Hakuaikataulu ja tarvittavat liitteet

10.-25.1.2017  Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus

15.3.-5.4.2017 Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen koulutus

Hakukelpoisuuden osoittaminen, ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisen jälkeen ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopiot ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. aikataululiite).

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite) toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammatti korkeakoulun hakijapalveluihin, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin.

Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, eikä IB, EB tai RP- tutkinnolla hakevia, joiden tulee toimittaa todistuskopiot ennalta ilmoitettuna muuna määräaikana (ks. aikataululiite). Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. aikataululiite).

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Hakukelpoisuuden osoittaminen, ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta am- mattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aika- työn kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakokeet Kareliassa

Karelian valintakoepäivät on kerrottu ko. hakukohteen valintaperusteissa. Lue lisää täältä

Valintojen tulokset

Tuloksia julkaistaan viimeistään 30.6.2017 (kevään 2017 yhteishaku) alkaen. Voit seurata valinnan tuloksia Oma Opintopolku-palvelussa.

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa koulutuksiin tai päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijalta hyväksyminen päättyy 14.8.2017 (kevään 2017 yhteishaku). Tämän jälkeen et voi tulla enää varasijalta hyväksytyksi.
Lisää ohjeita täällä

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen tapahtuu Oma Opintopolku-palvelussa viimeistään 14.7.2017 (kevään 2017 yhteishaku).

Lisäksi sinun tulee ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi viimeistään 14.7.2017 (kevään 2017 yhteishaku). Linkki ilmoittautumispalveluun (Oili) tulee näkyviin sen jälkeen, kun otat paikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa.

Jos olet saanut opiskelupaikan varasijalta, noudata Oma Opintopolku –palvelussa näkyvää määräaikaa!
Lisää ohjeita täällä

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat pääsääntöisesti 21.8.2017 (kevään 2017 yhteishaku). Tarkat tiedot julkaistaan Uuden opiskelijan oppaassa.

Liitteiden toimitusosoite

Hakijapalvelut
Karelia-ammattikorkeakoulu
Tikkarinne 9, FI-80200 Joensuu
hakijapalvelut(at)karelia.fi

Voit myös lähettää todistukset sähköpostitse käyttäen Karelian suojattua palvelua (ohje).