Siirtohaku


Seuraava siirtohakuaika Karelia-ammattikorkeakouluun on 2. - 16.5.2017

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka

  • vaihtaa opiskeluoikeuden saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun ja/tai
  • vaihtaa opiskeluoikeuden saman tai läheisen alan opintoihin omassa korkeakoulussa.

Siirto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelija, jolla on opiskeluoikeus korkeakoulussa ja joka on ollut läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden. Suositeltava siirron hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä opintorekisteriin merkittyjä, tavoitetutkintoon soveltuvia suorituksia seuraavasti: AMK-tutkinto / vähintään 45 opintopistettä, YAMK-tutkinto / vähintään 20 opintopistettä. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2,00.

Muun kuin ensimmäisen vuoden opiskelijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan päätoimisesti. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa, jotta valmistuminen normiaikana on mahdollista. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2,00.

Karelian siirtohakukohteet löydät Opintopolusta.

Täytä hakemus Opintopolussa ja toimita 19.5.2017 mennessä seuraavat liitteet:

  • opintosuoritusote
  • opiskelutodistus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet
  • vapaamuotoinen siirron perustelu.

Jos toimitat liitteet sähköpostitse, käytä Karelian suojattua palvelua, ohje.

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään 31.7.2017.

Lisätietoja siirtohausta saat Karelian Hakijapalveluista sekä Opintopolusta.