Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Master of Health Care
Master of Social Services

Opintopolku.fi

 

 

 

 

 

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tutkintonimikkeet yllä
Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä | 2,5 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus, keskimäärin 1 - 5 lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi omaehtoista opiskelua, etätehtäviä ja verkossa tapahtuvaa ohjausta.

 

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

Olet sosiaali- ja terveysalan johtamisen osaaja, jolla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittämisestä. Sinulla on sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle kuuluva tutkiva ja kehittävä työote. Hallitset oman asiantuntijuusalueesi monitieteistä tietoperustaa, ymmärrät muutosprosesseihin liittyviä ilmiöitä ja suhteutat omaa johtamistoimintaasi niihin. Sinulla on valmiudet vaikuttaa oman alasi kehittämiseen ja osallistua hyvinvointipoliittiseen keskusteluun. Lisäksi osaat kehittää hyvinvointipalveluja.

Opinnot rakentuvat yhteistyössä työelämän kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat johtaminen ja talouden hallinta, henkilöstöjohtaminen sekä sosiaali- ja terveysalan kehittyvä palvelujärjestelmä. Tutkimus- ja projektiopinnoissa, sekä kansainvälisissä opinnoissa kehität tutkivaa ja kehittävää työotettasi.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt kytkeytyvät työhösi ja asiantuntijuutesi kehittymiseen. Opiskelet monimuotoisesti työn ohella. Voimassaoleva työsuhde ei ole kuitenkaan opiskelun edellytys.  Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) sekä video- ja Adobe Connect -järjestelmiä. Osa opinnoista toteutetaan muiden yamk-opintojen kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritettuasi voit työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin johtamisen ja kehittämisen tehtäviin.

Tulevia työtehtäviä ja ammattinimikkeitä: osastonhoitaja, ylihoitaja, hoitotyön johtaja, suunnittelija, sosiaalipäällikkö, projektikoordinaattori, projektipäällikkö, aluejohtaja

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Yliopettaja Arja-Irene Tiainen
puh. 050 361 2842
arja-irene.tiainen(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi