Insinööri (AMK)
Energia- ja ympäristötekniikka

Opintopolku.fi


Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 vuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 30
Opetusmuoto: Päivätoteutus, pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-18 välillä.

 

Valintaperusteet, ennakkoaineisto ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Energia- ja ympäristötekniikka on yksi voimakkaimmin kasvavista teollisuuden ja yritystoiminnan aloista. Ala on monimuotoinen, sillä toimintaa on yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja toimialoilla. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä kehität yritysten toimintatapoja ympäristöä säästäviksi, suunnittelet uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja sekä mittaat ja analysoit ympäristön tilaa. Toimit ympäristöasiantuntijana yrityksissä ja osallistut tuotteiden, palveluiden ja tuotantoprosessien suunnitteluun sekä toteutukseen.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa perehdyt monipuolisesti uusiutuvaan energiaan, sen teknologioihin, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Opit suunnittelemaan energiaratkaisuja erilaisiin kohteisiin pientaloista alueisiin ja teollisuusyrityksiin sekä laatimaan esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia kestävän kehityksen ja teknologian keinoin. Biotalouden laaja-alainen asiantuntijaverkosto tukee ja ohjaa sinua opinnoissasi. Kansainvälistyt vaihto-opinnoissa ja harjoittelussa ammattikorkeakoulun vahvassa kansainvälisessä verkostossa Keski-Euroopassa, Venäjällä, Kanadassa ja eteläisessä Afrikassa.

Saat valmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys- ja viranomaistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Työnantajiasi ovat esimerkiksi teollisuusyritykset, ympäristöteknologia-alan yritykset, energia- ja vesilaitokset, suunnittelu- ja konsulttitoimistot, jätehuoltoyhtiöt, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot sekä alueiden ympäristökeskukset.

Ammattinimikkeitä: laatu- ja ympäristöinsinööri, terveystarkastaja, energianeuvoja, jäteneuvoja, ympäristöinsinööri, ympäristönsuojelutarkastaja, -suunnittelija ja –sihteeri, ympäristöasiantuntija ja yrittäjä

Opetusta tukevia hankkeita

Kampuksella, jossa metsätalousinsinöörien koulutus tapahtuu, on laajaa koulutus- ja kehittämishanketoimintaa. Opiskelijat voivat integroitua opinnoissaan hanketoimintaan monin tavoin mm. harjoitteluiden tai opinnäytetyön kautta.

Uusiutuvia liikenteeseen

SMALLEST

PELLETime

Hajautetut biojalostamot

LAAVA

SECRE

Maaseudun tulevaisuusriihi

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Anne Poutiainen
puh. 050 502 0366
anne.poutiainen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi