Bachelor of Business Administration (BBA)
Degree Programme in International Business

Opintopolku.fi


Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opintopistettä | 3,5 vuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 40
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Opetuskieli: Englanti
Hakuaika: 10.-25.1.2017

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Degree Programme in International Business –koulutuksessa kehityt kansainväliseksi liiketalouden osaajaksi. Opinnoissa hankit kansainvälistä markkinointiosaamista ja palveluhenkisyyttä osana tuloksellista liiketoimintaa. Opiskelu monikulttuurisessa ja työelämäläheisessä toimintaympäristössä kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi sekä antaa sinulle erinomaiset lähtökohdat omien työyhteisö- ja esimiestaitojen kehittämiselle.

Osaamisesi kehittyy opintojen, työharjoittelun ja yritysprojektien avulla. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana perehdyt yritystoiminnan keskeisiin aihealueisiin, kuten markkinointiin, taloudellisiin laskelmiin ja johtamiseen. Toisena vuonna keskityt kansainväliseen liiketoiminnan osa-alueisiin, kuten vientiin, logistiikkaan, neuvottelu- ja viestintätaitoihin sekä omien esimiestaitojen kehittämiseen. Kahden vuoden kaikille yhteisten opintojen jälkeen valitset täydentäviksi opinnoiksi esimerkiksi opiskelujakson ulkomailla partnerikorkeakoulussamme. Opintoihisi sisältyvät myös työharjoittelu kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla sekä täydentäviä opintoja ammattikorkeakoulumme tarjonnasta. Jokaisena lukuvuonna toteutat joko yksin tai ryhmässä markkinatutkimuksen, laadit markkinointisuunnitelman tai osallistut kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen yhteistyössä yrityksen kanssa. Kieliopinnot kehittävät taitojasi englannin kielessä ja valinnaisessa kielessä.

Opintojen jälkeen saat valmiudet toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä, johon globaalit työmarkkinat tarjoavat hyvät mahdollisuudet. Voit hyödyntää osaamistasi esimerkiksi luomalla uran kansainvälisessä liiketoiminnassa tai perustamalla yrityksen. Vastavalmistuneen tyypillisiä työtehtäviä ovat assistentti- ja asiantuntijatehtävät viennin, markkinoinnin tai myynnin parissa. Saat myös hyvät valmiudet kehittyä esimies- ja johtotehtäviin.

Lisätietoja opinnoista ja opiskelusta Opintopolussa.

Lue lisää opiskelusta Study International Business!

Lue Opiskelijoiden tarinat.

Lue opiskelijoiden haastattelu Kun koulu loppuu -lehdestä.

Lue valmistuneiden opiskelijoiden Alumnitarinoita.

 

Lue myös:
IB students in Stockholm
Two days on the top of the agricultural world

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Satu Saarinen
puh. 050 311 9469
satu.saarinen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
puh. 050 441 2229

admissions(at)karelia.fi