Vahvista asemaasi työelämässä!

Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista osaamista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Koulutus on usein jatko- ja täydennyskoulutusta aiemmin hankitulle ammattitaidolle. Se on käytännönläheistä ja siihen sisältyy useimmiten työssä oppimista.

Työ- ja elinkeinohallinto rahoittaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta.

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat.

Haussa olevat työvoimakoulutukset

Haussa olevat työvoimakoulutukset te-palvelujen sivuilla:  www.te-palvelut.fi

Tulossa olevat työvoimakoulutukset

Teknisen alan osaamissalkku (6 kk)

Koulutus on tarkoitettu teknisen alan koulutuksen saaneille: insinöörit, arkkitehdit ja teknikot. Tavoitteena on räätälöitävällä koulutuksella laajentaa opiskelijoiden osaamista ja täydentää ammattitaitoa nykyajan vaatimusten mukaiseksi ja siten parantaa työllistymistä.

Opinnot rakentuvat yksilöllisesti mm. seuraavista aihe-alueista:
» CAD-tekniikka
» 3D-mallinnus
» robotiikka
» kestävä kehitys- ja ympäristöosaaminen
» innovaatiot ja yrittäjyys
» laatu ja turvallisuus
» projektijohtaminen
» teknologiaosaaminen
» esimiestyö
» nykyaikaiset valmistus- ja suunnittelumenetelmät teollisuudessa
» tuotannon tehostaminen
» Lean Six Sigma -menetelmä
» tieto- ja viestintäteknologia sekä  atk-taidot
» työelämän kielitaito ja viestintä
» työelämäpassit (työturvallisuuskortti, tulityökortti, tieturva 1, ensiapu 1 ja 2)

Koulutus alkaa vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja koulutuksesta: Jari Uimonen, jari.uimonen(at)karelia.fi, puh. 050 530 6811

--------------------------------------------------------------------------------

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vuoden 2010 alusta lukien on voinut tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tukemisesta sovitaan TE-toimistossa. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.

 Yhteyshenkilö: Jari Uimonen, puh. 050 530 6811, jari.uimonen(at)karelia.fi