Ikäosaaminen

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Master of Health Care
Master of Social Services

 

 

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tutkintonimikkeet yllä
Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2,5 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, jossa keskimäärin 1 - 5 lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi omaehtoista opiskelua, etätehtäviä ja verkossa tapahtuvaa ohjausta.

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma
Lataa esite

 

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksesta valmistuneena osaat toimia moniammatillisissa ikäihmisten kuntoutumista ja hyvinvointia tukevissa työyhteisöissä sekä vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Sinulla on valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Sinulla on laaja-alaista osaamista ikääntymisestä ja valmiuksia kehittää, arvioida, uudistaa ja johtaa palveluja. Osaat edesauttaa ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä sekä toimintakykyä ja osallisuutta.

Opinnot rakentuvat yhteistyössä työelämän kanssa. Kehität eri näkökulmista ikäihmisten kuntoutumista tukevia tutkimuksellisia ja alueellisia interventioita. Voit toteuttaa kehittämisinterventioita oman alueesi sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Niitä tuetaan teoreettisella ja menetelmällisellä opetuksella.

Kehittämistoimet etenevät vaiheittain ja tuottavat työelämässä hyödynnettävää tietoa, taitoa ja uusia kehittyneitä toimintamalleja. Keskeisiä sisältöjä ikäosaamisen koulutuksessa ovat ikäosaaminen, kuntoutusosaaminen, sekä johtamis-, tutkimus- ja projektiopinnot. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) sekä video- ja Adobe Connect järjestelmiä. Noin 60 % opinnoista on mahdollista suorittaa etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkotyöympäristöjä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy yhteensä n. 30 lähiopetuspäivää, jotka pyritään järjestämään kahden päivän jaksoissa. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Karelian muiden YAMK-opintojen kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin ikäosaamisen johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Tulevia työtehtäviä ja ammattinimikkeitä: osastonhoitaja, ylihoitaja, Ikäosaamisen johtaja, suunnittelija, projektikoordinaattori, projektipäällikkö

Lue, mitä opiskelijat kertovat Ikäosaamisen koulutuksesta

Tutustu myös koulutuksen yliopettajien blogiin: Ikäosaamisen YAMK tekee tulevaisuutta
 

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Yliopettaja Tuula Kukkonen
Puh. 050 467 5923
tuula.kukkonen(at)karelia.fi
 

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi