Energiaraitti

Energiaraitti on uusiutuvan energian ratkaisuista kiinnostuneille suunnattu kohdeverkosto, joka tarjoaa esimerkkejä hajautetun uusiutuvan energian käytännön ratkaisuista ja liiketoimintamalleista. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa hyviä mahdollisuuksia parantaa maaseudun työllisyystilannetta sekä tukee suoraan vähähiilisen yhteiskunnan tavoitetta, ympäristön tilan parantamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä.

Energiaraitti on on muodostettu Poveria biomassasta ja Poveria auringosta -hankkeiden yhteistyönä. Molempia hankkeita rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Poveria Biomassasta hankkeen tavoitteena on kehittää hajautettua uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa Pohjois-Karjalan alueella edistämällä mm. uusien teknologioiden hyödyntämistä ja demonstrointeja maakunnan alueella.  Poveria auringosta on yritysryhmän kehittämishanke, joka keskittyy aurinkoenergian hyödyntämiseen aluelämpölaitosten yhteydessä.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus Enon Alakylän lämpölaitokselle syksyllä 2017.

Energiaraitin kohteisiin liittyy vahvasti myös sähkön varastointiteknologiat, joita selvitetään ja sovelletaan EAKR -osarahoitteisessa Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle –hankekokonaisuudessa. Hankkeen kautta Energiaraitti täydentyy uusilla sähkövarastojen esimerkkikohteilla sekä alaan liityvillä selvityksillä ja tutkimusilla.

Tämä sivusto tarjoaa kohteista esittelymateriaalia, mukaan lukien perustietoja, energiantuotannon seurantatietoja, selvitysraportteja ja esittelyvideoita. Mahdollisesta kohde-esittelystä ja esittelyn hinnasta sovitaan kunkin kohteen edustajan kanssa suoraan. Kohteiden yhteystiedot löydät kohteiden esittelysivulta.