Sairaanhoitaja (AMK)
Monimuotototeutus

Opintopolku.fi

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 vuotta
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: Katso Valintaperusteet ja valintakoe
Opetusmuoto: Opinnot järjestetään monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 5 - 10  päivää kuukaudessa. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua, ryhmässä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain työn ohella, mutta pitkät harjoittelujaksot vaativat välillä kokopäiväistä opiskelua.
 

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Sairaanhoitajana työskentelet eri-ikäisten ihmisten kanssa eri työympäristöissä ja hoidat asiakkaita kokonaisvaltaisesti huomioiden heidän fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia sekä henkisiä tarpeitaan. Teet vastuullista ja itsenäistä työtä potilaan tai asiakkaasi hyväksi ja edistät työlläsi väestön terveyttä ja hoidat sairaita. Vastaat omalla toiminnallasi työsi kehittämisestä ja alasi asiantuntijuudesta kotimaassa, EU-maissa sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutuksen aikana kehityt hoitotyön perehtyjästä hoitotyön kehittäjäksi. Opintojen alkuvaiheessa perehdyt hoitotyön perusosaamiseen sekä kokonaisvaltaisesti asiakkaan/potilaan erilaisiin auttamismenetelmiin. Toisena opiskeluvuotenasi harjaannut soveltamaan hyvin suunniteltua, toteutettua ja arvioitua aikuisikäisten hoitotyötä. Kolmantena vuonna paneudut lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hoitamiseen. Sovellat opittuja tietoja ja taitoja monipuolisesti yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opit vastaamaan osaltasi hoidon toteuttamisesta ja potilasturvallisuudesta sekä työsi laadusta.

Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit organisointi- ja ongelmienratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Opinnoissa korostuvat hyvä työmoraali sekä eettiset ja ammatilliset päätöksentekotaidot.

Sairaanhoitajana työllistyt hyvin. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Sinua tarvitaan myös hoitotyön asiantuntijaksi suunnittelu- ja koulutustehtäviin. Voit halutessasi perustaa oman yrityksen. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Työtehtäviä/ammattinimikkeitä: sairaanhoitaja, projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja, palveluohjaaja.

Koulutuksen toteutus monimuotona

Sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutus tarkoittaa monimuoto-opiskelua, josta lähiopetusta on 5-10 päivää kuukaudessa. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmässä sekä ohjattua etäopiskelua. Etäjaksoilla työskentelyä ohjataan Moodle verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan AC-verkkoneuvotteluympäristössä. Opiskelu edellyttää tietokonetta ja laajakaistayhteyttä. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain työn ohella, mutta pitkät harjoittelujaksot vaativat välillä kokopäiväistä opiskelua.

Opintoihin kuuluu lähiopintoina harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä: modernissa simulaatio-oppimisympäristössä, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla. Osa opinnoista toteutetaan koulutuksen ja työelämän yhteisissä soveltavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Aikaisemmin hankittu osaaminen (AHOT) huomioidaan opintojen alettua henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa.

Lue lisää monimuoto-opiskelusta

Opiskelijoiden tarinoita

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Lehtori Tarja Ruokonen
puh. 050 371 5096
tarja.ruokonen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi