Minkä jäljen sinä jätät maailmaan?


Avoin ammattikorkeakoulu on mahdollisuus kaikille opiskelusta kiinnostuneille – iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit

  • tutustua amk-opintoihin
  • kehittää ammattitaitoasi
  • hyödyntää välivuoden
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Kevään 2017 opinnot

Katso koko opintotarjonta tästä.

Nyt voit osallistua myös avoimen amk:n opiskelijana Epic Challenge Joensuu -ohjelmaan, jossa ratkotaan Marsin asuttamiseen liittyviä haasteita yhteistyössä Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailuhallinto NASA:n kanssa. Tammikuussa pyörähtää käyntiin ilmainen aloitusjakso Orientation to Innovation 5 cr.

Olemme koonneet esimerkkejä kevään opintotarjonnasta löytyvistä opintokokonaisuuksista.
Voit opiskella opintokokonaisuudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opintojaksot. 

Biotalousasiantuntijan opintoja
Näkökulmia biotalouteen 2 op
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op
Metsäenergia 5 op

Biotalousasiantuntijan osaamissalkku
Aloita opintojaksolla Näkökulmia biotalouteen 2 op ja kokoa sen jälkeen sinua kiinnostava opintokokonaisuus usean korkeakoulun opintotarjottamelta. Tutustu ja lue lisää

Graafinen suunnittelu 9 op
Kuvankäsittely, Adobe Photoshop CC 3 op
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC 3 op
Typografia 3 op

Menestyvä liiketoiminta - Esimiestyö ja viestintä  17 op
Valmentava johtaminen 5 op
Työoikeus 3 op
Esimiesviestintä 2 op
Management Tools and Techinques 5 cr

Menestyvä liiketoiminta - Taloushallinto ja markkinointi  23 op
Yrittäjän taloushallinto 3 op
Talousmatematiikka 5 op
Markkinoinnilla menestykseen 5 op
Markkinointioikeus 5 op
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op

Kauppa ja yrittäjyys 15 op
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Käytännön taloushallinto 15 op
 
Suomen oikeusjärjestyksen perusteet 15 op
 

Palliatiivinen hoito 15 op
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristö 5 op
Palliatiivinen moniammatillinen hoito 5 op
Palliatiivisen hoidon kehittäminen 5 op

Moniammatillinen kuntoutustyö 15 op
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op - nonstop verkko-opinnot
Kuntoutuksen menetelmät 5 op
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa 5 op

Ikäosaava ammattilainen 10 op
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5 op - nonstop verkko-opinnot
Ikäosaamisen kirjapaketti 5 op - nonstop verkko-opinnot

Innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen 15 op
Osaamiskokonaisuuden toteuttavat yhdessä Karelia, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Jos et halua suorittaa koko kokonaisuutta, voit suorittaa vain Karelila-amk:ssa toteutettavan Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op 
Katso esite ja ilmoittautumisohjeet.

Sosiaalialan opintoja
Sosiaalilainsäädäntö 4 op
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveysalalla 1 op
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5 op

Fysioterapian opintoja
Fysioterapiayrittäjyys - verkko-opinnot
Leadership and Development in Social and Health Care - verkko-opinnot

Hoitotyön opintoja

Innovation Ecosystem 15 cr
Strategic Regional Planning 5 cr
Social and Environmental Infrastructure 5 cr
Sustainable and Innovative Business 5 cr

YAMK-opintoja
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op
Moninaisuuden johtaminen 5 op
Managemet Tools and Techniques 5 op
Active Ageining Approach 5 op
Projektikehittäminen (ikäosaaminen) 5 op

AMK-opintoihin valmentavat opinnot
Minustako AMK-opiskeilja? 2 op
Svensk klinik - verkko-opintoina 3 op
Svensk klinik - lähiopetuksena 3 op
Perusmatematiikka 3 op
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu 3 op

Kieliopinnot
Espanjan jatko 5 op
Ranskan jatko 5 op - toteutus maaliskuusta alkaen, ilmoittautuminen avautuu myöhemmin
Saksan jatko 5 op
Mediasaksa 3 op
Venäjän jatko 5 op
Mediavenäjä 3 op
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op

Suomi vieraana kielenä
Mediasuomi 3 op
Työviestinnän alkeet 3 op

Matkailualan opintoja
Anniskelupassi 1 op
Hygieniapassi 1,5 op

Talotekniikka
Sähkö- ja aaltoliikefysiikka 5 op
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op
Vesi- ja viemärijärjestelmät 5 op
Kiinteistön sähkönjakelutekniikka 5 op
Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt 5 op
Pientalon LVI-suunnittelu 4 op

Rakennustekniikka
Puu rakennusmateriaalina 3 op
Betoni rakennusmateriaalina 5 op
Tuotannon suunnittelun perusteet 3 op
Teräsrakenteiden perusteet 3 op
Rakennushankkeen kustannushallinta 3 op

Konetekniikka
Lujuusoppi 5 op
Konesuunnittelun perusteet 5 op
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op
Tuotannon laatu 5 op
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5 op


Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen on siirtynyt Meerkadoon. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).