Nevalaisen tilan puu-aurinko -hybridilämmitysjärjestelmä

Hybridijärjestelmä:  puu- ja aurinkoenergiaa yhdistävä lämmitysjärjestelmä

Nevalaisen tilan lämmitysjärjestelmään kuuluu Fröling T4, 60 kW:n hakekattila, jossa on automaattinen kuumailmasytytys, automaattinen nuohous ja tuhkanpoisto, sekä patentoitu tulipesän tulitiilien sekundääri-ilmanohjaus. Järjestelmässä on kattilanohjaus kosketusnäytöltä, lambda-antureihin perustuva seuranta ja etäohjausmahdollisuus.

Hakkeensyöttölaitteisto on Frölingin tuotantoa, sisältäen jousipurkaimen, yhden pitkän modulaarisen siirtoruuvin, sekä patentoidun sulkusyöttimen. Stokeriyksikkö tulee kattilan tulipesään kattilan oikealta sivulta. Palosuojaus on kaksinkertainen (sulkusyötin ja vesisammutus).

Polttoaineena on omasta metsäraaka-aineesta tuotettu hake. Polttoainetta haketetaan kesimäärin kerran vuodessa. Hakkeen vuosikulutus on n. 200 i-m3 vuodessa ja sen energiasäsltö n. 160 MWh. Hakevarastoon sopii yhteensä n. 250 i-m3 haketta.

Vesivaraajana tilalla on Jäspi Ovali 1200 aurinkokierukalla ja 2x6kW sähkövastuksilla. Aurinkokeräimet (5 kpl) Jäspi Solar 3kW, on asennettu pystyasennuksena eteläseinälle. Lämmönsiirto lämmityskohteisiin (asuinrakennus 250 m2 / 600 m3; korjaamorakennus ja laajennusosa 250 m2 / 1000 m3, sekä navettarakennus) on muovilämpökanaaleilla, jotka asennettiin 1999.

Hankintahinnat sisältäen arvonlisäveron

Hakekattila ja syöttölaitteisto 21 700 €
Aurinkokeräimet ja vesivaraaja 8 400 €
Putkiasennukset 4 000 €
Sähköasennukset 1 000 €
Muut kustannukset 900 €
Yhteensä 36 000 €

Hankintaperusteet

  • Entinen hakelämmitysjärjestelmä oli jo iäkäs ja työläs; se vaati paljon tarkkailua ja oli erityisen vaativa hakkeen laadulle.
  • Nykyinen järjestelmä ei ole niin herkkä hakkeen laadun vaihteluille ja on varmatoiminen.
  • Aurinkokeräinten odotetaan tuottavan kokonaan kesäkuukausien lämpimän käyttöveden tarpeen.
  • Järjestelmän hankintahinta suhteessa sen tehoon on ollut kohtuullinen.

Yhteystiedot

Maatalousyhtymä Mauri ja Jarmo Nevalainen, Väli-Mikkolantie 26, Juuka