Fysioterapeutti (AMK)

Opintopolku.fi


Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 25
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti klo 8 - 18 välillä.

 

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Fysioterapeuttina tunnistat yhdessä eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden kanssa heidän tarpeitaan, sekä heidän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavarojaan. Arvioit ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä ammattimaisesti harkiten ja osaat ratkaista siihen liittyviä haasteita erilaisissa toimintaympäristöissä ottaen huomioon myös asiakkaan tavoitteet, ajatukset ja pohdinnat. Sovellat fysioterapian menetelmiä asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Työskentelet asiakkaan hyväksi tarvittaessa myös yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Fysioterapeutin työssä tärkeitä taitoja ovat tutkimis-, ohjaus-, terapia- ja arviointiosaaminen sekä vuorovaikutustyyli, joka rakentaa yhteisymmärrystä asiakkaan ja fysioterapeutin välillä. Fysioterapeutin työssä yhdistät työssäsi luontevasti fysioterapeutin tietotaidon asiakkaalta saamiisi tietoihin. Sinulla on tahtoa työskennellä tavoitteellisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Fysioterapeuttiopinnoissa opiskelet ihmisen rakennetta, motorista kehittymistä ja oppimista. Tärkeä osa opintojasi on toimintakyvyn harjoittamiseen ja tukemiseen liittyvät opintojaksot. Opiskelet dialogista työskentelyä ja yksilöiden sekä ryhmien fysioterapeuttista ohjaamista. Opit arvioimaan fysioterapeuttisen tutkimisen ja kliinisen päättelyn avulla ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä sekä käyttämään tutkittuja ja hyödyllisiä fysioterapian menetelmiä. Fysioterapeuttisia menetelmiä ovat terapeuttisen harjoittelun eri muodot, apuvälinepalvelut, fysikaalinen ja manuaalinen terapia sekä neuvonta ja ohjaus. Opintojen aikana harjoittelet paljon: oppitunneilla, käytännön opiskelussa (harjoittelussa) ja työelämässä. Harjoittelu perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon, jota opiskelet myös itsenäisesti.

Fysioterapeuttina voit toimia fysioterapiapalvelujen tuottajana ja kehittäjänä. Voit työskennellä joko yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa. Työpaikkoinasi voivat olla esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, tutkimus- ja hoitolaitokset, kuntoutuslaitokset, järjestöt ja erilaiset projektit.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Tarja Pesonen-Sivonen
p. 050 421 0513
tarja.pesonen-sivonen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi