Karelia-ammattikorkeakoulu on osaava maailma

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa laajat kansainvälistymismahdollisuudet sekä opiskelijoille että opettajille sekä muulle henkilökunnalle. Yhteistyötä tehdään noin sadan korkeakoulun kanssa Euroopassa ja muualla maailmassa.

Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vakinaistettu 1996. Karelia-ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö vuoden 2013 alusta.

Kareliassa on:

Opiskelijamäärä 4000
Uusia opiskelijoita/vuosi 1000
Henkilökuntaa noin 370
Suomenkielisiä amk-koulutuksia 15
Englanninkielisiä amk-koulutuksia 1
YAMK-koulutuksia 5
Tutkintoja noin 660/vuosi
Liikevaihto noin 32 M€

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

 

Tilinpäätökset

Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013