Turvallisuus on yhteinen asia

Karelia-ammattikorkeakoulussa turvallisuustyötä tehdään ennakoiden ja hyvässä yhteistyössä kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten kanssa. Kaiken toiminnan perustana on ennakoiva turvallisuustyö ja korkeakouluturvallisuuden jatkuva kehittäminen osana arkea. Turvallisuustyön perustan muodostavat vaarojen tunnistaminen, riskienarviointi ja -hallinta, mikä tarkoittaa sitä, että toimintaamme kohdistuvia turvallisuusriskejä arvioidaan, käsitellään sekä seurataan säännöllisesti.

Turvallisuustyön organisointi

Karelia-ammattikorkeakoulussa turvallisuusjohtamisesta vastaavat rehtori sekä talous- ja hallintojohtaja, joka toimii oman toimen ohella myös turvallisuuspäällikkönä. Lisäksi Kareliassa toimii nimetty turvaryhmä, joka vastaa korkeakouluturvallisuuden johtamisesta sekä uhka- ja kriisitilanteiden ennakoinnista, menettelyistä, akuuttitilanteiden tarvitsemista toimenpiteistä sekä kriisiviestinnästä.

Jokaisella on vastuu turvallisesta työ- ja opiskeluympäristöstä

Turvallisuustoiminnan tärkein kohde on kampuksilla olevat henkilöt (henkilökunta, opiskelijat, kampuksilla olevat palvelujen tuottajat, vierailijat ja muut toimijat), joiden turvallinen toimiminen Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksilla pyritään takaamaan eri toimenpiteillä.

Henkilöturvallisuutta varmistetaan mm. harjoituksilla (turvallisuusluennot/-kävelyt), ensiapukoulutuksilla, alkusammutuskoulutuksilla ja poistumisharjoituksilla, jotka perustuvat vuosittaiseen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmaan. Harjoituksiin osallistuvat henkilöstö, opiskelijat ja muut kampuksilla toimivat tahot.

Kaikki kampuksilla toimivat henkilöt voivat tehdä turvallisuushavaintoja ja ilmoittaa poikkeavista havainnoista Karelia-ammattikorkeakoululle. Havainnot voivat koskea tiloja tai laitteita, kulkureittejä sisällä tai ulkona, piha-aluetta tai pysäköintialuetta, kampuksella liikkuvia henkilöitä, jotka ovat kampuksen toimijoita tai ulkopuolisia. Ilmoituksen voi tehdä intranetissä (henkilökunta, opiskelijat) olevan turvallisuushavainto -linkin kautta tai QR-koodin avulla tai sähköpostitse (turvallisuus(at)karelia.fi). Ilmoitus päätyy Karelia ammattikorkeakoulun turvaryhmälle, joka käsittelee turvallisuushavainnot ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tikkarinteen turvallisuusvideo
Wärtsilän turvallisuusvideo

Yhteystiedot:

Turvallisuuspäällikkö, p. +358 50 361 7864, sposti: turvallisuus(at)karelia.fi

Tietosuojavastaava: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat: puhelin +358 50 349 7097, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi, osoite: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, PL 256, 80101 Joensuu.