Insinööri (AMK)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Opintopolku.fi

Tutkinto: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 vuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 50
Opetusmuoto: Päivätoteutus, pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 18 välillä.

 

Valintaperusteet, ennakkoaineisto ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä suunnittelet ympäristöä säästäviä rakennuksia, sekä suunnittelet ja toteutat rakennusten energiatehokkaita ratkaisuja. Suuntaudut talotekniikkaan, jossa perehdyt sähkö- ja LVI-alaan. Talotekniikan koulutus ja alan työkokemus mahdollistaa pätevyyden hankkimisen auktorisoituihin sähkö- ja LVIsuunnittelu- sekä toteutustehtäviin. Osaat suunnitella sähköisen talotekniikan ja LVI-tekniikan järjestelmiä. Hallitset taloteknisten järjestelmien kokonaisuuden, sähköturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, lainsäädännön ja viranomaismääräykset sekä LVI-alan suunnittelupätevyyteen vaadittavat tiedot. Tunnet rakennustuotannon prosessit ja liiketoiminnan periaatteet.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintojen aikana hankit insinööriosaamista ja ongelmanratkaisussa tarvittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään erilaisia rakennuksiin ja rakentamiseen liittyviä teknisiä kokonaisuuksia, kuten sähkö- ja LVI-järjestelmiä sekä niihin liittyviä rakennusautomaatioratkaisuja. Harjoittelujaksojen ja opintojesi yhteydessä toteutettavien työelämän toimeksiantojen kautta perehdyt tyypillisiin talotekniikan insinöörin tehtäviin. Vahvistat osaamistasi tutustumalla alan liiketoimintamahdollisuuksiin. Opintojesi edetessä sovellat talotekniikan osaamistasi kokonaisuuksien suunnittelussa.

Opintoihin sisältyy pakollisina sekä sähkö- että LVI-alan opintoja. Voit syventää opintojasi joko LVI- tai sähköiseen talotekniikkaan täydentävissä opinnoissa.

Ammattinimikkeitä: suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, huoltoinsinööri, myynti-insinööri, tuotantopäällikkö, käyttöpäällikkö

Lue valmistuneen opiskelijan tarina:
Jouni Tanskanen, verkostosuunnittelija, Enerke Oy

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Johanna Luostarinen
puh. 050 919 7518
johanna.luostarinen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi