Valintaperusteet, aikuiskoulutus

OPISKELIJAVALINTA

Valinta tehdään valintaperustevaihtoehdoilla

A = valintakoe, työkokemus ja ammattikorkeakouluopinnot tai

B = koulumenestys, työkokemus ja ammattikorkeakouluopinnot.

 

HAKUKELPOISUUS

Hakukelpoisuuden saat alla määritellyllä pohjakoulutuksilla sekä kahden vuoden yleisellä työkokemuksella.

1) Hakukelpoisia tutkintoja ovat ylioppilastutkinto/lukion oppimäärä, ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, ulkomaiset tutkinnot. Jos hakijalla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voi hän hakea harkinnanvaraisena hakijana. Myös avoimen amk:n opinnoilla (vähintään 60 opintopistettä haettavan koulutuksen opintoja) voi hakea.  Haussa käytettävän tutkinnon on oltava valmis viimeistään 31.7.

2) Työkokemus: Sinulla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta (kaikkien alojen työkokemus otetaan huomioon). Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Kaikki haussa käytetyt todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio  ja sen käännös (virallisen kääntäjän tekemä) ensimmäisen hakutoiveen hakutoimistoon viimeistään 9.4.2014 klo 16.15. Tämä ei koske hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETA-maan kansalaisia. 

Harkinnanvaraisen hakijan on toimitettava todistuskopiot sekä vapaamuotoinen perustelu, ja avoimen amk:n opinnoilla hakevan on toimitettava opintosuoritusote, kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin viimeistään 9.4.2014 klo 16.15.

Avoimen amk:n opinnoilla sekä harkinnanvaraisessa haussa hakeneita voidaan valita enintään 30 % koulutuksen aloituspaikkamääristä.

VALINTAPERUSTE A

Valintakoe 70 pistettä
Työkokemus 20 pistettä
Tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulutuksessa* tai
avoimessa ammattikorkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot ** 10 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

* tutkinnon ei tarvitse olla valmis
** erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei huomioida

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

VALINTAKOKEET

►►SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

Valintakoe 27.5. ja 28.5.2014 klo 8 - 16

Yksilöhaastattelu (haastattelussa käytetään valmistavaa tehtävää) 40 pistettä
Ryhmätilanne 30 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Valintakoe on hyväksytty, jos saat siitä vähintään 30 pistettä, ja kaikki kokeen osat on hyväksytysti suoritettu. Haastattelun pistemäärä alle 11 hylkää koko kokeen. Ryhmätehtävän pistemäärä alle 5 hylkää koko kokeen. Valmistavan tehtävän puuttuminen vähentää kolme pistettä valintakokeen yhteispistemäärästä.

Avoimen amk:n opinnoilla sekä harkinnanvaraisessa haussa hakeneita voidaan valita enintään 30 % koulutuksen aloituspaikkamääristä.

Sosiaali- ja terveysalan valmistava tehtävä
Tehtävä tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla ja sen laajuus on yhden A4-sivun mittainen. Tehtävään ei liitetä työ-, harrastus- tai muita todistuksia. Tuo tehtävä mukanasi kaikkiin valintakoetilaisuuksiin, mihin sinut on kutsuttu sosiaali- ja terveysalalla. Tehtävä on osa valintakoehaastattelua eikä sitä palauteta. Laita tehtävän alkuun koko nimesi ja syntymäaikasi. Pohdi valmistavassa tehtävässä seuraavia asioita:

Miksi haet sosiaali- ja terveysalalle?
Mitä merkitystä koulutuksellasi, työkokemuksellasi tai harrastuksillasi on alalle hakeutumisessa?
Miksi haet opiskelemaan juuri nyt?
Mitä vahvuuksia sinulla on sosiaali- ja terveysalalle?
Millainen oppija olet?

►►MEDIA-ALAN KOULUTUS

Valintakoe 27.5.2014 klo 9.00 alkaen.

Suunnittelutehtävä 40 pistettä
Kirjoitustehtävä 15 pistettä
Haastattelu 15 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Koe on hyväksytty, jos saat siitä vähintään 30 pistettä. Kokeen jonkin osan pistemäärä yksi tai vähemmän hylkää koko kokeen.

Avoimen amk:n opinnoilla sekä harkinnanvaraisessa haussa hakeneita voidaan valita enintään 30 % koulutuksen aloituspaikkamääristä.

VALINTAPERUSTE B (liiketalouden koulutus)

Tutkintotodistus* 70 pistettä
Työkokemus 20 pistettä
Tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulussa** tai avoimessa ammattikorkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot*** 10 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

* tutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä
** tutkinnon ei tarvitse olla valmis
*** erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei hyväksytä

 

TUTKINTOTODISTUKSEN PISTEYTYS

Arvosanat otetaan siitä todistuksesta, jolla haet.

Äidinkieli/viestintä 15 pistettä
Matematiikka, reaali, paras reaaliaineiden kokeista
tai paras ammattiaineista 15 pistettä
Paras kieli, pitkä tai lyhyt (ei äidinkieli) 15 pistettä
Päättötodistuksen keskiarvo 25 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Ylioppilas- ja lukiopohjalla hakevilta yksittäiset arvosanat otetaan ylioppilastutkintotodistuksesta.


 

Huom. valintakoe 21.5.2014 liiketalouden koulutuksessa

Pelkän valintakokeen perusteella valitaan hakijat, jotka hakevat avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai harkinnanvaraisena hakijana. Näitä hakijoita voidaan valita enintään 30 % koulutuksen aloituspaikoista.

Valintakokeen, työkokemuksen ja amk-opintojen yhteispistemäärän perusteella valitaan opiskelijat, jotka hakevat ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla.

LIIKETALOUDEN KOULUTUS

Valtakunnallinen valintakoe järjestetään 21.5.2014 alkaen klo 12.00.

Ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät 20 pistettä
Kirjoitelma tai haastattelu 30 pistettä
Matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa 20 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Koe on hyväksytty, jos saat siitä vähintään 30 pistettä. Ennakkoaineisto julkaistaan tällä sivulla 14.4. - 4.6.2014. Aineisto ei saa olla kokeessa.
 

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT

Ammattikorkeakoulussa suoritetuista, hakukohteena olevan koulutusalan opinnoista saa pisteitä. Opinnot huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä.

Tietoa päivitetään

TYÖKOKEMUS

Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävä koulutusalakohtainen työkokemus

Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävästä koulutusalakohtaisesta työkokemuksesta saat pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava siltä koulutusalalta, jolle on hakemassa. Pisteitä voit saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan todistus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu. Poikkeuksena on käsi- ja taideteollisuusala, viestintä- ja kuvataideala, teatteri- ja tanssiala ja musiikkiala, joissa työkokemuksen asemasta voidaan hyväksyä vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, jonka voi osoittaa esim. portfoliolla. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.