Insinööri (AMK)
Konetekniikka

Opintopolku.fi


Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 vuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 30
Opetusmuoto: Päivätoteutus, pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 18 välillä.

 

Valintaperusteet, ennakkoaineisto ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Konetekniikan insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään laajaa osaamista. Insinööritutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja kehittää kone- ja metalliteollisuuden tuotteita. Olet myös perehtynyt tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen. Ydinosaamisesi on koneenrakennustekniikkaa, sekä tarkkuustekniikan, konseptisuunnittelun ja tuotantotekniikan osaamista.

Konetekniikan insinööriopintojen alkuvaiheessa perehdyt koneensuunnittelun perusosaamiseen ja luonnontieteiden soveltamiseen koneenrakennuksessa käytännönläheisessä aloitusprojektissa. Toisena opiskeluvuotenasi kehität valmiuksiasi koneensuunnittelussa ja valmistustekniikoissa. Kolmantena vuonna sovellat koneensuunnittelun tietoja ja taitoja monipuolisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Opit vastaamaan osaltasi suunnitteluprojekteista sekä oman työsi laadusta ja kehittämisestä. Opintojen loppuvaiheessa kasvat työsi kehittäjäksi: ammattilaiseksi, joka kykenee kehittämään tuotanto- ja suunnittelutyötä itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä.

Voit suorittaa opintosi joko suunnittelu- tai tuotantopainotteisen ohjelman mukaisesti. Valinta tehdään 3. opiskeluvuonna. Suunnittelupainotteisessa ohjelmassa valitaan täydentäviksi opinnoiksi vähintään kolme suunnitteluun soveltuvaa täydentävien opintojen kokonaisuutta. Tuotantopainotteisten opintojen aihepiirit ovat pääosin samat kuin suunnittelupainotteisen. Konetekniikan kokonaisuuksien hallinnan ohella painotetaan valmistusympäristöjen tuntemista, tuotannon kehittämismenetelmiä sekä vuorovaikutustaitoja.

Koneinsinöörit työllistyvät teollisuuden suunnittelun, tuotannon kehittämisen ja johtamisen eritasoisiin tehtäviin. Myös teknisen kaupan asiantuntijatehtävät teollisuudessa sekä julkishallinnon puolella ovat koneinsinööreille sopivia työtehtäviä. Koneinsinöörin työpaikkoja ovat esimerkiksi konepajat, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Koneinsinöörin tutkinto antaa myös valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Jukka Tulonen
puh. 050 367 5166
jukka.tulonen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi