Metsätalousinsinööri (AMK)
Metsätalouden koulutus

Tutkinto: Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Metsätalousinsinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Biotalouden keskus, Sirkkalantie 12 A, Joensuu
Aloituspaikat: 40
Opetusmuoto: Päiväopinnot

Metsätalouden valintaperusteet
Opetussuunnitelma

Hankit erinomaiset valmiudet puunhankintaan, uusiutuvaan energiaan, metsäbiotalouden liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Opiskelet metsänhoitoa ja ekologiaa, metsävaratiedon hyödyntämistä ja metsien käytön suunnittelua. Metsä- ja ympäristölainsäädännön sekä kielten ja viestinnän opiskelu varmistavat osaamisesi. Täydennät osaamistasi opiskelemalla lisäksi Biotalouden keskuksen tarjoamia opintoja kuten ympäristöjohtamista, uusiutuvaa energiaa, paikkatiedon hyödyntämistä, kehitysmaaopintoja, uutta metsäteknologiaa tai ekosysteemipalveluita.

Opintojesi aikana kansainvälistyt vaihto-opinnoissa, harjoittelussa ulkomailla tai opiskelemalla yhdessä ammattikorkeakoulumme vaihto-opiskelijoiden kanssa. Käytössäsi on laaja verkostomme Keski-Euroopassa, Venäjällä, Kanadassa ja eteläisessä Afrikassa. Opinnoissasi tutustut monipuolisesti työelämään; osallistut työelämä- ja harjoittelujaksoille ja toteutat erilaisia toimeksiantoja työelämäkumppaneille.

Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua työelämään jo opintojesi aikana. Käytämme tarkoituksenmukaisesti erilaisia opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, luentoja, opintovierailuja ja laboratorioharjoituksia. Maastossa tapahtuva oppiminen on keskeinen osa opiskeluasi. Biotalouden laaja-alainen asiantuntijaverkosto tukee ja ohjaa sinua opinnoissasi.

Tulevat työnantajasi pitävät tärkeänä vahvaa metsäalan perusosaamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa sekä asiakaspalveluosaamista. Valmistuttuasi metsätalousinsinööriksi (AMK) toimit metsäsuunnittelijana, hankintaesimiehenä puun osto- ja korjuutehtävissä, metsäneuvojana, projektipäällikkönä tai -asiantuntijana sekä muissa johto- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

Lue valmistuneen opiskelijan tarina:

Simo Kuittinen, toimitusjohtaja, Siltek Oy

 

Opetusta tukevia hankkeita

Biotalouden keskuksessa, jossa metsätalousinsinöörien koulutus tapahtuu, on laajaa koulutus- ja kehittämishanketoimintaa. Opiskelijat voivat integroitua opinnoissaan hanketoimintaan monin tavoin mm. harjoitteluiden tai opinnäytetyön kautta.

Uusiutuvia liikenteeseen

SMALLEST

PELLETime

Hajautetut biojalostamot

LAAVA

Metsänhoitotöiden koneellistaminen

KIEMET-hanke, Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Maaseudun tulevaisuusriihi

 

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Opinto-ohjaaja Pekka Huotari
puh. 050 436 3691
pekka.huotari(at)karelia.fi

Koulutus- ja kehittämispäällikkö
Jarmo Mäkelä
puh. 050 563 2183
jarmo.makela(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi