Opiskeluvaihtoehdot avoimessa AMK:ssa

Opintotarjonta

Päivittyvän opintotarjonnan löydät koulutuskalenteri Meerkadosta, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta sisältää AMK-opiskeluun valmentavia opintoja, kieliopintoja ja eri koulutusalojen yksittäisiä opintojaksoja.

Laajempiin pintokokonaisuuksiin on koottu opintojaksoja, jotka täydentävät toisiaan. Ne soveltuvat hyvin aikuisopiskelijalle ammattitaidon täydentämiseen.

Suurin osa opinnoista järjestetään tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Vain avoimen AMK:n opiskelijoille järjestettävissä opinnoissa, opinnot toteutetaan mikäli opintoihin on riittävästi ilmoittautuneita. Mikäli opintojakso ei toteudu, palautetaan maksettu opintomaksu.

Polkuopinnot

Polkuopinnot on hyvä vaihtoehto jos tavoitteenasi on tutkintoon johtava koulutus. Elokuussa ja tammikuussa aloittavien tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin varataan muutamia opiskelupaikkoja polkuopiskelijoille. Polkuopiskelijana opiskelet ryhmän opetussuunnitelman mukaisesti samassa tahdissa tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautumisaika polkuopintoihin on elokuussa ja marras-joulukuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterissa.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnoissa etusijalla ovat henkilöt, joilla on vuoden aikana suoritettu hyväksytty valintakoetulos (valintakoetulos tulee näyttää kirjallisena). YAMK-tutkintoon valittavalla polkuopiskelijalla on lisäksi oltava vaadittava pohjakoulutus. Polkuopintoihin ilmoittautuneihin otetaan puhelimitse yhteyttä ja käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita.

Opintomaksu on 240 € / lukuvuosi. Opinnot avoimessa AMK:ssa eivät oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista opiskelumahdollisuutesi ennen opintoihin ilmoittautumista.

Suoritettuasi 60 opintopistettä AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, voit hakea kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Vastaavasti kun olet suorittanut 20 opintopistettä YAMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, voit hakea erillishaussa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tutkinto-opiskelijaksi edellyttäen että sinulla on hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus.

HOPS-opiskelu

Jos et löydä opintotarjonnasta sopivia opintoja, voit opiskella sinulle räätälöidyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

HOPS-opinnot soveltuvat sinulle erityisesti silloin, kun haluat täydentää ammatillista osaamistasi tai aloittaa opistoasteen päivittämisen AMK-tutkinnoksi. Esimerkiksi sairaanhoitajan opistoasteen tutkinnon voi päivittää AMK-tutkinnoksi: katso esite >>

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja tiedustele mahdollisuuttasi opiskella HOPS-opiskelijana.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot >>