Opinnäytetyönä etävastaanoton kehittäminen

Kesäauringon lämmittäessä tuntuu vapauttavalta muistella vuoden kestänyttä uurastusta YAMK opinnäytetyön parissa. Tiesimme opinnäytetyön tekemisen vaativan todella paljon aikaa, sitkeyttä sekä paneutumista aiheeseen, joten halusimme tehdä työn aiheesta, joka olisi mielenkiintoinen ja liittyisi tulevaisuuden terveydenhuollon palveluihin. Erilaiset etänä annettavat terveydenhuollon palvelut yleistyvät kovaa vauhtia. Halusimme olla mukana kehittämässä uusia ja asiakaslähtöisiä palveluita. Siihen tarjoutuikin loistava tilaisuus, kun saimme toimeksiannon opinnäytetyölle Pohjois-Karjalan DigiSote-hankkeelta. Opinnäytetyö antoi meille loistavan tilaisuuden perehtyä kattavasti kansainväliseen tietoon etäkonsultoinnista ja saimme myös kokemusta kehittämistyön läpiviemisestä.

Etävastaanotto on ratkaisu laadukkaiden palvelujen tarjoamiseksi sijainnista riippumatta. Se mahdollistaa myös kustannustehokkaat terveydenhuollon palvelut sekä asiakkaille että palveluntarjoajille. Etävastaanoton avulla voidaan muun muassa parantaa hoidon laatua, tarjota turvallista, nopeaa ja laadukasta terveydenhuoltoa sekä välttää matkustuskustannuksia. Etävastaanotolla voidaan esimerkiksi turvata kaukaisella sijainnilla olevien terveysasemien palveluita tai hyödyntää resurssit kokonaisvaltaisesti tarjoamalla yli jäävät resurssit muiden käyttöön.

Teimme kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opinnäytetyön DigiSote-hankkeen toimeksiantona Siun sotelle. Opinnäytetyönä kehitimme etävastaanoton toimintamallit Pohjois-Karjalan Vaarakuntien terveysasemille yhdessä terveysasemien henkilökunnan ja kuntien asukkaiden kanssa. Tuotoksina syntyivät mallit etävastaanottoa suunniteltaessa huomioitavista tekijöistä ja etävastaanoton etenemisestä. Lisäksi kuvasimme etäkonsultoinnin tarjoamat mahdollisuudet. Toimintamallit muodostettiin yhdistäen kehittämistyön tuloksia ja kansainvälistä tuoretta tutkimustietoa. Opinnäytetyömme tarjoaa kattavan suomenkielisen tietopaketin etävastaanotoista sekä etänä annettavista terveydenhuollon palveluista. Kehittämistyö on tehty Pohjois-Karjalan Vaarakuntien käyttöön, ajatellen kuitenkin laajempaa hyödynnettävyyttä myös muissa vastaavanlaisissa terveydenhuollon yksiköissä ja etäpalveluja suunniteltaessa.

Jonna Konttinen ja Niina Linervo
Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Lisätietoja: jonna.konttinen@siunsote.fi tai niina.linervo@siunsote.fi

Konttinen, J. & Linervo, N. 2018. Etävastaanoton kehittäminen Pohjois-Karjalan Vaarakunnissa. YAMK opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kiitos opinnäytetyömme ohjaajille:
Sari Järvinen ja Katja Raitio, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Heli Jääskeläinen, Siun sote / DigiSote-hanke
Päivi Sihvo, Karelia-ammattikorkeakoulu / DigiSote-hanke

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *