Ohjeita avoimen AMK:n opiskelijalle

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on samanlaista kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleensä: opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, vaatimukset ja opettajat ovat samoja. Opinnot luetaan hyväksi tutkintoon jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun.

Avoimen AMK:n opiskelijana saat Karelian verkkotunnukset ja oman sähköpostiosoitteen. Myös kirjaston, opinto-ohjaajien ja Opiskelijapalveluiden palvelut ovat käytössäsi.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Ennen opintoihin ilmoittautumistasi, mieti mitä tavoitteita sinulla on opiskelulle: mihin tähtäät, mitä haluat oppia ja miksi haluat opiskella?

Opiskelu vaatii aina sitoutumista, motivaatiota ja aikaa. Punnitse ennen opintoja, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Yksi opintopiste (op) vaatii noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennainen osa on kalenterin hallinta eli ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa myös niihin aikaa, opetukseen osallistumisen lisäksi. Opiskelu on paljolti myös itsenäistä työskentelyä.

Avoimen AMK:n opiskelijoilla on käytettävissään ohjauspalvelut. Ota yhteyttä opinto-ohjaajiin, kun suunnittelet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinto-ohjaajien yhteystiedot >>

ATK-palvelut

Avoimen AMK:n opiskelijoilla on käytössään Karelian atk-palvelut. Avoimen AMK:n opiskelija saa käyttöönsä ammattikorkeakoulun käyttäjätunnuksen, joka mahdollistaa seuraavat palvelut: sähköposti, Moodle-oppimisympäristö, kirjaston tietokantojen etäkäyttö, ammattikorkeakoulujen tietokoneille kirjautumisen.

Opiskelijarekisteri

Avoimen AMK:n opiskelijat rekisteröidään ja heidän opintosuorituksensa kirjataan ammattikorkeakoulun opiskelijarekisteriin, Winhaan. Opintojen päätyttyä opiskelija saa pyydettäessä opintosuoritusotteen opiskelijapalveluista.

Tietoa opiskelusta

Opiskelijoiden Intranetiin eli Pakki-portaaliin on koottu tietoa opiskelusta. Pakkiin pääset kirjautumaan Karelian verkkotunnuksilla sivun yläreunan linkistä.

Kirjastopalvelut

Avoimen AMK:n opiskelijalla on käytössään ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut.

Tuet ja etuudet

Avoimen AMK:n opintoihin ei saa opintotukea tai muita opintososiaalisia etuuksia. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista.

Polkuopiskelija saa halutessaan Hakijapalveluista kortin, jolla hän saa ateria-alennuksen Amican opiskelijaravintoloissa Karelian kampuksilla.