Aihearkisto: Yleinen

Perhehoitotyön harjoittelu Voimalassa

Olen Kati, sairaanhoitajaopiskelija.

Tein Voimalassa perhehoitotyönharjoitteluni. Aluksi hiukan mietin, että miten saan aikani kulumaan Voimalassa eli miten saan harjoittelutuntini täyteen. Ajan kuluessa huomasinkin, että huoli oli todellakin turha! Mielestäni Voimala sopii hyvin harjoittelupaikaksi, koska työ Voimalassa on erittäin monipuolista. Erilaisia projekteja on useita ja projekteihin voi osallistua pääsääntöisesti oman mielenkiinnon mukaan. Työskentely Voimalassa on rentoa, mutta itse täytyy pitää huoli siitä, että sovitut asiat tulevat hoidetuksi ajallaan. Moniammatillisuus tulee hyvin esille eri projekteissa ja yhteistyötä tehdäänkin yli tiimirajojen. Joka viikkoinen Spa on mielestäni todella tarpeellinen, että jokainen tietää missä mennään minkäkin projektin osalta.

Itse pääsin osallistumaan useisiin mielenkiintoisiin projekteihin, joista mielenkiintoisin oli ehdottomasti Karhunpesä, varhaiskasvatuksen olohuone. Tässä projektissa pääsi itse oman ohjaajaparin kanssa suunnittelemaan toimintatuokion alusta aina toteutukseen asti. Siinä näki itse suoraan, miten aikataulutus sekä suunnitelmat käytännössä toteutuivat. Ensi kevään toimintatuokiot suunniteltiinkin aiheiden osalta jo valmiiksi seuraaville harjoittelijoille.

Rohkeasti vaan harjoittelemaan Voimalaan monipuoliseen ympäristöön!

Kati, sairaanhoitajaopiskelija

Asiakassuhteesta kokemusta

Hei!

Olen Raili, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelujakson hieman pidennetysti kahdeksassa viikossa. Olin jo aikaisemmin päättänyt suorittaa opintojen aikana harjoittelujakson Voimalassa, jotta näkisin, millaista Voimalan toiminta ylipäänsä on. Koska harjoittelupaikan etsiminen oli osaltani viivästynyt, päätin nyt olevan sen aika.

Työskentely Voimalassa oli erittäin itsenäistä ja vastuuta piti vain rohkeasti ottaa. Tietyllä tapaa ”omaksi jutukseni” muodostui AULIS -hankkeen parissa työskentely, johon sisältyi kerran viikossa työparini kanssa asiakkaan tapaaminen hänen kotonaan. Pidin siitä, kun sai tutustua paremmin asiakkaaseen ja luoda tietynlaista luottamussuhdetta.

Toimin harjoittelun aikana paljon myös Kuvapuhelin -projektin parissa, jolloin tutuksi tuli Skype -yhteyden välityksellä ryhmän ohjaaminen. Tämän projektin myötä tuli hyvin esille se tosiasia, että nykyisin niin moni asia saadaan ihan onnistuneesti hoidettua sähköisestikin, vaikkakin teknisiä ongelmia välillä tulisikin.

Harjoittelujakso Voimalassa oli oikein antoisa kaikin puolin ja suosittelisin ehdottomasti Voimalaa harjoittelupaikaksi! Vaikkei perinteistä kliinistä osaamista voinutkaan harjoitella Voimalassa, niin projektityöskentelystä sai kyllä laajan käsityksen ja ryhmänohjausta pääsi harjoittelemaan senkin edestä.

Kiitokset hyvälle tiimille!

Raili, sairaanhoitajaopiskelija

Palvelujärjestelmäharjoittelu Voimalassa

Olen Sonja, ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija. Voimalassa suoritin palvelujärjestelmäharjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on tutustua sosiaalialan palvelujärjestelmään ja sen toimintaan. Tavoitteena on myös tutustua ylipäätään sosionomin mahdollisiin työtehtäviin ja käytettäviin työmenetelmiin. Voimalassa on 2 työtiimiä, joista toinen keskittyy lapsiin, nuoriin ja perheisiin ja toinen työikäisiin ja ikäihmisiin. Itse olin ykköstiimissä, eli Voimalatyöskentelyni keskittyi lapsiin ja perheisiin.

Olen ymmärtänyt, että Voimalassa harvoin on sosionomiopiskelijoita harjoittelussa, joten olikin erikoisempi tilanne, kun samaan aikaan kanssani aloitti kaksi muuta sosionomiopiskelijaa. Ensimmäinen viikko meni sekavissa tunnelmissa, sillä aika meni siihen, että tutustui projekteihin ja ylipäätään Voimalan toimintaan. Työskentely alkoi kuitenkin sujua, kun sai hahmotettua projektien aikatauluja sekä omaa ajankäyttöään.

Ensimmäisellä viikolla pääsin olemaan mukana Nuorisoverstaalla. Kaksi muuta Voimalaharjoittelijaa oli suunnitellut sinne ohjelmaa ja itse olin toisen sosionomiharjoittelijan kanssa seurailemassa toimintaa. Viimeisellä harjoitteluviikolla oli vielä yksi Nuorisoverstaskäynti, jonka aiheena oli itsetunto. Tälle kerralle otimme vastuullemme suunnitella ja toteuttaa ohjelman sinne tämän toisen sosionomiopiskelijan kanssa.

Olin myös mukana Lehmon koulun hyvinvointipäivillä, jotka kestivät kaksi päivää. Käytännössä pidimme toisten harjoittelijoiden kanssa siellä erilaisia rasteja, joita luokat sitten kiersivät. Itse pidin rastia ravitsemuksesta ja energiajuomista.

Vietin yhden viikonlopun Alisa-yökylän parissa. Viikonloppu oli siis suunnattu perheille, joissa lapsi on päätynyt omaishoitajan asemaan erinäisistä syistä johtuen. Olimme yötä Lieksan Kestikievari Herranniemessä perheiden kanssa ja vietimme rentoa aikaa. Järjestimme perheille yhteiseksi tekemiseksi rastitapahtuman, jossa perheet tekivät rasteilla leikkimielisiä tehtäviä. Viikonloppuun kuului myös mm. askartelua ja leikkimistä lasten kanssa, sillä aikaa, kun vanhemmat saivat ottaa rennommin.

Työskentelin myös Oma aika –palvelussa toisen opiskelijan kanssa. Palvelun tarkoituksena on antaa vanhemmalle hetkeksi omaa aikaa, kun opiskelijat ovat lapsen tai lasten kanssa. Perheessä, jonka kanssa työskentelimme, oli yksivuotias lapsi. Käynneillä huolehdimme lapsen perustarpeista, kävimme ulkoilemassa ja leikimme.

Näiden edellä mainittujen projektien lisäksi olin mukana myös joissain yksittäisillä käyntikerroilla, kuten Siilaisen projektin kotikäynnillä kakkostiimiläisten kanssa. Voimalassa harjoittelun suorittaminen vaatii mielestäni yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta sekä rohkeutta mennä erilaisiin projekteihin mukaan.

Sosionomiopiskelija Sonja

2 viikkoa harjoittelussa vaihto-opiskelijan kanssa

Ensimmäisen vuoden sosionomi-opiskelijana on erittäin jännittävää tulla ensimmäiseen harjoitteluun. Voimalassa oppii tärkeitä työelämätaitoja ja turvallisessa oppimisympäristössä pääsee yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tekemään paljon niin suunnittelu kuin käytännön työtä.

Minun harjoitteluun toi lisämaustetta vaihto-opiskelijan tulo Voimalaan. Pääsin esittelemään hänelle Voimalan tiloja ja kertomaan mistä Voimalassa on kyse. Voisin verrata ensimmäistä päivää vaihto-opiskelijan kanssa siten, että turvallisesta paikasta heitettäisiin uuteen tilanteeseen ja joutuu olemaan aika epävarmoin fiiliksin aluksi. Olin aluksi kohtuullisen epäileväinen, miten pärjään minun englanninkielen taidoilla vaihto-opiskelijan kanssa. Kuitenkin olin rohkea ja puhuin minun vähän takertelevaa englantiani ja kyllä me heti alusta asti ymmärsimme hyvin toisiamme. Huomasin, miten rohkeuteni kasvoi ja uskalsin koko ajan rohkeammin kommunikoida ja puhua vierasta kieltä. Muutaman päivän kuluttua ei edes miettinyt koko asiaa.

Otimme muiden Voimalan harkkalaisten kanssa vaihto-opiskelijan mukaan toimintaan. Hän oli mukana niin toiminnan suunnittelussa, kuin myös monissa toteutuksissa. Vaihtarin kanssa toiminnasta tuli paljon värikkäämpää ja se on rikkaus. Esimerkiksi Oma aika-projektimme pääsimme hyödyntämään vaihto-oppilaan kielitaitoa. Sain kuulla paljon hänen kulttuuristaan ja koulutuksesta, kun taas hän sai varmasti paljon kuulla mielenkiintoisia asioita Voimalan toiminnasta. Keskustelimme paljon yleisesti eri kulttuurien asioista ja tavoista. Vaihto-opiskelijan kanssa työharjoittelu on erittäin antoisaa ja opettavaista. Myös itsestään saattaa löytää uusia puolia ja uusia näkökulmia asioihin saa erittäin hyvin! Jos jollakin tulee mahdollisuus, olla mukana työelämässä tai harjoitteluissa vaihto-opiskelija kanssa suosittelen lämpimästi!

Rasmus, sosionomiopiskelija

Vähän yleisesti Voimalasta ja elämästä siellä

Hei olen Niklas, 2. vuoden sairaanhoitaja opiskelija. Suoritin Voimalassa 5 viikon MiPä- harjoittelun. Tässä vähän yleisesti Voimalasta ja elämästä siellä.

Voimalassa tehty harjoittelu on ollut hieman erilainen kuin mitä jos harjoittelun tekisi esim. normaalilla osastolla. Täällä ei tule hoidollisia tai lääkkeellisiä toimenpiteitä, vaan täällä työt ja tehtävät painottuvat terveyden edistämiseen ja tukemiseen. Voimalan yksi hyvä puoli omasta mielestä on, että pääsee työskentelemään moniammatillisesti ja eri alan opiskelijoiden kanssa, koska sitä ei muuten ihan hirveästi tule koulutuksen aikana. Täällä oppii myös muutenkin hyvin työelämätaitoja, joita tarvitsee aina varmasti tulevaisuudessa.

Ja esim. kalenterin käyttö on ollut täällä tosi tärkeä, koska muuten et muista mitä piti milloinkin olla tekemässä ja mikä tapahtuma tai ryhmä oli milloinkin, joten ainakin sen käytön on täällä oppinut ja huomannut miksi se on niin hyödyllinen, kun ei tarvitse kaikkea muistaa päässään. Ja täällä oppii ottamaan vastuun ja organisoimaan projekteja ja kuinka niitä ylipäätään tehdään. Koska kaikki työ täällä on projektityyppistä. Kaiken kaikkiaan ollut ihan antoista kokemus ja antanut monella eri saralla paljon, mutta ei siitä hoidollisesta (kliinisestä) näkökulmasta.

Niklas, sairaanhoitajaopiskelija

Sekavasta aloituksesta kohti selkeyttä

Hei!

Olen loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa perhehoitotyön harjoittelun ennen vuodenvaihdetta. Ennen harjoittelua en tiennyt voimalasta juuri mitään muuta, kuin että siellä toteutetaan jotain projekteja. Harjoittelupaikaksi valitsin Voimalan oman elämäntilanteeni takia.

Ensimmäinen päivä Voimalassa oli hyvin sekava. Perehdytyksessä kerrottiin pikaisesti eri projekteista ja mitä meidän pitäisi tehdä projektien suhteen. Aluksi olin hyvin hämmentynyt, että mitään järjestelmällistä ohjausta ei projekteista ollut vaan niihin piti tutustua itse. Kuitenkin ensimmäisellä viikolla pääsi ihan hyvin mukaan projekteihin. Ensimmäisellä viikolla kuvasimme lapsiperheiden vanhemmille suunnatun videon yhteistyössä media-alan opiskelijan kanssa, mikä oli mielestäni hauskaa.

Seuraavalla viikolla meidän tiimiin liittyi kaksi sosionomi opiskelijaa, joka oli enemmän kuin tervetullutta, koska tiimimme kokoonpano oli pieni ja projekteja riitti. Yritimme perehdyttää sosionomi opiskelijoita parhaamme mukaan ja he tulivat hyvin projekteihin mukaan. Otimme heidät mukaan tutustumaan Nuorisoverstas-projektin toteutukseen, jotta he voisivat vetää seuraavan toteutuksen. Kolmas viikko Voimalassa meni lähinnä tulevien projektien suunnittelussa ja valmisteluissa. Neljännellä viikolla toteutimme Lehmon koulun hyvinvointipäiviä, joka oli suunnattu 4-6 luokkalaisille. Aiheena meillä oli ravitsemus, liikunta, uni ja koulukiusaaminen. Samalla viikolla toteutimme projektin kehitysvammaisten autettua asumista tarjoavaan Omakotirantaan projektin, jonka aiheena oli joulu.

Mielestäni Voimalassa toteutettu harjoittelu oli antoisaa ja suosittelisin sitä kaikille opiskelijoille. Harjoittelun aika oppii hyvin itsenäiseen-, moniammatilliseen- ja tiimityöskentelyyn.

Semjon, sairaanhoitajaopiskelija

Asenne ratkaisee Voimalassa

Olen toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija ja tulin suorittamaan 2. käytännön harjoittelua Voimalaan. Tullessani tänne, tiesin ettei se ole perinteistä fysioterapeutin työtä vaan täällä pääsee kokemaan/tekemään sellaista mitä normaaleissa harkkapaikoissa ei ole mahdollista. Tärkeimpänä tavoitteena harjoittelulle oli työelämätaitojen opettelu ja saada valmiuksia opiskelun jälkeiselle ajalle.

En ollut aiemmin oikein tietoinen Voimalan toiminnasta. Ainoastaan olin kuullut vanhemmilta opiskelijoilta huhupuheita. Ennen harjoitteluun tuloa olin vähän epäileväinen siitä, mitä täällä oikeasti voi fysioterapiaan liittyen tehdä. Harjoittelun edetessä epäilykset hälvenivät ja olen saanut todella paljon irti tästä harjoittelusta. Tässä harjoittelussa korostui oma aktiivisuus ja se, että asenne on kohillaan. Ei sinulle anneta niin paljoa hommia, jos asenne on sellainen, ettei kiinnosta. Jos asenne on oikeanlainen voi tästä paikasta saada hyvinkin paljon irti! Tartu toimeen ja hyppää mukaan eri projekteihin niin saat tästä monipuolisesti kaiken mahdollisen irti.

Moniammatillisessa tiimissä työskentely on ollut antoisaa, ja paljon on saanut irti toisen ammattiryhmän opiskelijoilta. Tiimi on hyvin hitsautunut yhteen ja projektien läpivieminen on ollut mukavaa ja suhteellisen helppoa. Monta rautaa ollut tulessa samaan aikaan, mutta kaikkien hyvällä työpanoksella olemme saaneet todella hyviä teemapäiviä järjestettyä viikoittaisten projektien lisäksi.

Itse olin mukana oma-aika projekteissa, sencom-puhelussa sekä teemapäivien järjestämisessä (nenäpäivä minun vastuullani). Antoisaa oli olla mukana monessa eri projektissa suunnittelemassa ja varsinkin toteuttamassa. Monet projektit muuttivat omaa ajattelumaailmaa siitä, miten asiat ovat ja miten ne voisivat olla. Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli hyvä ja antoisa!

Tommi, fysioterapeuttiopiskelija

Erilainen harjoittelu Voimalassa

Hei,

Olen Aleksi ja suoritin Voimalan kautta Ikäosaamisen harjoittelun. Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Voimalaan päädyin epäonnistuneen vaihtoon lähtemisen seurauksena. Kokemuksena Voimala on ollut erilainen verrattuna muihin harjoittelupaikkoihin, joissa olen ollut. Siinä missä kliininen hoitotyö korostuu osastoilla ja poliklinikoilla, Voimalassa korostuu terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Voimala-harjoittelun aikana olen ollut useassa eri projektissa mukana, jotkin ovat kertaluontoisia ja jotkin jatkuvat pidempään. Esimerkkeinä Oma aika projekti sekä AULIS- hanke jotka ovat olleet minulle mieluisimpia. Oma aika on omaishoitajalle ja omaishoidettavalle suunnattu palvelu ja AULIS on mielenterveyden tukemiseen tarkoitettu hanke. Molemmille yhteistä on että mennään asiakkaan luokse hänen kotiinsa ja vietetään aikaa, järjestetään aktiivista toimintaa tavoitteiden sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti ja tuetaan näin terveyttä sekä hyvinvointia. Kotikäynneillä pyritään käymään moniammatillisesti eli esimerkiksi sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijaparina.

Voimala harjoittelu on antanut eväitä projektien suunnitteluun, organisointiin, ryhmän sekä yksilön ohjaukseen ja tuonut myös paljon vastuuta, sillä me opiskelijat joudumme paljon ohjautumaan itse ja pitämään huolen, että projektit pyörivät. Kaiken kaikkiaan harjoittelu Voimalassa on ollut miellyttävää ja antoisaa.

Aleksi, sairaanhoitajaopiskelija

Lähihoitajana Voimalassa

Olen lähihoitajaopiskelija Riveria-ammattiopistosta. Työharjoitteluni oli nimeltään kasvun ja osallisuuden tukeminen.

Hieman erilainen harjoittelu, mutta minusta minulle sopiva. Kaikki muut menivät päiväkoteihin, mihin minulla ei olisi välttämättä ollut mielenkiintoa.

Pidän Voimalan moniammatillisuudesta, tulee asioihin monenlaista näkökulmaa. Aivan mahtavat työkaverit ja tiimityöskentely aivan huippua.

Harjoitteluumme kuuluu näyttö, jonka osalta oli hieman hankalaa (kun niin erilainen paikka kuin perinteisesti), mutta asioilla on tapana järjestyä. Sekin kootaan palasista. Teen sen Minä olen tärkeä-kerhosta, joka on Pelastakaa lapset ry:n toimintaa. Osan asioista osoitan kirjallisesti.

Voimala on todella hyvä harjoittelupaikka. Antoi mahdollisuuksia osallistua erilaisiin projekteihin ja seminaareihin yms. Sain myös tutustua ulkomaalaisiin harjoittelijoihin ja opettajaan (vierailija).

Suosittelen,
Johanna, lähihoitajaopiskelija

Uusia näkökulmia etsimässä

Helou!

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Aaro. Suoritin voimalassa ikäosaamisen harjoittelun. Harjoittelujakso oli kestoltaan kuusi viikkoa. Valitsin harjoittelupaikaksi Voimalan, koska halusin saada uutta näkökulmaa tavanomaisesta poikkeavassa harjoittelupaikassa projektityöskentelyn merkeissä.

Voimalassa opin hallitsemaan omaa ajankäyttöäni ja sain paljon hyödyllisiä työelämätaitoja.  Vapaamuotoisessa työskentelyssä täytyi suunnitella työajat ja kantaa vastuu omasta oppimisesta itse. Pääsin työskentelemään monipuolisesti eri ikäisten ihmisten kanssa. Pääosin projektini keskittyivät kuitenkin harjoittelun teeman mukaisesti ikäihmisiin. Oli hienoa nähdä, kuinka hyvin pystyimme hyödyntämään toistemme ammattitaitoa ja asiantuntijuutta eri alojen opiskelijoiden välillä. Voimalan toiminta pohjautuu pitkälti tiimityöskentelyyn, joten sujuva kommunikointi ja hyvä ryhmähenki oli ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Omasta mielestäni Voimalassa parasta oli vapaus toteuttaa ja suunnitella projektit itselleni mieluisella tavalla, huomioiden kuitenkin toimeksiantajien toiveet ja tavoitteet. Erityisen lähellä sydäntä oli Muistin virrassa -ryhmä ja ensiapukoulutusten pitäminen. Harjoittelujakso oli kokonaisuudessaan varsin opettavainen ja myönteinen kokemus. Kokemuksen myönteisyyttä lisää olennaisesti varsin miellyttävä porukka. Voimalasta jäi käteen hyödyllistä kokemusta ja tietotaitoa ryhmänohjauksesta, tiimityöskentelystä ja ikäihmisten kanssa toimimisesta.

Erityiskiitokset tiimille.

Aaro, sairaanhoitajaopiskelija