Tapahtumat ja raportit

Energiaraitin osahankkeissa on järjestetty erilaisia tiedonvälitystilaisuuksia uusiutuvan energian teknologioihin ja liiketoimintamalleihin liittyen. Tilaisuuksiin on osallistunut niin yritysten edustajia, maatilallisia kuin yksityisiä ihmisiä. Tilaisuuksissa on kuultu asiantuntijoiden ja laitetoimittajien esityksiä sekä tutustuttu erilaisiin energiaratkaisuihin myös paikan päällä. Puhujien esittämät materiaalit, kuten PowerPoint esitykset on ladattu nettiin kaikkien saatavilla aina kuin mahdollista. Saatavilla olevat materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.


Uusiolämpöseminaari 16.5.2019, Turku

Seminaarin järjestivät Lämpöä ja Hukaton hankkeet, yhteistyössä Turun ammattikor-keakoulun, Geologian tutkimuslaitoksen, Aalto-yliopiston, GreenNetFinlandin, Uuden-maan- sekä Varsinais-Suomen liittojen kanssa. Seminaariesitykset käsittelivät pääasial-lisesti lämpöenergian kausivarastoinnin, hukkalämmön sekä aurinkoenergian mahdolli-suuksia ja uusia teknologisia innovaatiota sekä hankkeita.

Lue lisää

Katso seminaarin tallenne

Tampereen lämpöyrittäjäpäivät 25 – 26.4.2019

Lämpöyrittäjäpäivät olivat Bioenergia Ry:n sekä yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Työtehoseuran, Laatukattila Oy:n sekä Protacon Oy:n järjestämä kaksipäiväinen tapahtuma, johon sisältyi seminaari- ja ekskursio-osuus.

Lue lisää

Seminaaripäivän esityksiä:

Ajankohtaista Suomesta ja Euroopasta, toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

Lämpöyrittäjien tilastointi 2018, metsäasiantuntija Jim Antturi, TTS

Kuinka lämpöyrittäjä voi hyödyntää sosiaalista mediaa ja digitaalisuutta, verkko-ohjauksen kehitysvastaava Miia Mäentausta, TTS

Kokemuksia PIPO-asetuksesta, asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry

Lemene hanke

Biomassan vastaanotto ja hallintajärjestelmät, suunnitteluinsinööri Lauri Jussila, Protacon Oy

Lämpöpumput biolämmityksen tukena lämpökeskuksissa, toimitusjohtaja Kai Oinonen, Tulostekniikka Oy

Selvityksen tuloksia aurinko-lämpöpumppu-hake -yhdistelmistä, asiantuntija Jukka Korri, TTS

Kokemuksia hybridiratkaisuista lämmöntuotannossa, toimitusjohtaja Mika Kallio, One1 Oy

Ekologinen hybridienergiaratkaisu Kirkkonummella, innovaattori Kari Savolainen, Innodriver Oy

Maaseuden energiayrittäjyys

Baltic Forbio

Lämpöyrittäjäpäivät 29.3.2019, Kiihtelysvaara

Pohjois-Karjalan 16. perättäinen lämpöyrittäjäpäivä kokosi Kiihtelysvaaraan runsaasti energiayrittäjiä ja metsänomistajia. Aamupäivällä kuultiin luennot mm. ilmastokestävästä metsänhoidosta ja aurinkoenergian mahdollisuuksista. Willmanien maatilalla esiteltiin uutta 300 kW:n hakelaitosta, jonka tuottamalla uusituvalla lähienergialla lämmitetään tilan rakennukset ja kuivataan myös viljaa.

Lämpöyrittäjäpäivien esitysmateriaalit:

UusiutuWat hankkeen esittely, Esa Kinnunen

Tuhkalannoitus, Markku Remes

Käytäväharvennus, Yrjö Nuutinen

Hankintakatsaus, Arto Soininen

Aurinkoenergia, Kim Blomqvist

LULUME, Juha Vornanen

UusiutuWat hankkeen vierailu Tupoksessa 27.3.2019

Vierailulla käytiin tutustumassa mm. Volterin pelletillä toimivaan CHP-laitokseen. Lue lisää

Uusiutuvilla omavaraisuutta -tilaisuuden materiaalit

Poveria biomassasta -hanke järjesti Uusiutuvilla omavaraisuutta -tilaisuuden Joensuussa 11.6.2018. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja sähköntuotannon muutoksesta ja uusista teknologioista sekä yhteenvedot kesäkuussa päättyvästä Poveria biomassasta ja sen synnyttämästä Poveria auringosta -hankkeista. Tilaisuus oli samalla kesäkuussa 2018 päättyvän Poveria biomassasta -hankkeen loppuseminaari.


Lämpöyrittäjäpäivä Kontiolahdella 6.4.

Poveria biomassasta -hanke järjesti yrittäjien ja metsänomistajien lämpöyrittäjäpäivän Kontiolahdella 6.4.2018. Tilaisuudessa käsiteltäviä aiheita olivat mm. energiapuun korjuutekniikat ja markkinatilanne, lämpöyrittäjyyden aluetalousvaikutukset ja polttopuun kuivaus hakelämpölaitoksen yhteydessä. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Biowin Karelia Oy:n lämpölaitokseen Kontiolahden keskustan läheisyydessä.


Bisnestä bioenergiasta -tilaisuus Joensuussa 22.2.2018

Poveria biomassasta -hanke järjesti Bisnestä bioenergiasta -infotilaisuuden Joensuussa 22.2.2018. Tilaisuudessa esiteltiin bioenergiaan liittyviä liiketoimintamalleja ja kuultiin käytännön kokemuksia energia-alan yrittäjyydestä. Pääteemoina olivat lämpöyrittäjyys ja biokaasuntuotanto.


Polttopuuyrittäjyyden teemapäivä Joensuussa 10.11.2017

Poveria biomassasta –hanke järjesti Polttopuuyrittäjyyden teemapäivän Joensuussa 10.11.2017. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja mm. puun polton hiukkaspäästöistä, ulkomaankaupasta ja kuivausteknologioista. Seminaarin päätteeksi vierailtiin kahdella kenttäkohteella.

 


Energia-ilta Nurmeksessa 27.9.2017 (aurinkoenergia, pelletti-CHP, biopolttoaineet)


Lieksan lämpöyrittäjäpäivä 19.4.2017 (aluetalousvaikutukset, työturvallisuus, aurinkoenergia)


Energiaa maatiloille -tilaisuus 28.11.2016 (biokaasu, aurinkoenergia, puuenergia)


Aurinkoenergiaa Pohjois-Karjalaan -tilaisuudet 16.-19.5.2016 (aurinkosähkö, aurinkolämpö)


Uusiutuva energia NYT! –tilaisuus 24.2.2016 (biokaasu, aurinkoenergia, hybridijärjestelmät)