Tradenomi, liiketalous, monimuotototeutus

 

Tutkinto: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: 
Tradenomi (AMK) 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. lähiopetusta 2 - 3 päivää joka toinen kuukausi.

Koulutuspaikka: Wärtsilä-kampus 

Hakuaika: 15.3. – 5.4.2017

Valintaperusteet ja pääsykokeet

Opetussuunnitelma

Liike-elämässä menestymiseen tarvitaan oman alan asiantuntijuuden ohella riittävä ymmärrys liiketoiminnan kokonaisuuksista ja yleisistä lainalaisuuksista. Monipuolisuuden tarve korostuu tulevina vuosina, kun digitalisaatio muokkaa ja murskaa vanhoja rakenteita ja toimintatapoja.

Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomi-opinnoissa ovat vahvasti mukana liiketalouden eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiudet työllistyä laajasti eri tehtäviin sekä markkinoinnin että taloushallinnon puolella.

Tyypillisiä tradenomien työtehtäviä ovat palvelupäällikkö, asiakasneuvoja, henkilöstösuunnittelija, yksikön esimies, myyntipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, controller, myymäläpäällikkö, vientisihteeri, HR-koordinaattori, yrittäjä, rahoitusneuvoja, toimitusjohtaja, kirjanpitäjä, tiimivastaava, vakuutusneuvoja ja markkinointipäällikkö.

Opintojesi aikana teet tiivistä yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa ja rakennat näin verkostoasi jo opiskellessasi. Tärkeä osa opintojasi ovat kieli- ja viestintäopinnot, joissa painotetaan erityisesti työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Kielitaitoasi voit kehittää myös opiskelemalla tai harjoittelemalla ulkomailla.

opintopolku nappi uusi2