Siirtohaku ja valinta
 

Seuraava siirtohakuaika Karelia-ammattikorkeakouluun on 2. - 16.5.2017.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka

  • haluaa vaihtaa opiskeluoikeuden saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun ja/tai
  • haluaa vaihtaa opiskeluoikeuden saman tai läheisen alan opintoihin omassa korkeakoulussa.

Siirto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelija, jolla on opiskeluoikeus suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja joka on ollut läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä opintorekisteriin merkittyjä, tavoitetutkintoon soveltuvia suorituksia seuraavasti: AMK-tutkinto / vähintään 45 opintopistettä, YAMK-tutkinto / vähintään 20 opintopistettä. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2,00/5,00.

Muun kuin ensimmäisen vuoden opiskelijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan päätoimisesti. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa, jotta valmistuminen normiaikana on mahdollista. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2,00/5,00.

Karelian siirtohakukohteet löydät Opintopolku.fi –palvelusta huhtikuun loppuun mennessä. Linkki tulee tälle sivulle.

Hakemuksen lisäksi tarvittavat liitteet ovat:

- opintosuoritusote,
- opiskelutodistus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet,
- vapaamuotoinen perustelu siirtoon.

Jos liitteet lähetetään sähköpostitse, käytössä on Karelian suojattu palvelu (ohje).

Lisätietoja siirtohausta löydät Opintopolusta.
 

Koulutuksen vaihto Karelian sisällä

Kun opiskelija siirtyy Karelia-ammattikorkeakoulun sisällä niin, ettei tutkintonimike vaihdu, kyse on koulutuksen vaihtajasta.

Karelian tutkinto-opiskelija hakee koulutuksen vaihtoa SoleOpsin sähköisessä asioinnissa (Opiskeluoikeuden siirtohakemus). Hakuaika on jatkuva.

Vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan päätoimisesti. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä, jotta tutkinnon suorittaminen normiaikana on mahdollista. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2,00/5,00.

Karelia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Tikkarinne
80200 Joensuu
050 408 8429

Lisätietoa saat Karelian Hakijapalveluista.