Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK)
Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen

Opintopolku.fi


Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK) tai Restonomi (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2,5 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuoto-opinnot, joissa 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa

 

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma
 

Tradenomina ja restonomina (ylempi AMK) olet taitaja, jolla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta ja kehittämisestä. Hallitset oman asiantuntijuusalueesi  tietoperustan, ymmärrät strategista suunnittelua ja muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä sekä osaat suhteuttaa omaa johtamistoimintaasi niihin. Osaat ennakoida organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia organisaation strategiatyöhön. Teet liiketoiminnan tai organisaation toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Tunnistat organisaation kehittämistarpeita ja arvioit sekä valitset kehittämistoimenpiteitä.

Opintosisältöjä opinnoissasi ovat itsensä johtaminen, johtajuuden arvot ja johtajana kehittyminen. Opiskelet lisäksi strategista suunnittelua ja johtamista, sekä ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmiä. Henkilöstöjohtamisessa perehdyt henkilöstöresurssien ja moninaisuuden johtamiseen sekä haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntöön. Lisäksi opintoihisi sisältyy palvelumuotoilun opintoja..

Sinun on mahdollista suorittaa opintosi työn ohessa. Pääosan opinnoista suoritat etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkotyöympäristöjä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyvät lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa. Opintoja toteutetaan monialaisesti yhdessä Karelian muiden yamk-koulutusohjelmien kanssa. Lisäksi osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä yhteistyössä Karelia-amk:n kansainvälisen opetustarjonnan kanssa.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija-, päällikkö- ja esimiestehtävissä. Ylempi  ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ammattinimikkeitä: liiketoimintapäällikkö, palvelupäällikkö, projektipäällikkö, kehityspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, yksikön tai osaston johtaja, yrittäjä

Tutustu koulutuksen sisältöihin myös blogissa: Kohti Masteria

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Yliopettaja Kim Wrange
puh. 050 536 3995
kim.wrange(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi