Projektityö ja vapaa-aika

Olen Henna, 4.vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja suoritan perhehoitotyön harjoittelua Voimalassa. Kiinnostuin harjoittelusta Voimalassa, sillä olin kuullut siitä positiivista palautetta ja moniammatillinen projektityö kiinnosti. Perhehoitotyö on minulle kaikkein vierain aihe opintojeni aikana ja ajattelin, että aiheeseen on hyvä tutustua monipuolisten projektien kautta.

Harjoittelun ensimmäinen viikko oli suoraan sanottuna todella stressaava. Muut tiimini jäsenet olivat työskennelleet projektien parissa jo pitempään ja minä tulin mukaan kesken kaiken. Informaatiota tuli joka tuutista ja pelkäsin, että projektit jäävät minun harteilleni, kunhan tiimiläisteni harjoittelut loppuvat. Tiedostin, että tähän harjoitteluun kuuluu suuri vastuu projektien onnistumisesta ja tunnollinen luonteeni ei antanut rauhaa, ennen kuin kaikki oli hoidettu. Vapaa-aikaa ei tuntunut juuri olevan, kun päivän suunnittelupalaverien ja ryhmien toteutusten jälkeen illat menivät asioita selvitellessä, sähköposteja laitellessa sekä tiimin jäsenten kanssa kommunikoiden Whatsappissa. Kuntosaliharrastus jäi ja koira joutui tyytymään lyhyisiin lenkkeihin. Olin todella väsynyt ja tajusin, että en jaksa tällaista pitkään.

 

 

 

 

 

Päätin erottaa työnteon ja vapaa-ajan selvemmin toisistaan. Aloin paiskia töitä vain päivisin, jotta illat saisin levätä. Viikonloput pyhitin myös levolle heti Alisa-viikonloppuleirin jälkeen. Kirjoitin hoidettavat asiat ylös ja aloin työstämään niitä yksi kerrallaan, jotta pääsin vetämään yli hoidetut asiat ja huomasin konkreettisesti työlistan lyhenevän. En katsonut enää sähköpostiani klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin en ollenkaan. Mahdollisiin Whatsapp-keskusteluihin osallistuin näiden itselle asettamieni ”työaikojen” ulkopuolella vain, jos se oli tarpeen. Vapaa-ajallani pumppasin kuntosalilla, tein metsälenkkejä koiran kanssa tai vain olin kotona rauhassa. Huomasin pian, että taakka harteillani keveni. Siihen vaikutti toki myös se, että pääsin paremmin kärryille projekteista sekä siitä keiden kanssa hoidan projekteja yhdessä ja mitkä ovat minun vastuualueeni. Kiitokset kuuluvat myös tiimini jäsenille, jotka ottivat kopin minusta alussa, kun olin vain hermostunut stressipesäke. Heidän joustavuutensa helpotti omaa ahdistustani harjoittelun alussa. Toinen harjoitteluviikkoni oli myös kiireinen, mutta edellä mainittujen muutosten ansiosta ahdistus olikin poissa ja pystyin vihdoin nauttimaan projektityöskentelystä.

Nyt harjoitteluni on lopussa ja koen, että pystyisin tekemään tulevaisuudessa tämäntyyppistä työtä. Joskus asiat pitää käydä läpi kantapään kautta, jotta niiden kanssa oppii elämään ja lopulta niistä myös pitämään.

 

Henna, sairaanhoitajaopiskelija

Ikäosaamisen harjoittelu Voimalassa

Moikka vaan!

 

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Taru ja suoritin ikäosaamisen harjoittelun Voimalassa. Harjoitteluni sisältämä tuntimäärä oli 208 tuntia ja harjoittelun suorittamiseen minulla kului reilu kuusi viikkoa. Valitsin Voimalan harjoittelupaikaksi, sillä halusin haastaa itseäni ja harjoitella projektityyppistä työskentelyä moniammatillisessa tiimissä.

Harjoittelun aikana toimin vastuuopiskelija kahdessa eri projektissa; Hyvä sydän-ryhmässä sekä Ensiapuohjaus-päivässä. Tämän lisäksi olin mukana muun muassa Muistin virkistäjät-ryhmätoiminnassa sekä minulla oli kaksi yksilöohjausasiakasta. Toinen yksilöohjausasiakkaista oli Kuntoutumisen tuen asiakas ja toinen Oma-aika palvelun asiakas. Yksilöohjausasiakkaiden luona käytiin aina pareittain. Tämä toi Voimalassa myös paljon turvallisuuden tunnetta, kun ikinä ei tarvinnut tehdä asioita yksin, vana aina oli joko opiskelijaparin tai tiimin tuki saatavilla. Opiskelijaparini harjoittelu loppui ennen minua ja tämän vuoksi noudatimme ”saattaen vaihtaen”-periaatetta, jolloin toinen opiskelijapari siirtyi työparikseni.

Harjoitteluni aikana saimme Voimalaan vaihto-opiskelijoita, jotka olivat neljä viikkoa mukana projekteissamme. Koen, että pääsin harjoittamaan omaa kielitaitoani toimiessani ja ohjatessani heitä. Voimalassa jokainen opiskelija myös perehdyttää vähintään yhden uuden tiimiläisen. Pääsin itse perehdyttämään toisen sairaanhoitajaopiskelijan sen jälkeen, kun olin suorittanut harjoittelustani kaksi viikkoa.

Voimalassa opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvaa, omatoimista ja aktiivista työskentelyotetta. Voimalassa opiskelija on itse vastuussa suunnitelman tekemisestä sekä sen toteuttamisesta. Aikataulutus on kaiken a ja o.  Voimala itsessään opetti minulle sen, että ympärillä oleva tiimi voi olla myös toimiva, jossa jokainen hoitaa oman osa-alueensa työstä ja tekee annetut tehtävät ajallaan. Usko tiimin voimaan palautui!

 

 

 

 

 

Kivaa syksyn jatkoa!

Taru, sairaanhoitajaopiskelija

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Moi!

Olen Heidi ja opiskelen sairaanhoitajaksi. Teen Voimalassa viiden viikon mittaista perhehoitotyön harjoittelua.

Hain voimalaan ensisijaisena vaihtoehtona keväällä, koska näin että tulevana syksynä oli tulossa useampi mielenkiintoinen projekti. Halusin päästä näkemään mahdollisimman monta erilaista paikkaa, jonka Voimala mahdollisti minulle. Ennen harjoittelun virallista alkua kerkesin tutustua jo ennalta hieman tuleviin projekteihin, joten se helpotti harjoittelun alkuun pääsemisessä.

Ensimmäisellä harjoitteluviikolla päästiin heti projektien kimppuun ja aloitettiin hyvinkin lyhyellä aikataululla toteuttamaan erilaisia projekteja. Olin yllättynyt miten aika kului Voimalassa nopeasti ja projekteja oli yllättävän paljon. Se sopi minulle hyvin, sillä tykkään toimia ja olenkin parhaimmillani silloin kun on monta rautaa tulessa yhtä aikaa.

Voimalassa toimimme moniammatillisessa tiimissä ja meidän sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi tiimiimme kuului myös fysioterapeuttiopiskelijoita, mikä mahdollisti moniammatillisen yhteistyön ja erilaisten näkökulmien toteutumisen. Olen kiitollinen, että tiimimme oli ihanan aktiivinen ja toimiva kaikin puolin. Oli kiva päästä yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Suurin osa projekteistamme toteutui Voimalan ulkopuolella, joten päästiin näkemään erilaisia työympäristöjä. Päästiin myös osallistumaan koulutuksiin Voimalan ulkopuolella, jotka liittyivät projekteihin, joissa olimme mukana.

Voimalassa saa kivasti vastuuta ja työajat voi suunnitella itsenäisesti ja tiimin kanssa yhdessä. Positiivisesta asenteesta on varmasti hyötyä kaikille projektityyppisessä harjoittelussa. Voin suositella voimalaa kaikille jotka haluavat vaihtelevan harjoitteluympäristön ja tykkäävät olla aktiivisesti mukana projektityöskentelyssä! 😊

 

Heidi, sairaanhoitajaopiskelija

 

Fysioterapeutti osana moniammatillista tiimiä

Olen Hanne, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja teen Voimalaan toisen harjoitteluni. Voimalassa minua kiinnosti projektityöskentely terveysalalla sekä moniammatillisuus.

Meidän tiimi harjoitteluni ajan on toiminut loistavasti. Kaikki ovat sitoutuneita ja motivoituneita hoitamaan hommat, kiinnostuneita toistemme aloista ja innokkaita laajentamaan omaa ymmärrystä toistenkin alueille. Huumori on ollut myös tärkeä osa tiimin hioutumista yhteen.

Moniammatillisuus on ollut vahvasti läsnä kaikessa Voimalan toiminnassa. Tiimissä on työskennellyt fysioterapeutti-, sosionomi-, terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Pohdimme yhdessä millaisilla kokoonpanoilla toteutus muodostuisi mahdollisimman monipuoliseksi ja kattavaksi. Asiakkaiden kohtaaminen on ollut paljon kokonaisvaltaisempaa, kun mukana on useamman alan ihminen katsomassa tapausta omasta näkökulmastaan. Fysioterapeuttina pääfokukseni on asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä, unohtamatta sosiaalista ja henkistä puoltakaan. Terveydenhoitajaopiskelija osaa tarkastella tilannetta asiakkaan terveydentilan tai lääkityksen kannalta. Sosionomi puolestaan tarkastelee arjen toimintakykyä laajemmasta näkökulmasta huomioiden asiakkaan kokonaistilanteen. Kaikkien osaaminen ja tietotaito täydentävät toisiaan, ja pystymme tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman hyvin heidän tilanteeseensa vastaavia palveluita.

Asiakkaan kannalta moniammatillinen tiimi pystyy palvelemaan aivan eri lailla kuin yksittäinen ammattilainen, vaikka hän olisi kuinka ymmärtäväinen kokonaisuuden merkityksestä. Kokemukseni asiakkaana ja opintojen myötä moniammatillisen työotteen merkitys on suuri. Jokaisen alan oma ydinosaaminen luo pohjan ammattitaidolle, mutta ilman yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa asiakkaiden kokonaisvaltainen palveleminen on hankalaa. Olipa kyseessä mikä sairaus, vaiva tai kuntoutusta vaativa ongelma tahansa, se ei koskaan mene kahden ihmisen kohdalla samalla tavalla, eikä hoidon tai kuntoutuksenkaan pitäisi mennä samalla kaavalla. Henkilön tausta, ikä, muu terveydentila, elämäntilanne, henkinen tila kaikki vaikuttavat hoidon tehoon ja kuntoutumisen vaikuttavuuteen. Ihminen on kokonaisuus, ja fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Voimalassa tätä pääsee harjoittelemaan erinomaisesti. Tiimeissä työskennellään itsenäisesti, kukin saa harjoitella vastuunottamista eri projekteissa sekä oman osaamisen tuomista osaksi tiimin työskentelyä. Ryhmä- ja yksilöasiakkaiden kanssa pääsee soveltamaan omissa opinnoissa oppimaansa ja samalla oppia toisen alankin näkökulmaa asioihin. On ollut lisäksi antoisaa keskustella tiimiläisten kanssa kuinka eri alat lähestyvät samoja asioita hieman eri näkökulmista. Kaiken keskiössä on asiakkaan palveleminen hänelle sopivimmalla tavalla ja oman ammattitaidon harjaannuttaminen.

Moniammatillisuutta pääsimme pohtimaan vielä tarkemmin kuvatessamme Voimalalle materiaalia eri ammatteihin liittyvistä stereotypioista. Sosionomit eivät ole virikekerhon tätejä, fysioterapeutit hierojia, sairaanhoitajat vain kiireisiä tai terveydenhoitajat vain kouluterkkareita. Missään näistä ammateista ei tehdä asioita vain huvin vuoksi, vaan kaiken toiminnan takana on tarkoitus, teoria, tutkimus ja tavoitteet. Niin hauskaa kuin stereotypioiden miettiminen olikin, taustalla on tärkeänä ajatuksena oppia tuntemaan omaan ammattiin läheisesti liittyvät alat jo opiskeluaikana. Tällöin työelämässä osaa asiakkaan ohjata oikeaan paikkaan siinä kohtaa kun oma osaaminen ei riitä. Moniammatillisuuteen liittyy läheisesti myös sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmien tunteminen ja asiakkaan ohjaaminen oikeiden palveluiden pariin sen sisällä. Jos tietää mitä toisiin ammatteihin sisältyy ja sen lisäksi tietää mistä eri ammattilaisten palveluita saa, on paljon laajemmin kykenevä auttamaan asiakasta. Myös tähän Voimalassa saa hyvä harjoitusta, kun yhteistyötä tehdään niin muun muassa julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Hanne, fysioterapeuttiopiskelija

VOIMALA PERHEHOITOTYÖN HARJOITTELUPAIKKANA

Olen Mari, sairaanhoitajaopiskelija ja teen perhehoitoyön harjoittelua Voimalassa. Perhehoitotyön harjoitteluni kestää viisi viikkoa.

Alkuun minulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia tai ajatuksia harjoittelusta Voimalassa. Olin kuullut, että sinne mennään harjoitteluun, kun muualle ei pääse…toinen kuulemani ajatus oli se, että Voimalassa pääsee helpolla…siellä ei ole juuri tekemistä..
Nämä toteamukset ja kuulemani jutut eivät todellakaan pidä paikkaansa.

Heti alkuun minulla oli tunne, kuinka tulen selviämään kaikista mahdollisista projekteista ja aikatauluista. Projekteja on paljon ja niitä on yhtä aikaa menossa useampia. Tekemistä ja säätämistä ja suunnittelua on riittänyt paljon. Kalenterin kanssa on oppinut elämään, että tietää missä pitää olla milloinkin ja kenen kanssa.
Projektit ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja monipuolisia. On saanut olla tekemisissä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Olemme suunnitelleet ja aloittaneet projektit itse alusta loppuun, sekä olleet yhteydessä eri tahoihin.
Meidän oma tiimi on ollut suhteellisen pieni, alkuun neljä opiskelijaa ja myöhemmin pari lisää. Tiimi on toiminut mielestäni erittäin hyvin, ja jokainen on ollut aktiivisena mukana toiminnassa.

Aika on mennyt kuin siivillä harjoittelun edetessä ja tunnitkin tuntuvat tulevat nopealla tahdilla täyteen. Koen tämän harjoittelun hyvin monipuolisena, ja suosittelen Voimalaa kyllä jatkossa myös muille. Tästä saa paljon kokemusta itselle, kun on aktiivinen ja kiinnostunut eri projekteista. Kivaa on ollut myös se, että tiimissä on ollut fysioterapeuttiopiskelijoita, siinä tulee moniammatillista näkökulmaa asioihin.

 

Mari, sairaanhoitajaopiskelija

Harjoittelua alkukesän aikaan

Moikka!

Olen Maria, ja olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritan Voimalassa Perhehoitotyön harjoittelua, joka on toiseksi viimeinen harjoitteluni.

Teen harjoitteluani touko-kesäkuun aikana, jolloin suurempia projekteja ei ollut enää käynnissä. Suurin osa harjoittelustani olikin Oma aika -perheiden sekä yksilöasiakkaiden kanssa työskentelyä. Koska suoritin harjoitteluni normaalia myöhemmin, Voimalassa olevat kaksi tiimiä yhdistyivät. Tämä tarkoitti sitä, että lasten ja perheiden lisäksi työskentelin jonkin verran myös ikäihmisten kanssa. Yksilöasiakkaiden ja perheiden lisäksi joukkoon mahtui lasten päiväleiri Botanialla sekä Pelastakaa Lapset Ry:n kesäleiri Niittylahdessa.

Samaan aikaan Voimalassa kanssani oli kahdesta viiteen opiskelijaa, joiden kanssa työskentely oli mukavaa ja rentoa. Ryhmässämme oli minun lisäksi fyssariopiskelijoita ja yksi terveydenhoitajaopiskelija. Tällä ryhmällä pääsimme toteuttamaan hyvin moniammatillista työtä.

Minulla ei ollut harjoitteluni alussa oikeastaan minkäänlaista käsitystä siitä, mitä ja minkälaista Voimalassa työskentely on. Paljon olin kuullut vain juttuja siitä, että harjoittelutunteja on vaikea saada täyteen. Harjoittelun aikana kuitenkin huomasin, että työtunteja kertyy yllättävänkin nopeasti ja niiden vajaaksi jäämistä ei tarvinnut pelätä. Vaikka suurin osa projekteista olikin loppunut, niin kyllä Voimalassa riitti töitä ihan hyvin.

Oma harjoitteluni ajoittui myöhemmälle keväälle kuin muilla sairaanhoitajaryhmäni opiskelijoilla huhtikuussa olleen polvileikkauksen vuoksi. Harjoittelun siirtäminen myöhemmälle onnistui Voimalassa ongelmitta, eikä perhehoitotyön harjoitteluani tarvinnut jättää syksylle. Syksyllä voin siis huoletta keskittyä syventävään harjoitteluuni, eikä minun tarvitse murehtia valmistumisen viivästymisestä! 😊

 

Maria, sairaanhoitajaopiskelija

Voimala ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Olen viidennen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija. Suoritan tällä hetkellä Voimalassa neljättä harjoitteluani. Harjoitteluni kesto oli 12 opintopistettä. Näiden lisäksi suoritan vielä yhden opintopisteen verran työtunteja, jotka menevät täydentäviin opintoihin.

Harjoittelu on tarjonnut minulle mahdollisuuden tehdä paljon moniammatillista yhteistyötä eri ammattikuntien kanssa. Työharjoittelun aikana pääsin tekemään yhteistyötä sairaanhoitaja-,  terveydenhoitaja- sekä sosionomiopiskelijoiden kanssa. Pääsin myös olemaan yhteistyössä aloilla jo työskentelevien kanssa, joten moniammatillisuus ei jäänyt pelkästään opiskelijoiden keskeiseksi. Tapasin harjoitteluni aikana sosionomeja ja sairaanhoitajia sekä lähihoitajia.

Harjoittelu tarjosi minulle myös mahdollisuuden työskennellä vaihto-opiskelijoiden kanssa. Otimme vaihto-opiskelijat mukaan tiimimme moniin projekteihin ja he olivatkin toivottu lisä myös asiakkaiden puolelta. Moni asiakas oli innoissaan, kun pääsi vaihtamaan kuulumisia ulkomaalaisen kanssa, eikä kielitaitokaan ollut suuri este monenkaan kohdalla. Vaihto-opiskelijat osallistuivat mielellään projekteihin ja saivat samalla kokemusta Suomalaisesta kulttuurista, opiskelusta ja työstä Voimalassa.

Minulla oli harjoittelun aikana todella laaja asiakaskunta. Se koostui mielenterveyskuntoutujista, ikäihmisistä, lapsista ja nuorista. Jokaisella asiakkaalla oli yksilölliset vaivat ja niihin perehtyminen opetti minua paljon. Opin myös ihmisen kohtaamisesta. Jokainen kuntoutuja on yksilö ja täytyy kohdata yksilönä. Asiakkaan kuunteleminen ja läsnäoleva keskustelu auttoi monia jaksamaan arjessa eteenpäin.

Fysioterapian näkökulmasta pääsin tekemään monenlaisia asioita eri kuntoisten ihmisten kanssa. Pääsin mm. lenkille skitsofreniaa sairastavan ihmisen kanssa ja tehtiin nilkan alueen vahvistavia harjoitteita nilkkamurtuma-asiakkaan kanssa. Pelattiin Mototiles-peliä 1-3 luokkalaisten kanssa Karhunmäen alakoulussa sekä mietittiin luontoyhteyttä ikääntyneiden muistisairauden kanssa. Pidimme työparini kanssa koulutusta työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville ja kävin Kolilla viettämässä leirielämää 1. tyypin diabetesta sairastavien lasten ja nuorten kanssa.

Kokonaisuudessaan harjoittelu siis tarjosi minulle todella monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa fysioterapiaa monilla eri työkentillä. Niin mielenterveyspuolella kuin lasten ja ikäihmistenkin parissa tarvitaan todella paljon laaja-alaista osaamista ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Harjoittelu antoikin minulle aihetta miettiä voisiko fysioterapeutti tulevaisuudessa työllistyä myös muihin tehtäviin kuin plintin vierelle mobilisoimaan asiakkaan olkaniveltä.

Teemu, fysioterapeuttiopiskelija

Voimalan virrassa

Helou!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija Tytti. Suoritan mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa 5 viikon ajan. Ennen harjoittelua en oikein tiennyt mitä odottaa. Aluksi kaikki tuntui hirveän sekavalta, kun projekteja ja asiakkaita alkoi tipahdella kalenteriin, eikä ollut vielä saanut Voimalan ideasta kiinni. Onneksi apuna oli jo aiemmin aloittaneita opiskelijoita, niin pääsin nopeasti kartalle siitä, mitä täällä oikein tehdään. Voimala on harjoittelupaikkana monipuolinen, sillä kohdalle sattuu mitä erilaisempia projekteja ja monia asiakkaita. Yksikään päivä ei ole koskaan samanlainen.

Pixabay

Aloitin itse harjoitteluni jo viikkoa ennen varsinaisen harjoittelun alkua, sillä lupauduin ottamaan vastuun projektista nimeltä Muistin virrassa. Tämä projekti jäi mieleeni parhaiten hyvällä tavalla. Vaikka vastoinkäymisiäkin suunnittelussa kohdattiin, niin päällimmäisenä jäi hyvä fiilis ryhmäkerroista ja siihen osallistuvista asiakkaista.

 

Suoraan sanottuna ensimmäiset ajatukset olivat jännittyneet, enkä tiennyt mitä projektilta odottaisin. Sain kuulla, että Muistin virrassa -projekti vie paljon aikaa, mutta todellisuus iski vasta myöhemmin. Ryhmäkertoja oli yhteensä 6 ja jokaiselle kerralle tuli suunnitella eri aktiviteetteja. Välillä oli vaikeaa keksiä uusia aktiviteetteja ja välillä saikin improvisoida. Onneksi apunani oli muita opiskelijoita ja saimme jokaiselle kerralle mitä mahtavampia ideoita, joista myös osallistujat pitivät. Pidimme vappuaattona vappubileet, jonne olimme saaneet hankittua munkkeja, simaa ja vappukoristeita. Vaikka osallistujia oli tuolla kerralla vain muutama, saimme silti hyvät juhlat aikaiseksi.

Vaikka aluksi projektiin lähteminen tuntuikin vaikealta ja työmäärä oli valtava, nautin silti joka hetkestä. Osallistujat olivat ihania ja he olivat aktiivisesti mukana, vaikka jokin asia ei olisikaan ollut mieluinen. Viimeiselle kerralle olimme tehneet kaikille pariskunnille positiivisuuskortit, joihin tuli kirjoittaa hyviä asioita. Myös me Voimalan opiskelijat saimme hyvää palautetta, jota luimme hymyissä suin. Kaiken kaikkiaan Muistin virrassa -ryhmä oli mahtava projekti ja onneksi sain olla siinä mukana!

Tytti, terveydenhoitajaopiskelija

Voimala, erilainen oppimisympäristö

Moikka!

Olen Saara ja opiskelen toista vuotta terveydenhoitajaksi. Suoritan Voimalassa viiden viikon mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua.

Kun aloitin harjoittelun, en totta puhuakseni ollut kovin innoissani, että “jouduin” Voimalaan. Haaveilin paikasta sairaalan osastolla, jossa tapahtuisi paljon kaikkea jännää. Asenteeni johtui varmasti osin tietämättömyydestä Voimalan toimintaa kohtaan ja käsityksestä, ettei siellä tapahdu juuri mitään tai pääse kokemaan mitään. Harjoittelun edetessä kuitenkin käsitykseni muuttui hurjasti, sillä huomasin, kuinka monipuolista tekemistä Voimala tarjoaa opiskelijoille. Pääsinpä myös käymään siellä L-talossa, jonne aiemmin olisin halunnut. Heh!

Voimala eroaa paljolti muista harjoittelupaikoista. Täällä tehdään projektityötä, eivätkä päivät ole koskaan samanlaisia. Voimalassa sattuu ja tapahtuu. Päivään voi esimerkiksi sisältyä suunnittelua, yksilöasiakkaita sekä jonkin ryhmän vetäminen taikka tapahtuma. Tai sitten ihan jotain muuta, kuten minun harjoittelussani olleet terveystarkastukset tai Valtimolla vierailu kyselyhaastatteluiden merkeissä. Myös työympäristö vaihtelee. Töitä voi tehdä esimerkiksi koululla, asiakkaiden luona, erilaisissa yhteisötiloissa ja sairaalassa. Olenpa löytänyt itseni myös Lykynlammelta ja jo aiemmin mainitsemaltani Valtimolta.

Voimalassa kaikki projektit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä. Harjoitteluni aikana tein yhteistyötä sairaanhoitaja-, sosionomi- ja fysioterapia opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Voimalassa oli useita vaihto-opiskelijoita, joten englannin kieltäkin tuli palautettua hyvin mieleen. Moniammatillinen tiimi tuo monipuolisuutta ja erilaisia näkökulmia.

Voimalassa korostuu hyvin vastuu ja vapaus. Työajat määräytyvät pitkälti omien projektien ja itse sovittujen aikataulujen pohjalta. Tämä tuo sekä vapautta, että vastuuta, sillä Voimalassa vastuu suunnittelusta ja suunnitelmien toteutumisesta on itsellä.

Tämän harjoittelun perusteella voisin suositella harjoittelua Voimalassa jokaiselle opiskelijalle, joka on vähänkään kiinnostunut projektityyppisestä työskentelystä. Jos myös haluat kokeilla jotain ihan erilaista, niin ei kun kipin kapin Voimalaan!

Aurinkoista päiväjatkoa!

Saara, terveydenhoitajaopiskelija

 

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Moikka!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suoritin mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa viiden viikon ajan. En varsinaisesti tiennyt juuri mitään Voimalan toiminnasta ennen aloittamistani ja fiilikseni olivat hieman epävarmat, saisinko näistä viikoista mitään irti liittyen juuri mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoitteluun.

Voimalan toiminnassa korostuu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erilaisten ryhmien ja yksilöasiakkaiden kanssa. Työskentely on projektilähtöistä ja hommat tehdään yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Pidin siitä, että opiskelijat saivat niin paljon vastuuta projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se opetti minulle vastuun ottamista ja aikataulutuksen suunnittelua. Vinkkinä Voimalaan tuleville, että kalenteri kannattaa hankkia, jos ei jo sitä mahdollisesti omista. Itselläni kalenteri alkoi jo täyttymään ensimmäisten päivien aikana erilaisista projekteista ja yksilöasiakkaiden tapaamisista.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö näkyi harjoittelussa muun muassa yksilöasiakkaiden kautta. Niissä opin yhteisen tekemisen, kuuntelun ja läsnäolon merkityksen asiakkaan hyvinvoinnissa. Tapasin monia erilaisia asiakkaita harjoitteluni aikana ja teimme heidän kanssaan jotain heille mielekästä puuhaa. Opin avoimen keskustelun ja asiakkaiden voimavarojen löytämisen tärkeyden. Itse sain ehkä eniten irti näistä yksilöasiakastapaamisista. Voimalassa ei tehdä sellaista kliinistä hoitotyötä, mitä voisi tulla vastaan esim. osastolla harjoittelussa ollessa, mutta täällä opin juuri läsnäolon ja yhteisen tekemisen kautta tapahtuvan hoitotyön.

Kaiken kaikkiaan Voimala-harjoittelu oli antoisa kokemus ja en osannut odottaa, että viihdyn siellä niin hyvin. Omalla aktiivisuudella ja vastuun ottamisella pääsee jo hyvin liikkeelle. Voimala avaa myös oven moniammatilliseen työskentelyyn, ja itsekin pääsin tekemään hommia fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa, jota en aiemmissa harjoitteluissa ole päässyt niin paljon tekemäänkään.

Milja, terveydenhoitajaopiskelija