Sosionomi (AMK) päivätoteutus

Opintopolku.fi


Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 vuotta
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 45
Opetusmuoto: Päivätoteutus. Pääosin päiväopintoja klo 8 - 18.

 

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Sosionomina (AMK) hallitset sosiaalialan asiakastyön sekä uudistuvien sosiaalipalvelujen kehittämisen monimuotoisessa ja muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Toimit asiakkaiden palveluohjaajana ja osaat kohdata ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä heidän elämäntilanteissaan. Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät.

Opintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisältökokonaisuuksista, missä painottuu sosiaalipedagoginen tietoperusta ja siihen liittyvä käytännön toiminta. Sosiaalipedagoginen toiminta tarkoittaa, että teet työtä asiakkaan tukijana, innostajana, kasvattajana ja sosiaalisten muutosten edistäjänä. Harjoittelut ja opintojaksojen tehtävät mahdollistavat sinulle erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisen. Luovien toiminnallisten menetelmien opiskelu antaa sinulle työvälineitä asiakkaiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille mm. varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosionomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Sosionomit sijoittuvat edellä mainittuihin toimintaympäristöihin myös esimiestehtäviin. Sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon aikana varhaiskasvatuksen opintoja, mitkä antavat kelpoisuuden hakea lastentarhanopettajan työtä.

Tulevia työtehtäviä ja ammattinimikkeitä: Sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, perhetyöntekijä, päivätoiminnan ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, projektityöntekijä, lastentarhanopettaja

Lue opiskelijoiden tarinoita.

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Päivi Putkuri
puh. 050 349 2159
paivi.putkuri(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi