Siirtohaku


Siirtohaku Karelia-ammattikorkeakouluun on 2. - 16.5.2018.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen TAI korkeakoulun sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu. Siirtohaku tapahtuu Opintopolussa.

Siirto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelija, jolla on opiskeluoikeus korkeakoulussa ja joka on ollut läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden. Suositeltava siirron hakuaika on ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä opintorekisteriin merkittyjä, tavoitetutkintoon soveltuvia suorituksia seuraavasti: AMK-tutkinto / vähintään 45 opintopistettä, YAMK-tutkinto / vähintään 20 opintopistettä. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2/5.

Muun kuin ensimmäisen vuoden opiskelijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan päätoimisesti. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa, jotta valmistuminen normiaikana on mahdollista. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2/5.

Siirto-opiskelijan opiskeluoikeus muodostuu normiopiskeluajasta vähennettynä jo käytetty opiskeluaika.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen toisesta koulutuksesta siirtoa hakevalla opiskelijalla tulee olla viimeisen vuoden sisällä hyväksytysti suoritettu kyseisen koulutuksen valintakoetulos tai hänen tulee suorittaa kyseiseen koulutukseen vaadittava valintakoe.

Opiskelijan, joka hakee suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen koulutukseen, tulee osoittaa kielitaitonsa erillisellä englannin kielikokeella. Opiskelijan, joka hakee siirtoa englanninkielisestä koulutuksesta suomenkieliseen, tulee osoittaa suomen kielitaito erillisellä suomen kielen testillä. Suomen kieli testataan opiskelijalta, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Ottaessaan siirto-opiskelupaikan vastaan, opiskelija menettää mahdollisen ensikertalaisuus-statuksensa.

Yhden paikan säännös ei koske siirtohakuja.

Hakemus täytetään Opintopolussa. Seuraavat liitteet tulee toimittaa hakuajan päättyessä:

  • opintosuoritusote (jos kaikkia opintoja ei ole rekisterissä, toimita niistä opettajan vahvistama todistus)
  • opiskelutodistus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet
  • vapaamuotoinen siirron perustelu.

Jos liitteet toimitetaan sähköpostitse, käytössä on Karelian suojattu palvelu, ohje.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 30.6.2018 mennessä. Opiskeluoikeus tulee vahvistaa 31.7.2018 mennessä.

Lisätietoja siirtohausta saa Karelian Hakijapalveluista sekä Opintopolusta.