutapahtumissa ja äideille suunnatussa toiminnassa. Sain paljon kokemusta projektityöskentelystä ja toimimisesta lasten sekä nuorten kanssa.

Voimala on ollut erittäin positiivinen kokemus. Kannattaa tulla tänne ihmettelemään, mitä kaikkea fysioterapeutti voikaan tehdä!

Antti-Eemeli, fysioterapeuttiopiskelija

Moniammatillinen yhteistyö Voimalassa

Olen Karoliina toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suorittanut mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun Voimalan ympäristössä. Harjoitteluni kesti 5 viikkoa. Halusin Voimalaan harjoitteluun sen takia, että olen pohtinut tulevaisuudessani mahdollisesti hakevani projektityöhön ja muuten en opiskelujeni aikana olisi päässyt tekemään tallaista harjoittelua.

Aiheeni blogipostaukselle on moniammatillinen yhteistyö.

 

 

 

Voimalassa työskennellään eri ammattia opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Samaan aikaan kanssani opiskelijoita oli fysioterapia-, sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen puolelta. Lisäksi Voimalassa mukana toimi vaihto-opiskelijoita.

Moniammatillinen yhteistyö alkoi heti harjoittelun alussa. Projektit ja asiakkaat jakautuivat eri ammattia opiskelevien opiskelijoiden kesken. Ennen Voimalassa harjoittelua, en ollut päässyt näin syvällisesti toteuttamaan moniammatillista yhteistyötä, sillä koko tiimi joutui, alusta lähti puhaltamaan yhteen hileen.

Projektien suunnitteluun sovimme aina yhteisen ajan ja paikan, jossa näkisimme, yleensä paikkana toimi Voimalan tupa. Suunnittelimme ja työstimme projekteja yhdessä, sovimme vetovastuun aikatauluineen ja pohdimme meitä mietityttäviä kysymyksiä. Projektien toteutuksen päätteeksi kävimme niitä yhdessä läpi sekä keskustelimme mahdollisista kehittämiskohteista.

 

 

 

+ Tiimityöskentelyn hyvin puolina on omien tietojen ja taitojen rikastuttaminen, erilaisiin ihmisiin tutustuminen ja yhteisen aikataulun suunnittelemisen harjoittelu. Ryhmässä toimiminen avaa omaa näkemystä käsiteltäviin asioihin. Tiimissä harjoitellaan työskentelyä erilaisten opiskelijoiden kanssa. Tiimissä saat palautetta omaan työskentelyyn ja saat myös itse antaa palautetta. Tiimin kesken voi jakaa myös mietityttäviä asioita. Moniammatillinen yhteistyö tuo vaihtelua pelkästään samaa ainetta opiskelevien opiskelijoiden kesken.

Tiimityöskentelyn hankaluuksia on päällekkäin menevät aikataulut, välillä vallitseva kiire ja eri vaiheessa olevat harjoittelu viikot.  Myös tiimin jäsen poissaolo (sairastuminen yms.) hankaloittaa esim. parina työskentelyn päivän tapaamisia ja projekteja.

 

 

 

 

Oma näkemykseni moniammatillisesta yhteistyöstä

Viisi viikkoa harjoittelussa kului todella nopeasti. Pääsin tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja uusia ystävyys suhteita pääsi myös muodostumaan. Opin harjoittelussa paljon ja opin paljon uusia taitoja tulevaisuutta varten. Moniammatillisesta yhteistyöstä harjoittelun aikana tulee varmasti olemaan hyötyä tulevassa ammatissani. Myös kansainvälisten näkemysten vaihtaminen vaihto-opiskelijoiden kanssa oli rikastuttava kokemus. Oman aikataulun suunnittelu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääsi harjaantumaan viikkojen aikana. Jokaisella henkilöllä on oma tapansa tehdä töitä ja tässä harjoittelussa pääsin näkemään monia erilaisia tyylejä. Tuimme toinen toisiamme harjoittelun aikana ja vierellä oli aina joku, johon pystyi tukeutumaan. Harjoitteluni Voimalassa sopi hyvin tämän lukukauden päätteeksi.

 

Karoliina, terveydenhoitajaopiskelija

Vaihto-opiskelijoiden ohjaus Voimalassa

 Olen Tapio, terveydenhoitajaopiskelija ja suoritan Voimala –harjoittelussa mielenterveys- ja päihdeharjoittelu jaksoa. Blogipostauksen aiheena minulla on vaihto-opiskelijoiden ohjaus Voimalassa, sillä vastuullani oli harjoittelun aikana vaihto-oppilas Ranskasta ja myös harjoittelun aikana toimin muidenkin vaihto-opiskelijoiden kanssa, sekä ohjeistin ja ohjasin heitä.

Alussa ohjeistin vastuullani olevaa vaihto-opiskelijaa sähköpostin kautta, minne tulla ja milloin. Hänen saapuessaan Voimalaan esitin hänelle tiimin ja kävin läpi, mitä Voimalassa tehdään ja mikä Voimalan tarkoitus ylipäätään on. Minusta oli mukavaa toimia vastuuhenkilönä, sillä pystyn kuvittelemaan, millaista olisi olla vieraassa maassa vieraana koulun harjoittelussa. Luultavasti ainakin alussa kaikki on sekavaa, joten on hyvä, että sinulle on nimetty varsinainen vastuuhenkilö selvittämään asioita. Halusin myös kehittää englanninkielen puhetaitoani, joka on päässyt vuosien saatossa ruostumaan.

Havainnoillistava kuva Voimala-työskentelystä, paljon kahvia ja papereita.

Saimme vaihto-opiskelijat hyvin mukaan toimintaamme Voimalassa. Oppimisen kannalta vaihto-opiskelijat eivät välttämättä saaneet täysin kaikkea irti, sillä esimerkiksi tapahtumaa tai terveystarkastuksia pitäessä, puhuttiin suurin osa ajasta suomea. Parhaani mukaan koitin kuitenkin kääntää puheita englanniksi ja kertoa mitä teemme, mitä tapahtuu ja mitä kukakin saattoi sanoa tai kertoa. Suunnitellessa puhumme myös tiimin kanssa englantia, jotta vaihto-opiskelijat saataisiin siihen mukaan paremmin. Annoin myös mahdollisuuden vaihto-opiskelijoita tehdä mittauksia terveystarkastuksissa ja asiakkaita asia ei vaikuttanut haittaavan. Toki kysyin heiltä luvan, saako vaihto-opiskelija tehdä tämän.

Yksi tiimistämme oli myöhemmin tänä vuonna lähdössä harjoitteluun Ranskaan, joten hän ja vaihto-opiskelija tulivat erityisen hyvin juttuun. He sopivatkin tapaavansa Ranskassa myöhemmin, joka on minusta oikein hienoa asia. Tällä tavoin lisäämme eri maiden opiskelijoiden kanssakäymistä ja rajojen yli ulottuvaa tiedon ja taidon molemminpuolista karttumista.

Kansainvälisyys on kasvavassa asemassa niin opiskelussa kuin työelämässäkin. (Lähde: https://morguefile.com/photos/morguefile/4/pop)

Vaihto-opiskelijoiden kanssa työskentelystä jäi minulle positiivinen asenne. Kannattaa muistaa heidän kanssaan työskentelyssä, että moni asia voi olla uutta heille, sekä suomen kielen jatkuva kuuleminen saattaa turhauttaa heitä, etenkin kun ei aina saata tietää missä mennään ja mitä muut puhuvat. He kuitenkin vaikuttivat yleisesti olevat oikein kiinnostuneita työskentelystä Voimalassa, sekä myös Suomesta ja Suomen kulttuurista. Koenkin, että sekä vaihto-opiskelija, jonka vastuuhenkilö olin, kuten muutkin vaihto-opiskelijat, oppivat ja saivat harjoittelusta kokemuksen, jonka he muistavat pitkän aikaa.

 

Tapio, terveydenhoitajaopiskelija

Ilo irti Voimalasta!

Heippatirallaa!

Olen fysioterapeuttiopiskelija Tiia-Maria ja minulla oli neljäs työharjoittelu Voimalassa. Työharjoitteluni kesti noin 10 viikkoa, joten osallistuin useaan projektiin alkumetreistä lähtien. Voimalaan harjoitteluun meno oli minulle päivän selvää alusta asti, koska halusin nähdä myös projektipuolen työelämää. Lähdin harjoitteluun avoimin ja positiivisin mielin. Tiesin, että harjoittelusta saa itselleen juuri sellaisen kuin oma asenna Voimalaa kohtaan on. Itse odotin innolla mitä kaikkea uutta voin oppia tätä kautta. Oppeja tuli todella monelta osa-alueelta: moniammatillisuudesta, johtamisesta, organisoinnista, tiedon ja taidon jakamisesta ja vaihto-opiskelijoiden kanssa eri koulutusten ja maiden kulttuurien eroista.

Minulla oli harjoittelun aikana kaksi pidempi aikaista vastuuprojektia, kolme yksilöasiakasta ja lukuisia muita projekteja. Kaikissa projekteissa sain työskennellä sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajaopiskelijan kanssa. Opin uusia taitoja ja tietoja ja sain myös jakaa omaa oppiani muiden kanssa. Vastuullani oli yhdessä sairaanhoitaja opiskelijan kanssa Hyvä sydän –ryhmä sekä Muistin virkistäjät. Molempien ryhmien läpi vienti oli hyvin antoisaa ja suunnittelussa ja ohjauksessa tulivat niin työkaverit kuin asiakkaatkin tutuksi. Molempien ryhmien kautta opin paljon lisää kyseisten sairauksien hoidosta ja etenemisestä.

Mielenkiintoisimpana projektina pidin Terveysmessuja Pyhäselän vankilaan. Niiden suunnittelu ja toteutus oli mielenkiintoista, koska en ollut aiemmin käynyt vankilassa tai ollut muutenkaan kontaktissa vankien kanssa. Lähdimme tiimin kanssa avoimin mielin kohti tätä seikkailua. Päivä oli erittäin hauska ja saimme niin vangeilta kuin vankilan työntekijöiltä paljon kiitosta. Oli mukavaa, kun kaikki nauttivat päivästä.

 

Aluksi tiimimme oli hyvin pieni ja tämän takia myös kiirettä piti ensimmäiset kuukaudet. Loppupuolella tiimimme koko kasvoi, mutta töitä riitti kuitenkin hyvin kaikille. Tiimimme organisoi hyvin työtehtävät eri henkilöiden kesken ja pyrki jakamaan niitä tasaisesti kaikille. Pidimme myös ”tsekkaus”palavereita keskenämme, jos meillä oli epävarmuutta, miten projektien etenemisestä.

Harjoittelussa sain hyvää oppia työorganisaation pyörittämisestä, projektien käynnistämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta. Kontakteja tuli paljon ja moneen suuntaan, tahoon ja ikäluokkaan, joten itselläni ainakin kehittyi asiakkaiden kohtaamistaito reilusti. Nyt olen askelta lähempänä työelämää ja myös askelta valmiimpana sinne. Oppia kertyi monenlaista ja vaikka kaikki ei olekaan sitä fysioterapiaa itsestään, tiedän voivani käyttää tietoa useissa tulevaisuuden asiakastilanteissa.

Tiia-Maria, fysioterapeuttiopiskelija

Monipuolinen harjoittelu Voimalassa

Hei!

Olen Lotta kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritan Voimalassa viiden viikon perhehoitotyön harjoittelua, minkä jälkeen minulla on opinnoistani jäljellä vain syventävä harjoittelu. Harjoittelupaikkaa varatessani minulla oli todella vähän tietoa Voimalan toiminnasta. Tämän takia odotin harjoitteluni alkamista mielenkiinnolla.

Voimala paljastui monipuoliseksi harjoittelupaikaksi, jossa saa ainutlaatuista työkokemusta, jollaista ei muista harjoittelupaikoista saa. Harjoitteluni aikana kaikki toteuttamamme projektit olivat keskenään täysin erilaisia. Ainut niitä yhdistävä asia oli, että ne olivat jollakin tavalla suunnattu lapsille, nuorille tai lapsiperheille. Järjestämiämme tapahtumia olivat muun muassa Nuorisoverstaalla päihdetapahtuman, Lähiötalon kanssa yhteistyössä tehty Äiti on ykkönen –tapahtuman sekä Karhunpesässä vapputapahtuma. Lisäksi tuimme perheitä vanhempien jaksamista Oma aika –toiminnan kautta. Oma aika toiminnassa menemme perheiden kotiin ohjaamaan lapsia, minkä aikana vanhemmat voivat rentoutua ja ottaa itselleen nimen mukaisesti omaa aikaa.

Koin kaikki tapahtumat mielenkiintoisiksi ja opettavaisiksi. Sain muun muassa kokemusta pienten lasten kanssa toimimisesta sekä vanhempien hyvinvoinnin tukemisesta, mistä uskon tulevaisuudessa olevan paljon hyötyä työelämässä. Voimalassa opiskelija saa itse päättää omat työaikansa ja kantaa vastuun jokaisen projektin toteuttamisesta ilman, että kukaan opettaja valvoo työskentelyn jokaista hetkeä. Lisäksi Voimalassa pääsee tutustumaan moniammatillisessa työyhteisössä toimimiseen, sillä toiminnassa on mukana opiskelijoita useilta eri aloilta sekä vaihto-opiskelijoita eri maista. Harjoittelun aikana opiskelijat pääsevät kokemaan monenlaisia asioita ja tutustumaan useisiin eri yhteistyökumppaneihin. Suosittelen Voimalaa kaikille, jotka pitävät itsenäisestä ja monipuolisesta työskentelystä!

 

Lotta, sairaanhoitajaopiskelija

Ohjausosaamisen kehittäminen Voimalassa

Hei,

Olen Maarit, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Voimala-harjoittelun lisäksi minulla on enää tehtävänä syksyllä alkava syventävä harjoittelu. Voimala-harjoitteluni kesti 6-7 viikkoa ja näin ollen minä sain tehdä töitä kahden erinomaisen tiimin kanssa. Molemmat tiimit koostuivat huipputekijöistä, joiden kanssa yhteistyö sujui mainiosti ja työn tekeminen oli hauskaa.  Harjoitteluun kuului erilaisten projektien suunnitteleminen ja toteuttaminen eri toimijoiden kanssa. Projekteja olivat mm. ALISA-yökylä, Oma aika –perhe, Voimaan äitiyteen-ryhmä, Karhunpesä ja Nuorisoverstas.

Voimalassa tehtävä harjoittelu on hyvin erilaista verrattuna kliiniseen harjoitteluun. Voimalan harjoittelussa ohjausosaamisen kehittäminen nousi ensiarvoisesti esiin. Sitä sai onneksi harjoitella riittävästi. Se oli ehdottomasti yksi parhaista tämän harjoittelun anneista. Ohjaamista sai toteuttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ryhmien kanssa, niin lasten ja kuin aikuistenkin. Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa oli myös mielenkiintoista. Vaihto-opiskelijat olivat aktiivisesti osana tiimiä ja tekivät projekteja yhdessä aina suunnittelusta toteutukseen saakka. Tapahtumissa näkyi aina selkeästi heidän oma ”käden jälkensä”.

Moniammatillisuus oli erittäin tärkeä osa tätä harjoittelua. Omaan tiimiini kuului sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi aina myös fysioterapeuttiopiskelijoita. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa selkeästi aina näkyi kahden eri alan näkökulma. Sosionomiopiskelijoita olisin myös Voimalaan kaivannut, koska Voimalan on ehdottomasti parhaita harjoittelupaikkoja moniammatillisuuden toteuttamiseen.

Maarit, sairaanhoitajaopiskelija

Projektityöskentelyä sekä asiakaskohtaamisia

Hei

Olen Maria, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Voimalassa suoritan toista harjoitteluani, joka on viiden viikon mittainen. Harjoitteluni sijoittuu alkukesään, jolloin suuremmat projektit ovat jo loppuneet. Harjoitteluni koostui sekä yksilöasiakkaista että lapsiperheistä, ja asiakkaat olivat vauvasta vaariin.

Harjoitteluni ajankohta oli normaalista poikkeava, joten opiskelijoitakin Voimalassa oli kaikkiaan ainoastaan 2-5. Tiimimme koostui fysioterapeuttiopiskelijoista, sairaanhoitajaopiskelijasta sekä terveydenhoitajaopiskelijasta, joten saimme kuitenkin moniammatillisen tiimin kasaan. Pääsin suunnittelemaan ja osallistumaan esimerkiksi lasten leireille (ALISA ja Pelastakaa Lapset ry).

Voimalassa pääsi harjoittelemaan projektityöskentelytaitoja sekä asiakaskohtaamisia. Päivän aikatauluihin pystyi itse vaikuttamaan joustavasti ja kaikki harjoittelupäivät sijoittuivat 8-18 välille.

Maria, fysioterapeuttiopiskelija