Opintomatkan antia

DigiSote ja RoboBisnes –hankkeiden yhteinen opintomatka toteutettiin maaliskuun 30. ja 31. päivinä Hämeenlinnaan ja Lahteen. Matkan vierailukohteet oli valittu sisältäen ulottuvuuksia niin korkeakouluista kuin sosiaali- ja terveyden huollon eri yksiköistä. Yhdistävänä teemana valituille vierailukohteille olivat digitalisaation ja robotiikan hyödyntäminen niin palveluiden kehittämisessä kuin koulutuksessa. Matkan tavoitteena oli suorittaa benchmarkkausta ja saada vinkkejä matkalle osallistuvalle kohderyhmälle sekä hankkeiden tulevaan toimintaan.

Opintomatkalle osallistui monipuolisesti edustajia Pohjois-Karjalalaisista organisaatioista. Koulutusorganisaatioiden puolelta mukana matkalla olivat hankehenkilöstön lisäksi ammattikorkeakoulun ja toisen asteen opettajia ja koulutuspäällikköjä. Lisäksi ammattikorkeakoulun puolelta mukana oli TKI-toiminnan kehittämishenkilöstöä. Julkista sektoria edustivat juuri perustetun Siun soten toimijat sekä maakunnallisen tietotekniikkakeskuksen PTTK:n soteICT-ratkaisuista vastaavat kehittäjät. Opintomatkalle osallistui myös maakunnan tärkeitä yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia kuten PK Terveydestä, Honkalampi-säätiöstä ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä.

Jatka lukemista ”Opintomatkan antia”

Siun sote virtuaaliyksikkö

Siun sote toteutti asiakkailleen nykytilan kartoituksen tavoitteena saada asiakasymmärrystä ja asiakkaiden halua käyttää digitaalisia palveluja. Kyselystä kävi ilmi, että asiakkaat haluaisivat käyttää enemmän digitaalisia sote-palveluja, mutta niitä ei ole vielä tarpeeksi tarjolla. Eniten asiakkaat haluaisivat mm. lähettää omia mittaustuloksia ammattilaisten arvioitavaksi, käyttää itsehoitoon ja hoitoon ohjaavia älykkäitä oirearvioita, tehdä ja tarkastaa asiakaskohtaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia sekä sähköisiä terveystarkastuksia. Valtakunnassamme on käynnissä monia asiakaslähtöisyyteen tähtääviä sote-palveluja digitalisoivia hankkeita mm kansallinen ODA-hanke. Lisäksi on lukemattomia kokeiluja, joissa lähtökohta on juuri palvelujen digitalisointi.

Siun soten virtuaaliyksikön innovointi aloitettiin Sitran määritelmän mukaan, jossa lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, joka nopeuttaa oirearviointia ja hoitoon ohjautumista. Lisäksi suunnittelussa tärkeitä teemoja olivat luotettavan ohjeistuksen antaminen, (etä)yhteyden saaminen ammattilaiseen sekä laaja henkilökohtaisen tiedon tutkimustiedon käyttäminen.

Virtuaaliyksikön suunnittelussa oli mukana ammattilaisia ja esimiehiä Siun soten eri sektoreilta ja DigiSote -hanke tulee olemaan virtuaaliyksikön kokeilujen innovaatioalustana. Video innovaatiopajasta.

Lisätietoja virtuaaliyksikön etenemisestä voit lukea täältä.