Insinööri (ylempi AMK)
Uusiutuva energia

Opintopolku.fi


Tutkinto: Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Insinööri, ylempi (AMK) tai Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1- 2 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
Aloituspaikat: 20
Opetusmuoto: Monimuoto-opinnot, joissa keskimäärin kaksi lähipäivää kuukaudessa.

 

Valintaperusteet ja valintakoe
Opetussuunnitelma

 

Uusiutuvan energian ammattilaisena sinulla on näkemys kestävän kehityksen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja taito kehittää energia-alaa yritysten ja organisaatioiden johtotason tehtävissä sekä valmiudet itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Pystyt arvioimaan energia-alan tuotteiden, palvelujen ja toimintojen kestävän kehittämisen mahdollisuuksia ja hyödynnät osaamistasi myös kansainvälisissä tehtävissä. Valmistut työelämän osaajaksi, joka kykenee johtamaan ja edistämään ympäristö- ja energia-alan yritysten ja julkisten organisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Uusiutuvaan energiaan perustuva kestävä energiatalous tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmallista energiapolitiikkaa, jossa uusiutuvat energialähteet, energiasäästötekniikat ja uudet innovatiiviset tuotantoteknologiat muodostavat perustan kestävyydelle. Ilmastonmuutoksen nouseminen kestävyyden keskeiseksi mittariksi synnyttää runsaasti uutta kehitys- ja liiketoimintaa erityisesti uusiutuvan energian alalla.

Opiskelet uusiutuvia energialähteitä ja niiden mahdollisuuksia ja haasteita. Perehdyt metsäbiomassojen hankintaan, erityisesti raaka-aineen laadun hallintaan. Opiskelet myös energiaratkaisujen suunnittelua ja hankintaa, jossa syvennyt metsäbiomassalla toimivien lämpölaitosten hankintaan ja mitoitukseen. Kehität lisäksi kestävän johtamisen ja kehittämistoiminnan osaamistasi.

Uusiutuvan energian koulutuksen järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon monimuoto-opiskelijan ajankäytön haasteet ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena 2-4 lähipäivänä kuukaudessa. Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi vastuuyliopettajan ohjauksessa.

Uusiutuvan energian opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija-, ja esimies- ja opetustehtävissä. Tehtäväsi voivat liittyä uusiutuvan energian hankintaan, lämpöliiketoimintaan, suunnittelu- ja kehittämistoimintaan tai alan opetukseen.

Lisätietoja opintojen sisällöstä
Yliopettaja Ari Talkkari
puh. 050 349 7199
ari.talkkari(at)karelia.fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
hakijapalvelut(at)karelia.fi