Näin haet
 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi –palvelussa. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Valtaosaan koulutuksista voit hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän.

Kevään 2017 hakuajat ovat

  • 1. hakuaika: vieraskieliset koulutukset ja yliopistojen taidealojen koulutuksia 10.– 25.1.2017 klo 15.00
  • 2. hakuaika: suomenkieliset koulutukset 15.3. – 5.4.2017 klo 15.00

Ohjeita hakemiseen löydät Opintopolusta. Käy lukemassa!

Katso video, miten haet korkeakouluun!

Hakemukseen voit merkitä hakujen aikana enintään kuusi hakutoivetta, jotka täytyy priorisoida mieluisuusjärjestykseen. Esimerkiksi, jos haet ensimmäisenä hakuaikana kolmeen hakukohteeseen, sinulle jää kolme hakutoivetta käytettäväksi toisena hakuaikana. Voit muuttaa hakutoiveidesi järjestystä, mutta vain hakuaikana ja vain niiden koulutusten osalta, jotka ovat ao. hakuaikana haussa.

Opiskelijavalinnassa sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa: hakutoivejärjestyksessä kaikkein mieluisinta, johon valintapisteesi riittävät. Jos et pääse koulutukseen, joka oli ensimmäinen hakutoiveesi, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäisen hakutoiveen koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan koulutukseen. Voit kuitenkin saada opiskelupaikkojen peruuntumisten vuoksi kutsuja ylemmille hakutoiveille, jos olet jäänyt jonottamaan ylempää hakutoivetta tai et ole ottanut vielä vastaan opiskelupaikkaa.

Jos olet jo hakenut 1. hakuaikana, lisäät 2. hakuajan koulutukset Oma Opintopolku -palvelussa.

  • Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun esim. verkkopankkitunnuksilla. Jos sinulla ei ole kirjautumiseen vaadittavia tunnuksia, ota yhteyttä sen korkeakoulun Hakijapalveluun, johon hait ensimmäisenä hakuaikana. Virkailija voi lisätä uudet hakutoiveesi lomakkeelle.

Jos haet molempina hakuaikoina, asetat koulutusten lopullisen järjestyksen 2. hakuaikana:

  • Et voi muuttaa 1. hakuajan koulutusten keskinäistä järjestystä.
  • Voit sijoittaa 2. hakuajan koulutuksia 1. hakuajan koulutusten edelle, väliin ja jälkeen.

Jos haet vain 2. hakuaikana

  • Voit täyttää hakulomakkeen suoraan Opintopolussa. Voit muuttaa hakukohteita Oma Opintopolku -palvelussa hakuaikana.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Sinulla on oikeus hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla jokaisen korkeakoulun verkkosivulta (julkaistaan keväällä 2017). Hakemuksessa kuvaa tarvitsemani valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat. Lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää korkeakoulujen sopimaan yhteiseen määräaikaan mennessä (ks. aikataululiite). Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Korkeakoululla voi olla täydentävää ohjeistusta esim. kaksivaiheisiin valintoihin liittyen. Hakemus toimitetaan ao. korkeakoulujen hakijapalveluihin.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Miten vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa tulevissa yhteishauissa

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva, jos et ole ennestään suorittanut suomalaista korkeakoulututkintoa tai jos et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan kevään 2014 yhteishausta tai sen jälkeen. Jos olet ottanut opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta vastaan vuonna 2013 tai aiemmin, mutta et ole suorittanut tutkintoa loppuun saakka, sinut katsotaan ensimmäistä korkeakoulupakkaa hakevaksi.

EU/ETA -alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille lukuvuosimaksut

Korkeakoulut perivät lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Lukuvuosimaksuja peritään vain vieraskielisessä koulutuksessa opiskelevilta. Suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa opiskelevilta ei peritä lukuvuosimaksuja kansalaisuudesta riippumatta. Lukuvuosimaksun alaraja on vähintään 1 500 euroa lukuvuodessa. Korkeakoulut voisivat määritellä lukuvuosimaksujen suuruuden itse. Korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Lukuvuosimaksuja koskevat säännökset ovat korkeakouluja velvoittavia niiden opiskelijoiden osalta, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen. Korkeakoulut voisivat halutessaan ottaa maksut käyttöön jo sitä ennen.

Lue lisää Karelian lukuvuosimaksuista