Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyys on tiivis osa toimintaamme. Opintojen aikana sinulla on hyvät mahdollisuudet kartuttaa oman alasi kansainvälistä osaamista kotikampuksella tai lähtemällä kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon. 

Kansainvälisyysosaaminen on kielitaitoa, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kulttuurien tuntemusta, verkostoja, osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja innostavaa oppimista. Kansainvälistyminen kannattaa - osaaminen tukee työllistymistäsi!

Vaihtoon ja harjoitteluun

Erinomainen tapa kansainvälistyä opiskelun aikana on opiskelu- tai harjoitteluvaihto ulkomailla. Meillä on monipuolinen kumppankorkeakoulujen verkosto. Ammattikorkeakoulustamme lähtee vuosittain runsaasti opiskelijoita 3–12 kuukautta kestävään vaihtoon. Vastaavasti Kareliaan saapuu vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa.

Opiskelijat saavat tietoa ja tukea opiskelu- ja harjoitteluvaihdoista sekä muista kansainvälistymisen väylistä ensisijaisesti kansainvälisyyskoordinaattoreilta. Ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot hyväksiluetaan täysimääräisinä suoritettavaan tutkintoon, eikä vaihtojakso hidasta valmistumista.

Tukea kustannuksiin
Ulkomaille opiskelemaan lähtevät opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista. Opiskelijat ovat myös vaihto-opiskelunsa aikana oikeutettuja valtion opintotukikeskuksen myöntämään opintotukeen sekä opintotuen asumislisään.

Turvallisuus vaihdon aikana
Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan vaihdon aikana. Turvallisuusasiat huomioidaan jo vaihdon suunnitteluvaiheessa ja mahdollisia kriisitilanteita varten on toimintasuunnitelma.

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälisyysosaamista voi kartuttaa myös kotimaassa. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kotikansainvälistymiseen opintojen aikana.
Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

•  Englanninkieliset oman alan opinnot
•  Kieli- ja kulttuuriopinnot
•  Yhteiset opinnot ja tapahtumat ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa
•  Opinnäytetyön tekeminen yhdessä ulkomaalaisen opiskelijan kanssa
•  Harjoittelu monikulttuurisessa työyhteisössä kotimaassa
•  Virtuaaliliikkuvuus
•  Kansainvälinen hanketoiminta

Englanninkielinen tutkintokoulutus

Karelia-ammattikorkeakoulussa on yksi englanninkielinen tutkintokoulutus, Degree Programme in International Business. Muissa koulutuksissa on monipuolisesti  vieraskielisiä opintoja, joita jokainen opiskelija voi valita osaksi omaa tutkintoaan.