Restonomi (AMK)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Opintopolku.fi


Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 45
Opetusmuoto: Päivätoteutus, pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-18 välillä.

 

Valintaperusteet, ennakkoaineisto ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Restonomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi olet matkailuliiketoiminnan ammattilainen, joka osaa tuotteistaa ja markkinoida matkailupalveluita. Tunnet palveluliiketoiminnan eri osa-alueet: suunnittelet ja kehität palveluliiketoimintaa tavoitteellisesti ja ymmärrät kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Tunnet asiakkaan odotukset ja osaat työskennellä luontevasti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Osaat luoda houkuttelevia matkailutuotteita palvelumuotoilun periaatteita noudattaen. Arvioit ja kehität matkailupalveluiden laatua asiakaslähtöisesti.

Opiskelet matkailupalvelujen suunnittelemista, toteuttamista ja markkinointia. Opiskelet majoitus- ja ravitsemispalvelujen perustaidot. Suoritat anniskelu- ja hygieniapassin sekä ensiapukurssin (EA1). Opintoihisi sisältyy kieli-, kansainvälisyys- ja yrittäjyysopintoja. Projektit, harjoittelu ja opinnäytetyö edistävät verkostoitumistasi alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikanasi. Läpileikkaavina teemoina ovat matkailualan yrittäjyys ja yritystoiminta, laatu ja turvallisuus sekä kestävä kehitys. Sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi myös hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtamisessa.

Opintosi koostuvat lähi- ja virtuaaliopinnoista. Opiskelu on työelämäläheistä, ja se sisältää matkailualan yritysten ja toimialan kehittämistehtäviä, joita suoritat aidoissa työelämän ympäristöissä. Voit suorittaa osan opinnoistasi tai työharjoittelun ulkomailla. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat matkailualan yrittäjyys ja yritystoiminta, laatu ja turvallisuus sekä kestävä kehitys.

Meiltä valmistut matkailualan asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi markkinointiassistentti, ohjelmapalveluiden tuottaja, vuoropäällikkö, projektikoordinaattori, matkailuneuvoja tai kokous- ja kongressipäällikkö. Tutkinto antaa myös valmiudet pyrkiä ammatilliseen opettajakoulutukseen.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

Lue valmistuneen opiskelijan uratarina: Laura Sutinen, toimistosihteeri, Taito-Pohjois-Karjala ry

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Tuula Asikainen
puh. 050 303 1487
tuula.asikainen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi