Insinööri (AMK)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Opintopolku.fi

 


Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 vuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 45
Opetusmuoto: Päivätoteutus, pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 18 välillä.

 

Valintaperusteet, ennakkoaineisto ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Rakennustekniikan koulutuksesta valmistut rakennusinsinööriksi talonrakennustekniikan alalle. Opintojen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laadukkaita rakennuksia. Valmistuttuasi sinulla on rakennusinsinööriltä vaadittavat ammatilliset valmiudet, joiden avulla kykenet vastaamaan monimutkaisista suunnittelu- ja projektitehtävistä muuttuvassa ja monialaisessa rakennusliiketoiminnan ympäristössä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoissa perehdyt syvällisesti talonrakennustekniikan eri osa-alueisiin. Suuntaudut opinnoissasi joko rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon. Rakennesuunnittelun opinnoissa opiskelet rakenteiden mitoittamista ja mallintamista. Rakennustuotannossa opit suunnittelemaan, aikatauluttamaan ja johtamaan rakentamisen prosesseja.

Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana saat perusvalmiudet rakennusinsinöörin ammattiaineissa. Tutustut mm. rakennusmateriaaleihin, talonrakennuksessa käytettäviin rakenteisiin sekä suunnittelun perusteisiin. Kolmannen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus painottaa opintojasi joko rakenteiden suunnitteluun tai rakennustuotantoon. Neljännen lukuvuoden aikana opinnoissa on täydentävän osaamisen opintojen lisäksi opinnäytetyön tekeminen.

Rakennustekniikka on kansainvälistä ja painopistealueemme on puurakentaminen. Meillä on hyvä yhteistyöverkosto eurooppalaisten rakennusalan yritysten ja korkeakoulujen kanssa, mikä mahdollistaa opiskelun ja työharjoittelun ulkomailla.

Rakennustekniikan insinöörit toimivat rakennusteollisuuden, elinkeinoelämän ja julkishallinnon suunnittelu-, myynti-, tuotannon johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaainsinööri, rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, työpäällikkö, myynti-insinööri, suunnittelija, hankintainsinööri, yrittäjä

Lue valmistuneen opiskelijan tarina:
Jarmo Turunen, rakennesuunnittelija, Joensuun Juva Oy

Lue opiskelijatarinoita.

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Janne Väätäinen
puh. 050 403 3139
janne.vaatainen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi