Sosionomi (AMK)
Monimuotototeutus
 

Opintopolku.fi

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 vuotta
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9,  80200 Joensuu
Aloituspaikat: 45
Opetusmuoto: Lähiopetusviikko noin kerran kuukaudessa. Muutoin etäopiskelu.

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Sosionomina (AMK) hallitset sosiaalialan asiakastyön sekä uudistuvien sosiaalipalvelujen kehittämisen monimuotoisessa ja muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Toimit asiakkaiden palveluohjaajana ja osaat kohdata ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä heidän elämäntilanteissaan. Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät.

Opintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisältökokonaisuuksista, missä painottuu sosiaalipedagoginen tietoperusta ja siihen liittyvä käytännön toiminta. Sosiaalipedagoginen toiminta tarkoittaa, että teet työtä asiakkaan tukijana, innostajana, kasvattajana ja sosiaalisten muutosten edistäjänä. Harjoittelut ja opintojaksojen tehtävät mahdollistavat sinulle erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisen. Luovien toiminnallisten menetelmien opiskelu antaa sinulle työvälineitä asiakkaiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Sosionomiopinnot monimuotototeutuksena
Monimuotototeutus rakentuu noin kerran kuukaudessa, viiden arkipäivän (ma-pe) lähiopetusviikosta ja niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Etäjaksoilla työskentelyä ohjataan Moodle verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan AC-verkkoneuvotteluympäristössä. Opiskelu edellyttää tietokonetta ja laajakaistayhteyttä. Sinulla tulee olla mahdollisuus oppimistehtävien tekemiseen etäopiskelujaksojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoittelujen aikana sinulla tulee olla mahdollisuus suorittaa harjoittelu myös mm. muualla kuin omalla työpaikalla.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille mm. varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja perhetyön, vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosionomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Sosionomit sijoittuvat edellä mainittuihin toimintaympäristöihin myös esimiestehtäviin. Sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon aikana lastentarhanopettajan kelpoisuuteen tähtäävät opinnot.

Tulevia työtehtäviä ja ammattinimikkeitä: Sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, perhetyöntekijä, päivätoiminnan ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, projektityöntekijä, lastentarhanopettaja

Sosiaali‐ ja terveysalan opiskelijoiden opiskeluoikeudesta on säädetty erikseen (351/2003, 25 a‐d §, 28 a §).

Lue lisää monimuoto-opiskelusta

Opiskelijoiden tarinoita.

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Päivi Putkuri
puh. 050 349 2159
paivi.putkuri(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi