Päivitä sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto AMK-tutkinnoksi!


Päivitä sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto ja aloita opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jolloin lähiopetuspäivien lisäksi on verkko-opiskelua ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa.

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja) ja jotka työssään tarvitsevat korkeakoulutasoista osaamista.

Opintojen laajuus

AMK-tutkintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opistoasteen tutkinnon päivittämiseen vaaditaan AMK-opintoja seuraavasti: sairaanhoitaja 44 op, fysioterapeutti 46 op ja sosionomi 46 op (sosionomiksi opiskelevat eivät voi tehdä lastentarhanopettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja). Muut tutkintoon sisältyvät opinnot hyväksiluetaan aiemman osaamisen (opistoasteen tutkinto ja työkokemus) perusteella.

Opintojen sisältö

Ammatillinen kasvu 2 op (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen ja päivitys)
Tieto- ja viestintäteknologia 2 op
Kieliopinnot 15 op
Tutkimusmenetelmät 7 op
Opinnäytetyö 15 op
HOPS-opinnot henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, minimi 3 op

Opintojen toteutus

Opinnot toteutetaan verkko- ja monimuoto-opintoina, jolloin itsenäisen työskentelyn osuus korostuu. Opinnot alkavat elokuussa 2018. 

Opiskelija laatii opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan osaamisen päivitystarpeet. Nämä opinnot voivat toteutua eri opiskelijoilla eri aikoina.

Yhteisten opintojen eteneminen

Syksy 2018
Toteutus verkko- ja monimuoto-opintoina. Lähiopetuspäivät ovat 30.8., 20.9., 25.10., 22.11. ja 13.12.2018

 • Ammatillinen kasvu 2 op
 • Tieto- ja viestintäteknologia 2 op
 • English for nursing / physiotherapy / social welfare 1, 3 op
 • Raportointi ja kirjoitusviestintä, 2 op
 • Suullinen viestintä ja kirjallisuus 2 op
 • Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät, 2 op
 • Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät 2 op

Kevät 2019
Opinnot toteutetaan verkko- ja monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on 1 pv/kk tammi-toukokuussa.

 • Svenska för fysioterapi / hälsovård / socialbranchen 1, 3 op
 • Svenska för fysioterapi / hälsovård / socialbranchen 2, 2 op
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen 3 op
 • Hoitotiede ja näyttöön perustuva toiminta 3 op (sairaanhoitajat)
 • Opinnäytetyön suunnitelma 5 op
 • Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 1 op

Kesä 2019
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. 

 • English for Nursing / Physiotherapy / Social Welfare 2, 2 op

Syksy 2019
Opinnäytetyön tekeminen omaan tahtiin keväästä 2019 alkaen, mutta valmis viimeistään 31.12.2019.

 • Opinnäytetyön toteutus 5 op
 • Opinnäytetyön raportointi 5 op

Ilmoittautuminen

17.4. - 22.5.2018
20 opiskelijapaikkaa
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumislomake

Opintomaksu

Avoimen ammattikorkeakoulun lukukausimaksu on 120 euroa / lukukausi, joka syyslukukauden osalta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Seuraavat lukukaudet laskutetaan lukukausien alkaessa. 

Lisätietoja

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opintojen sisältö

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto
Tarja Ruokonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Fysioterapeutti (AMK) -tutkinto
Tarja Pesonen-Sivonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosionomi (AMK) -tutkinto
Päivi Putkuri, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla ei voida myöntää tutkintoa ja siksi tutkinto-opiskelijaksi haetaan erillishaussa avoimen amk:n väylän kautta tai korkeakoulujen yhteishaussa.

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. YAMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittavaan työkokemukseen huomioidaan myös opistoasteen tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus.