Metsätalousinsinööri (AMK)

Opintopolku.fi


Tutkinto: Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Metsätalousinsinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 50
Opetusmuoto: Päivätoteutus, pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-18 välillä.


Valintaperusteet, ennakkomateriaali ja valintakoe

Opetussuunnitelma

Metsätalousinsinöörinä toimit uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Osaat suunnitella metsien kestävää käyttöä sekä ohjata ja toteuttaa metsä- ja energiateollisuuden puuraaka-ainehuoltoa. Neuvot metsänomistajia metsiensä käytössä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, koska työskentelet asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Metsätalousinsinöörin opinnoissa opiskelet kestävää metsätaloutta: opit turvaamaan teollisuuden puunsaannin kestävällä tavalla, perehdyt uusiutuvan energian nopeasti kehittyvään toimintaympäristöön ja opit työskentelemään metsäliiketoiminnan tehtävissä taloudellisesti kannattavalla tavalla. Metsien käytön suunnittelun, metsänhoidon ja metsäluonnon tuntemuksen opinnot ovat myös olennainen osa metsätalousinsinöörin opintojasi.

Opiskelet ammattiisi alusta alkaen yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua jo opintojesi aikana. Alueella toimii suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimusja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä.

Tulevat työnantajasi pitävät tärkeänä vahvaa metsäalan perusosaamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa sekä asiakaspalveluosaamista. Valmistuttuasi metsätalousinsinööriksi (AMK) toimit mm. metsäasiantuntijana, hankintaesimiehenä puun osto- ja korjuutehtävissä, metsäneuvojana, projektipäällikkönä tai -asiantuntijana sekä muissa johto- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

Opetusta tukevia hankkeita

Kampuksella, jossa metsätalousinsinöörien koulutus tapahtuu, on laajaa koulutus- ja kehittämishanketoimintaa. Opiskelijat voivat integroitua opinnoissaan hanketoimintaan monin tavoin mm. harjoitteluiden tai opinnäytetyön kautta.

Uusiutuvia liikenteeseen

SMALLEST

PELLETime

Hajautetut biojalostamot

LAAVA

Metsänhoitotöiden koneellistaminen

KIEMET-hanke, Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Maaseudun tulevaisuusriihi

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Pekka Huotari
puh. 050 436 3691
pekka.huotari(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi