» Avoin amk on mahdollisuus!

» Syksyn 2015 tarjonta

» Siirtohaku toisesta amk:sta!

Siirtohaku käynnissä nyt. Hakuaikaa 16.10.2015 saakka! Lue lisää.

Musiikin valintaperusteet ja valintakoe

Opiskelijavalinta painottuu valintakokeeseen, jolla arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutusohjelmakohtaisia, joten valintakokeen tulos huomioidaan vain ao. ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnoissa. Hakijoiden suomen kielen taito testataan valintakokeen yhteydessä niiltä hakijoilta, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijan haussa käyttämät koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa, tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja. Valinta voidaan purkaa myös opintojen jo alettua.

Valintapisteet

Musiikin koulutusohjelma

Valintakoe 95 pistettä
Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Huom. Opiskelijavalinnassa ei käytetä ennakkotehtäviä.

Musiikin koulutusohjelmaan hakevien tulee täyttää lisätietolomake tästä.

VALINTAKOKEET

►►MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe ma – ti 3. - 4.6.2013, 1-päiväinen koe

Solistiset tehtävät 70 pistettä
Valmisteltu suullinen esitys 5 pistettä
Haastattelu 10 pistettä
Teoriakoe 10 pistettä
Yhteensä 95 pistettä

Valintakoe on hyväksytty, jos saat siitä yhteensä vähintään 47,5 pistettä. Suullisen esityksen aihe ilmoitetaan valintakoekutsussa.


Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Vain Karelia-ammattikorkeakoulussa tehty koe hyväksytään.

Huom! Ennakkotehtäviä ei ole, mutta nettihaun lisäksi toimita Karelia-ammattikorkeakoulun hakutoimistoon lomake, jossa ilmoitat käyttämäsi instrumentin. Tästä lomakkeeseen>>