Perhehoitotyön harjoittelu – ryhmänohjauksen taitoja ja aktiivisuutta

Moikka kaikille!

Olen Riina, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Opinnot alkavat olla jo loppusuoralla ja tarkoituksenani on valmistua joulukuussa 2019. Suoritin Voimalassa perhehoitotyön harjoitteluni. Tein harjoittelun tiimissä 1, joka keskittyy lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimimiseen.

Voimalan harjoittelu on projektilähtöistä, mikä ei niinkään ollut minulle entuudestaan hirveän tuttua. Sain kuitenkin harjoittelussa paljon tietoa projektityöstä ja sen toteuttamisesta. Erityisesti siinä korostui oma aktiivisuus ja se, kuinka otat vastuuta. Projektien toteutus on ollut pääasiassa ryhmän tai yksilön ohjausta. Siinä olen kehittynyt valtavasti harjoittelun aikana, sillä sitä ei ole meille sairaanhoitajan opinnoissa aiemmin tullut vastaan.

Päällimmäisenä kaikista projekteista mieleeni jäi Liperin koulun EA-rasti tapahtuma. Pidimme 8-luokkalaisille ensiapukoulutusta kahtena päivänä, jossa omana osuutenani oli elvytyksen opastaminen. Myös ensimmäisellä harjoitteluviikolla ollut Pilke päiväkodin Nalleneuvola jäi mieleeni. Projekteja olen siis päässyt toteuttamaan kaiken ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Voimala on ollut harjoittelupaikkana rento ja opettanut paljon uusia asioita. Iloisella asenteella ja aktiivisella osallistumisella Voimala-harjoittelusta saa paljon irti.

Riina, sairaanhoitajaopiskelija

Mielenkiintoisia oppimiskokemuksia Voimalassa

Hei!

Olen sairaanhoitajaopiskelija Suvi ja suoritin perhehoitotyön harjoittelun Voimalassa. Harjoittelupaikkaa varatessa pohdin, että Voimala on mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta projektityyppisestä työskentelystä. Harjoittelua suorittamaan lähdin avoimin mielin ja uusia oppimiskokemuksia odottaen. Ensimmäisen viikon aikana kalenteri alkoi täyttyä erilaisista projekteista ja niiden suunnittelusta. Kerran viikossa oleva Voimaa äitiyteen-ryhmä tuoreille äideille antoi meille mahdollisuuden harjaantua ryhmän ohjaamisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Osallistuimme ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Toinen viikoittaisista työtehtävistäni oli Oma aika-palvelu. Meillä oli työparini kanssa perhe, jossa vierailimme kerran viikossa. Oma aika-palvelu mahdollisti sen, että perheen vanhemmat saivat omaa aikaa ja hetken hengähdystauon arjesta. Järjestimme sillä aikaa mukavaa tekemistä lapsille. Oma aika-palvelun myötä saimme kokemusta perheen voimavarojen tunnistamisesta ja tukemisesta. Meillä oli myös harjoittelun aikana projekteja, joissa pääsimme ohjaamaan eri-ikäisiä. Nalleneuvolaa pidimme joensuulaisessa päiväkodissa, jonka avulla 1-3 vuotiaat lapset pääsivät tutustumaan sairaanhoitajan työhön. Pidimme kumikoulua 8. luokkalaisille, jossa pääsimme edistämään nuorten seksuaaliterveyttä. Meillä oli myös tapahtuma nuorille, jonka teemana oli unen merkitys ja stressin hallinta. Osallistuimme ALISA-projektin järjestämään yökylätoimintaan, jossa pääsimme tukemaan lasten ja nuorten arjessa jaksamista haasteellisessa elämäntilanteessa.

Voimalassa työskentelyn myötä pääsin tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä tutustumaan heidän toimintaansa. Voimalassa meillä oli myös mahdollisuus saada kokemusta monikulttuurisesta asiakastyöstä ja kansainvälisyysosaamisesta. Teimme yhteistyötä Paiholan vastaanottokeskuksen kanssa ja meidän Voimala tiimissämme oli vaihto-opiskelijoita harjoittelua suorittamassa.

Harjoittelu Voimalassa edellyttää opiskelijalta työelämävalmiuksia ja antaa mahdollisuuden kehittyä niissä. Voimalassa työskennellessä tiimityöskentely ja oman aikataulun suunnittelu korostuivat. Tiimin yhteistyö on tärkeässä roolissa projektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. Myös oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus on tärkeä osa työskentelyä. Omalla asenteella on paljon merkitystä siihen, millainen kokemus harjoittelusta tulee. Koin, että Voimala tarjosi minulle paljon uusia oppimiskokemuksia ja mahdollisuuden ohjata eri-ikäisiä lapsia ja nuoria (2kk-25v) sekä perheitä. Voimalassa kliinisten taitojen harjoittelu jäi taka-alalle, mutta pääsin oppimaan paljon muita tärkeitä taitoja, joita sairaanhoitajan ammatissa tarvitaan.

Suvi, sairaanhoitajaopiskelija

Voimaa äitiyteen

Moi! Olen Riina ja suoritin osan neljännestä käytännön harjoittelusta Voimalassa. Opiskelen viimeistä vuotta fysioterapeutiksi ja teen luokkakaverini Roosan kanssa opinnäytetyötä. Voimala toimii toimeksiantajana opinnäytetyössämme, jonka tuotoksena syntyy ryhmätoimintamalli synnyttäneille äideille. Ryhmän nimi on Voimaa äitiyteen. Kolmen viikon aikana suunnittelimme yhdessä Roosan ja muiden silloin Voimalassa olleiden opiskelijoiden kanssa ryhmäkertojen sisällöt ja teimme niihin tarvittavat valmistelut. Kolmen viikon intensiivisen suunnittelun jälkeen seurasi itse ryhmän toteutus eli pilotointi, joka kesti yhteensä viiden viikon ajan.

Voimaa äitiyteen-ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on tukea synnytyksestä palautumista ja vauva-arjessa jaksamista. Saimme ryhmään neljä äitiä ja heidän vauvansa Joensuun alueen neuvoloiden kautta. Synnytyksestä tuli olla aikaa 2-5 kuukautta ryhmän alkaessa. Ryhmäkerrat toteutimme Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa keskiviikkoisin klo 10-12. Ryhmäkertoja oli yhteensä viisi ja jokaisella kerralla oli oma teemansa. Teemat olivat: Aktiivinen arki, Ryhdikäs arki, Lantionpohja kuntoon, Korsetti kuntoon sekä Mielen ja kehon hyvinvointi.

Ryhmä toteutettiin moniammatillisesti ja mukana oli sekä fysioterapeutti- että sairaanhoitajaopiskelijoita. Itselle tämän kaltainen moniammatillinen yhteistyö oli ennestään aika vierasta, mutta sujui oikein mallikkaasti. Vauvat olivat tosiaan jokaisella ryhmäkerralla mukana ja osa opiskelijoista toimi heidän kanssaan sillä välin, kun äidit osallistuivat ryhmätoimintaan. Jokaista ryhmäkertaa ennen pidimme ohjaajien yhteisen palaverin, jossa jaoimme vastuualueet ja tarkensimme suunnitelmia tarpeen mukaan. Ryhmäkertojen jälkeen pidimme aina lyhyen reflektion, jossa kävimme ajatuksia yhdessä läpi. Myös perjantain ViikkoSPA:ssa jaoimme ryhmästä kokemuksia ja ajatuksia koko opiskelijaryhmän sekä opettajien kesken.

Ryhmäkerrat alkoivat aina fiiliskierroksella, jossa jokainen ryhmäkertaan osallistunut sai kertoa omia kuulumisiaan ja ajatuksiaan lehdistä leikattujen kuvien avulla. Fiiliskierroksen jälkeen oli lyhyt teoriaosuus päivän aiheeseen liittyen. Teorian jälkeen oli joko jumppa, toimintapisteitä tai keskustelua päivän aiheesta. Lopuksi kokosimme ajatuksia ryhmäkertaan liittyen ja keräsimme osallistujilta palautetta kartongista leikattujen pilvien ja kukkien avulla (positiiviset asiat + kehittämisideat). Vauvojen tarpeet otettiin huomioon ryhmäkertojen aikana ja toimintaa muokattiin tarvittaessa. Ryhmäkerroilla vallitsi aina hyvä ja luottavainen ilmapiiri ja se olikin edellytys keskustelujen syntymiselle. Vauvat toivat toimintaan mukavasti eri vivahteita omilla persoonillaan. Välillä itkettiin ja välillä naurettiin, mutta se jos mikä teki ryhmästä erityisen. Kaikki tunteet olivat sallittuja.

Ryhmä oli kokonaisuudessaan iso oppimiskokemus minulle ja tuntui, että teimme jotain oikeasti merkittävää. Kaikki asiat ryhmän kokoamisesta ryhmän päättämiseen asti opettivat jotain uutta. Saimme reilusti aikaa ryhmän suunnittelua varten ja siksi nyt ehkä tuntuukin, että itse ryhmän toteutus meni todella kivuttomasti ja ilman suurempia ponnisteluja. Tuntui, että kaikki asiat olivat ennalta huomioitu ja valmisteltu. Tietenkin joitakin asioita muutimme ryhmäkertojen edetessä ja se todella osoittaakin, että oppimista tapahtui. Kaikki ryhmässä mukana olleet opiskelijat hoitivat osuutensa kunnialla ja ryhmä oli todella onnistunut kokonaisuus. Hienoa, että Voimala tarjosi meille toimintaympäristön tätä ryhmää varten!

Toivon sydämeni pohjasta, että Voimalan opiskelijoilla riittäisi intoa toteuttaa ryhmää jatkossakin, sille olisi kyllä tarvetta!

Eväitä mielenterveystyöhön Voimalasta

Hei!

Olen Laura, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Minulla on menossa nyt mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelu täällä Voimalassa. Olen tykännyt tästä harjoittelusta enemmän, mitä osasin odottaa. Voimala on mielestäni hyvä harjoittelupaikka juuri tähän harjoitteluun, sillä monissa projekteissa tulee esille mielenterveys ja mielen hyvinvointi.

Mielenterveystyö näkyy Voimalan projekteissa muun muassa asiakkaiden kanssa keskusteluna, aktiivisena kuuntelemisena, yhdessä tekemisenä ja ohjauksena. Asiakkaina on sekä yksilöitä että ryhmiä. Yksilöasiakkaan kuten Aulis- tai Viiri-asiakkaan kanssa mielestäni tuli parhaiten esille kuuntelun, keskustelun ja yhdessä tekemisen tärkeys. Heistä huomasi, että keskusteluhetket merkitsivät heille paljon. Olen huomannut, että monet yksilöasiakkaistamme voivat olla yksinäisiä tai syrjäytyneitä ja siksi onkin mielestäni tärkeää, että meillä Voimalassa on projekteja, jonka kautta heidän kanssaan toimitaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Tässä harjoittelussa on päässyt myös ohjaamaan ryhmiä, kuten 23L-osaston Tiistaituokiota ja Voimaannuttavan stressinhallinnan ryhmää. Ryhmien kanssa olemme käsitelleet mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia koskevia asioita. Voimaannuttavassa stressinhallinnassa on muun muassa ollut rentoutustekniikoiden harjoittelua, keskustelua ja itsensä ilmaisemistaitojen harjoittamista ja 23L:n Tiistaituokiossa enemmänkin mielen hyvinvoinnin edistämistä ja ryhmäläisten voimavarojen hyödyntämistä. Nämä ryhmänohjaustilanteet ovat olleet opettavaisia meille. Mielenterveyskuntoutujat ovat minulle aivan uusi asiakasryhmä ja siksi sainkin näistä kohtaamisista paljon uutta.

Voisin sanoa, että harjoittelu on auttanut myös ammatillisessa kasvussa. Täällä on päässyt toimimaan moniammatillisessa tiimissä tiiviisti fysioterapeuttiopiskelijoiden ja sosionomiopiskelijoiden kanssa sekä ottamaan vastuuta projekteista. Täällä Voimalassa on myös saanut itsevarmuutta ryhmien edessä esiintymiseen. Kaiken kaikkiaan voisin suositella Voimalaa kaikille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, sillä täällä pääsee oppimaan taitoja, joita ei välttämättä muissa harjoittelupaikoissa ole mahdollista oppia.

Laura, sairaanhoitajaopiskelija

Fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa

Hei!

Olen Aleksi ja suoritan 3. fysioterapian käytännön harjoittelua täällä Voimalassa. Tämä harjoittelujaksoni kestää yhteensä neljä viikkoa. Tavoitteenani on valmistua fysioterapeutiksi keväällä 2020.

Harjoitteluni täällä Voimalassa on ollut kovin erilaista kuin mihin olen tottunut. Aikaisemmin olen ollut harjoittelussa yksityisillä fysioterapiaklinikoilla ja julkisella puolella vuodeosastolla. Yksityisillä klinikoilla fysioterapeutin rooli on hyvin pitkälti vastaanottaa asiakkaat toimipisteessä paikan päällä, haastatella asiakas, tehdä fysioterapiasuunnitelma ja toteuttaa kuntoutusta erilaisilla menetelmillä ja lopuksi antaa ohjeet kotikuntoutusta varten. Vuodeosastolla fysioterapiaan kuului yleistä toimintakykyä tukevaa harjoittelua, esimerkiksi kävelyä sekä alaraajojen lihasvoimaharjoittelua, esteettömyyskartoitusten tekemistä sekä kivun hoitoon käytettyjä fysikaalisia hoitomenetelmiä.

Täällä Voimalassa olen päässyt tutustumaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen hieman eri näkökulmasta. Olen työskennellyt täällä olo aikanani tiimi 1:ssä, jonka projektit perustuvat pitkälti lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Työskentelemme projektien parissa moniammatillisissa tiimeissä, johon kuuluu fysioterapeuttiopiskelijoita, sairaanhoitajaopiskelijoita sekä sosionomiopiskelijoita. Lisäksi mukana on usein myös vaihto-opiskelijoita samoilta aloilta.

Työskentelyyn täällä kuuluu eri projektien suunnittelua sekä niiden toteutusta. Luonnollisesti tähän kuuluu paljon eri aiheisiin ja materiaaleihin perehtymistä. Itse olen päässyt toteuttamaan esimerkiksi ensiapurasteja nuorille, askartelurastien pitämistä lapsille sekä päässyt seuraamaan ja osallistumaan suomalaisten perheiden perhe-elämään. Olen päässyt hyödyntämään oppimiani terveyden edistämisen taitoja eri asiakasryhmille sekä päässyt tukemaan lasten ja nuorten motorista kehitystä. Voimalassa useimmat projektit toteutetaan asiakkaiden määrittelemissä paikoissa, joten liikkumista ympäri maakuntaa tulee paljon. Suurin osa toteutuksista tapahtuu kuitenkin Joensuun alueella.

Kansainvälisyys on ollut myös osana arkea täällä Voimalassa. Omassa tiimissäni on ollut harjoitteluni aikana kolme vaihto-opiskelijaa, joten englantia pääsee puhumaan. Kommunikointi vieraalla kielellä voi olla aluksi jännittävää, mutta lopulta siihenkin tottuu. Se osaltaan saattaa haastaa projektisuunnittelua, mutta koen sen antaneen minulle paremmat valmiudet pärjätä jatkossa samankaltaisissa tilanteissa.

Fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta Voimala on ollut erilainen harjoitteluympäristö. Täällä työskentely on hyvin vapaamuotoista ja on opiskelijasta paljon itsestään kiinni, minkälainen harjoittelu tulee olemaan. Vapaamuotoisuus näkyy siten että saat itse pitkälti aikatauluttaa oman työaikasi yhdessä muun ryhmän kanssa ja olet itse vastuussa työtunneistasi. Vastuullisuus on myös yksi asia, jota opit harjoittelun aikana eri projektien kanssa työskennellessäsi. Voimalassa korostuvat mielestäni yhteistyötaidot, kansainvälisyys sekä moniammatillisuus, mitkä ovat kaikki nykypäivän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen perustaitoja. Koen harjoittelun olleen myös fysioterapeuttiopiskelijalle erittäin hyödyllinen.

Aleksi, fysioterapeuttiopiskelija

Vuorovaikutus pienen lapsen kanssa

Moikka!

Olen Nanna, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija, ja suoritan Voimalassa 8 viikon harjoitteluani. Postaukseni aiheeksi muodostui vuorovaikutus pienen lapsen kanssa.

Aloittaessani harjoittelun kokemusta pikkulapsista ei oikeastaan ollut. Kohtaaminen pienen lapsen kanssa pelotti jo etukäteen ja keho vahvisti pelkoa tärisemällä holtittomasti. Esimerkkinä lapsipelostani voisin pitää tapausta, jossa sylikummina saadessani lapsen syliin tuijotin lasta silmät pyöreinä ja kädet hikosivat vauvan ristiäismekkoon ja meidän molempien teki vähän mieli itkeä ja kutsua joku äkkiä apuun. Ettei kohta käy niin, että vauvan hentoiset hiukset kastuvatkin kasteveden sijaan kummitädin otsan uhkaavasti valuvista hikikarpaloista. No, siitä selvittiin ja nykyään jo uskalletaan toisiamme vähän jututtaa.

Fiilikset ensimmäisen Oma aika –perheen luokse mennessä olivat suhteellisen samat. Minua jännitti taatusti enemmän kuin niitä lapsia. Perille saavuttuamme vastassa oli kaksi maailman suloisinta ja vaarattominta kolmivuotiasta, joihin pääsin tutustumaan yhteensä kuuden kerran ajan. Sinä aikana opin, miltä maailma näyttää lapsen silmiin ja miltä kirjasta lukemani kehityskausi näyttää käytännössä. Sain nähdä, miten lapsi kiipeilee, hyppii, laskee, piirtää, juksaa ja opettelee englantia korteista. Olen teoriassa tiennyt pienen lapsen kyvystä vetää tietoa itseensä kuin pesusieni, mutta sen näkeminen käytännössä oli suorastaan hämmästyttävää. Huomasin, että lapsen kanssa kehonkielellä ja hymyllä sekä äänenpainolla on valtavasti merkitystä, ja välillä tuntui kuin hymyilisimme lasten kanssa kilpaa. Niin kivaa meillä oli. Niin Oma aika-perheissä kuin muissakin projekteissa, joissa pääsin lasten kanssa työskentelemään.

Olen saanut harjoittelulta todella paljon. Vuorovaikutus lapsen kanssa ei vieläkään tunnu maailman luontevimmalta, mutta tuntuu mukavalta eikä jännitä enää. Saan iloa lasten kertomista asioista ja huumorintajusta. Oma-aikaperheessä työskentely on ollut minulle tärkeää, sillä pitkässä asiakassuhteessa oppii asioista syvemmin. Harjoittelun aikana yksi parhaista kokemuksista tapahtui kuitenkin ALISA-yökylässä, jossa me opiskelijat pidimme ohjelmaa perheiden jälkikasvulle. Mieleeni jäi erityisesti eräs eskari-ikäinen poika, joka vetäytyi ryhmästä eikä osoittanut toivovansa seuraa keneltäkään. Lapsi otti askartelemansa pallon käteensä ja paineli viereiseen huoneeseen. Hetken päästä kuului ystävyytemme ensimmäinen askel, hento ääni joka sanoi:

”Tuu miun mukaan”.

 

Nanna, fysioterapeuttiopiskelija

Monipuolinen harjoittelu Voimalassa

Hei,

Olen Sara ja kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritan Voimalassa perhehoitotyön viisi viikkoa kestävän harjoittelun, joka on toiseksi viimeinen harjoitteluni opintojen aikana. Minulla ei ollut kovinkaan paljon tietoa Voimalasta ennen kuin aloitin harjoitteluni. Voimala osoittautui monipuoliseksi harjoittelupaikaksi, jossa pääsee suunnittelemaan, toteuttamaan ja näkemään monia projekteja useiden yhteistyötahojen ansiosta.

Harjoitteluni mieleenpainuvimpia tapahtumia ovat olleet Alisa-yökylä projekti ja Oma-aika toiminta, sillä näissä projekteissa olen päässyt työskentelemään pienten lasten parissa.

Alisa-yökylän tarkoituksena on tukea perheitä, joissa vanhemmalla on vakava pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma, vamma tai esimerkiksi päihderiippuvuus. Vanhemmalla oleva sairaus vaikuttaa koko perheen arkeen ja kaikkiin perheenjäseniin. Alisa-yökylä viikonlopussa keskiössä olivat perheen lapset, jotka elävät sairauden keskellä ja ovat ’’nuoria hoivaajia’’. Viikonloppuna me opiskelijat pääsimme toteuttamaan lapsille erilaista ohjelmaa, jota olimme ennakkoon suunnitelleet. Viikonloppu opetti minulle erityisesti ryhmänohjaustaitoja sekä sen, kuinka tärkeää lapsille on saada leikkiä ja unohtaa arjen murheet.

Kolmen lapsen perheessä tekemäni Oma-aika toiminta on ollut opettavainen kokemus, sillä perheen lapset olivat kaikki eri-ikäisiä, jonka ansiosta pääsin tarkkailemaan lasten kehitystä monista eri näkökulmista. Toiminnan tarkoituksena oli, että vanhempi pääsee viettämään vapaa-aikaa esimerkiksi harrastusten pariin. Toiminnan päätteeksi oli todella palkitsevaa saada hyvää palautetta vanhemmalta, joka oli päässyt viettämään omaa aikaa ja koki toiminnan hyödylliseksi.

Sara, sairaanhoitajaopiskelija

Muistipäivä 3.4.2019

Karelia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön opintoihin kuuluu ”mipä-projekti”. Tänä vuonna projekti suuntautui Lieksaan, jossa järjestimme yhdessä Pohjois-Karjalan Muisti ry:n kanssa Muistipäivän. Ryhmästämme oli valittu kaksi vastuuopiskelijaa, jotka toimivat yhteyshenkilöinä Muisti ry:n ja opiskelijoiden välillä. Muistipäivän tarkoituksena oli järjestää muistisairaille ja heidän omaisilleen erilaista toimintaa. Muistisairaille suunniteltiin heidän toimintakykyänsä aktivoivaa tekemistä, muun muassa tuolijumppaa ja askartelua. Omaisille puolestaan suunniteltiin rentouttavaa ja voimavaroja tukevaa toimintaa, kuten rentoutumisharjoituksia, hierontaa ja ryhmässä keskustelua.

”Päivä oli kiva ja iloinen. Aika meni nopeasti, kiitos!”

Tapahtumapaikkana toimi Riveria-ammattioppilaitoksen tilat Lieksassa. Terveydenhoitajaopiskelijaryhmä jaettiin pienempiin ryhmiin, joista osalle jaettiin muistisairaiden ja osalle heidän omaistensa toiminnan suunnittelu ja toteutus. Ryhmiä oli viisi, joista kahdessa oli muistisairaiden omaisia ja kolmessa muistisairaita.

 

 

”Hauska päivä. Nuoret opiskelijat ovat mestareita seurustelemaan ja ohjaamaan vanhuksia. Teimme mielellämme voimisteluliikkeet ja muut tehtävät. Uskomme niiden auttavan elämäämme. Myös ruokailu oli onnistunut ja ravitseva – sopiva. Onnea kouluun ja työhön.”

Koska pääsiäinen on pian, moni ryhmistämme oli suunnitellut jotain pääsiäiseen liittyvää, esimerkiksi pääsiäiskorttien askartelua ja pääsiäismunien maalaamista ja koristelua. Tapahtuman aikana vastuuhenkilöt kiertelivät ryhmissä ja pyrkivät varmistamaan, että ryhmien toiminta oli jouhevaa ja heillä oli tarvittavat välineet. Tunnelma ryhmissä vaikutti lämpimältä ja kaikilla vaikutti olevan mukavaa.

 

 

”Nuoret vetäjät, hyviä keskusteluja, lisää tällaisia ja ikää lisää.”

-Vastuuopiskelijat Henni & Iira

Hei!

Olen Kaisa, neljännen lukuvuoden sairaanhoitajaopiskelija. Olin viisi viikkoa perhehoitotyönharjoittelussa Voimalassa. Työ Voimalassa oli erilaisempaa, kuin mitä työ olisi ollut ”perinteisellä” kentällä. Voimalan harkkaan kuului viikoittain erilaisten projektien tekeminen, suunnittelu ja reflektointi. Mm. Nuorisoverstaalle ryhmän pitäminen, Nalleneuvolan pitäminen päiväkoti-ikäisille, ALISA-yökyläily, oma aika-perhe, Voimaa äitiyteen-ryhmä ja kumikoulun pitämistä 8-luokkalaisille.

Viiden viikon harjoittelu meni tosi nopeasti voimalassa ja olen tyytyväinen harjoitteluun. Harjoittelussa pääsi tutustumaan kolmannen sektorin palveluihin ja yhteistyökumppaneihin. Oma aika-perheessä pääsin tutustumaan eri-ikäisiin lapsiin 1x/viikossa.

Voimalassa samaan aikaan tiimissäni oli viisi sairaanhoitajaopiskelijaa, kolme fysioterapeuttiopiskelijaa ja kaksi vaihto-opiskelijaa. Voimalassa työilmapiiri oli aika rento ja työvuoroihin pystyi itse vaikuttamaan.  Itselleni jäi positiivinen kuva Voimala-harjoittelusta.

Kaisa, sairaanhoitajaopiskelija

Voimala opinnäytetyön toimeksiantajana

Hei!

Kirjoitettu 5.3.19.

Olen Roosa, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Suoritin Voimalassa osan neljännestä käytännön harjoittelustani tiimissä 1. Voimalaan hakeuduin harjoitteluun opinnäytetyöni saattelemana, koska Voimala toimii minun ja luokkakaverini opinnäytetyön toimeksiantajana.  Opinnäytetyömme on toiminnallinen uuden ryhmätoimintamallin kehittämistyö.

Opinnäytetyömme idea lähti minun ja ystäväni mielenkiinnosta äitiysfysioterapiaa kohtaan keväällä 2018. Sen hetkisen yliopettajan kannustuksesta tarjosimme Voimalalle uutta ryhmätoimintamalli-ideaa synnyttäneille äideille. Tästä Voimala kiinnostui ja saimme Voimalan opinnäytetyömme toimeksiantajaksi. Syksyllä 2018 sovimme koordinaattorin kanssa ryhmänpilotoinnin keväälle 2019. Harjoittelua ennen ja sen aikana olemme tiivisti pitäneet yhteyttä Voimalan koordinaattoriin sekä opettajaan ryhmän suunnitteluun sekä toteutukseen liittyen. On ollut ilo huomata, miten itsenäisesti olemme saaneet toimia Voimalaa kuunnellen. Olemme myös saaneet tarvittaessa todella helposti tukea toimeksiantajaltamme.

Ryhmän pilotointi toteutetaan moniammatillisesti Voimalan opiskelijoiden kanssa.  Tämän vuoksi olemme pyrkineet kuuntelemaan ja ottamaan huomioon myös harjoittelussa olevien opiskelijoiden näkemykset ryhmäntoteutukseen. Ryhmä on ensimmäinen tiimin 1 ryhmä. Tämän on mielestäni hyvin tärkeä pilotointi, jotta tiimille 1 saataisiin ryhmätoimintaa. Ryhmä alkaa ensi viikolla nimellä Voimaa äitiyteen. Teemme ryhmästä Voimalalle osana opinnäytetyötämme ryhmätoimintamallin ohjeet, joiden pohjalta Voimala pystyy toteuttamaan kyseisen ryhmän kaltaista toimintaa uudestaan.

Opinnäytetyön työstäminen Voimalan kanssa on ollut mielestäni mutkatonta ja oppilaita kannustavaa ja tukevaa. Voin siis ainakin tähän mennessä saadulla opinnäytetyökokemuksellani suositella Voimalaa opinnäytetyön toimeksiantajaksi.

 

Roosa, fysioterapeuttiopiskelija