Rakennuslaboratorion laatupolitiikka

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorion laatupolitiikan mukaan rakennuslaboratorio tuottaa korkealaatuisia ja edullisia betonin testauspalveluja. Palvelut ovat betonikoekappaleiden puristuslujuus, kovettuneen betonin tiheys ja paineellisen veden tunkeumasyvyys. Ammattikorkeakoulu huolehtii rakennuslaboratorion henkilöstön määrästä ja koulutustason sekä osaamisen riittävyydestä.

Testauspalveluissa käytetään ajanmukaisia laitteita ja laadultaan korkealuokkaisia tarveaineita. Testausmenetelmät ovat standardien SFS-EN 12390-3 SFS-EN 12504-1, 12390-7 ja SFS-EN 12390-8 mukaisia. Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimuksia. Toimialan johto on ylimmän johdon valtuutuksella sitoutunut laboratorion johtamisjärjestelmän toteuttamiseen, kehittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen, jossa hyödynnetään laatupolitiikan periaatteita, asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä saatua palautetietoa ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista.

Toiminta(laatu-)järjestelmä on testaustoiminnan keskeinen elementti. Sen kehittämiseen osallistuvat osaltaan kaikki työntekijät. Toimintajärjestelmän vaatimusten toteutumista valvoo laatuvastaava, joka toimii välittömässä yhteydessä toimialan johdon kanssa.Laatu perustuu korkeaan tekniseen ammattitaitoon. Toiminnan päämäärinä ovat korkealaatuisen teknisen tason lisäksi kustannustehokkuus, nopeus, asiakaslähtöisyys ja joustava palvelu. Näiden päämäärien toteutumista arvioidaan asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyyskyselyjen ja - sekä sisäisten että ulkoisten auditointien ja johdon katselmusten avulla. Laboratorio seuraa aktiivisesti alansa teknistä kehitystä.

Karelia-ammattikorkeakoulun rakennuslaboratorio tarjoaa betonin testauspalvelujaan julkiselle ja yksityiselle yrityksille ja yhteisöille. Toiminnassa keskeinen huomio kiinnitetään asiakkaiden nopeaan, luotettavaan, ystävälliseen ja korkealaatuiseen sekä kustannustehokkaaseen palveluun. Rakennus- ja talotekniikan tutkimus- ja testauslaboratoriot tarjoavat erilaisia rakennusmateriaaleihin ja rakenneratkaisuihin liittyviä testauspalveluja. Karelia-amk on ollut ympäristöministeriön hyväksymä virallinen betoninkoestuslaitos jo vuodesta 1980 lähtien.

Palveluitamme ovat mm.

Yhteystiedot

Riku Tiira
Laboratorioinsinööri
riku.tiira[at]karelia.fi
puh. 050 409 2174

Petteri Härkönen
Lehtori
petteri.harkonen[at]karelia.fi
puh. 050 913 1665

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös palveluhakemistoomme

>> Tutustu puurakentamisen www-sivuihin