Usein kysytyt kysymykset

Mitä voin opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa?
Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ammattikorkeakoulun perustutkintoihin kuuluvia opintojaksoja ja YAMK-tutkinnon osia. Opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Miten pääsen avoimen amk:n opiskelijaksi?
Avoimen amk:n opinnot ovat avoimia kaikille - nuorista aikuisiin. Opinnot eivät edellytä pohjakoulutusta eikä opintojen suorittamiselle ole ala- tai yläikärajaa. Mikäli opintojaksolle edellytetään edeltäviä tietoja tai taitoja, on se mainittu erikseen opintojaksokuvauksissa.
Tutustu opintotarjontaan ja ilmoittaudu nettisivuillamme haluamallesi opintojaksolle. Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä opiskelu maksaa?
Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksu lukukauden aikana muodostuu opintojen mitoituksen mukaan seuraavasti:
1 op 10 euroa
2 op 20 euroa
3 op 30 euroa
:
12 op tai enemmän 120 euroa

Miten paljon opiskelu vie aikaa?
Opintojen laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tunnin työpanosta. Tutkinto-opiskelijan lukuvuoden työmäärä on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Tämä työmäärä jakaantuu yleensä lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn, riippuen opintojakson opetusjärjestelyistä.

Kuinka paljon voin opiskella, voinko suorittaa tutkinnon?
Avoimessa amk:ssa suoritettavien opintojen määrää ei ole rajoitettu. Avoimessa amk:ssa voit suorittaa kaikkia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Avoimessa amk:ssa ei voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoa. Tutkinto edellyttää aina hakeutumista ja valituksi tulemista normaalin hakuprosessin kautta ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Saanko opintotukea?
Opiskelu avoimessa amk:ssa ei oikeuta opintotukeen tai muihin päätoimisille opiskelijoille myönnettäviin etuuksiin, kuten opiskelija-alennuksiin VR:n tai Matkahuollon lipuista.

Polkuopiskelija saa halutessaan Hakijapalveluista kortin, jolla saa alennusta Amican ravintoloista Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksilla.

Voinko opiskella avoimessa amk:ssa, jos olen työttömänä?
Työttömän työnhakijan kannattaa tarkistaa TE-toimistosta, miten paljon voi suorittaa opintoja työttömyysetuudella.

Voiko tutkinto-opiskelija suorittaa opintoja avoimessa amk:ssa?
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot on tarkoitettu muille kuin Karelia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille.

Miten hankin opintojaksolla tarvittavan materiaalin ja tenttikirjat?
Opintojakson yhteydessä tarvitsemastasi materiaalista ja vaadittavasta kirjallisuudesta saat tietoa opintojakson alussa. Kirjallisuus on mainittu myös opintojaksokuvauksessa. Opintojaksolla opettaja jakaa usein tarvittavat materiaalit, ja opintojakson yhteydessä opiskeltava kirjallisuus on saatavilla eri kirjastoista. Kirjastojen käyttöön saat opastusta kirjastosta.

Voinko hyödyntää avoimen amk:n opintoja, jos pääsen suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa?
Kyllä voit. Avoimen amk:n opinnot ovat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia. Mikäli haet ja tulet valituksi ammattikorkeakoulun opiskelijaksi myöhemmin, avoimen amk:n kautta suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Ammattikorkeakoulujen välillä opetussuunnitelmat vaihtelevat. Toisen ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti suorittamiesi opintojen hyväksiluku ja korvaavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Saanko opinnoista todistuksen?
Lukukauden/opintojesi päätyttyä saat opintosuoritusotteen pyytäessäsi sitä Opiskelijapalveluista.