Valmistumisen jälkeen

 

Tietoja jatko-opinnoista

Halutessasi tiedotamme sinulle myös opintojesi jälkeen Karelia-amk:n tarjonnasta ja mahdollisuudesta kartuttaa osaamistasi. Kerromme mm. Karelia-amk:ssa alkavista ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnoista. Tarjolla on jatkuvasti erikoistumisopintoja ja lyhytkursseja, joista on hyötyä ammatillisessa kehittymisessäsi.

Entä jos tutkintotodistukseni katoaa?

Säilytämme opiskelijatietojasi opiskelijarekisterissä. Mikäli tutkintotodistuksesi ja/tai opintorekisteriotteesi katoaa, voit tilata jäljennöksen sähköpostitse Opiskelijapalveluista.
Jos tarvitset leimatun ja allekirjoitetun kopion jostakin suorittamasi opinnon sisällöstä, saat myös sen Opiskelijapalveluista.

Toimitus tapahtuu ainoastaan postiennakolla, ja hinnat sisältävät postiennakkomaksun. Toimitusaika on kaksi viikkoa.

  • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta (liitteineen) tai erikoistumisopintojen todistuksesta (liitteineen): 60 euroa/kpl. Toinen ja sitä seuraavat kappaleet tilattuna samanaikaisesti ensimmäisen kanssa 30 euroa/kpl
  • Oikeaksi todistetut jäljennökset muista todistuksista (lyhytkurssit, henkilöstökoulutukset, eronneen tai siirto-opiskelijan opintosuoritusote, opintosuoritusote henkilölle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt tutkintoa suorittamatta): 40 euroa/kpl
  • Opintojaksojen sisältöselvitykset, oikeaksi todistetut ja leimatut kopiot: perusmaksu 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
  • Opinto-oppaat 2001 - 2009 (luettavissa veloituksetta) Oikeaksi todistetut ja leimatut kopiot opintojaksojen sisällöistä: perusmaksu 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
  • Opetussuunnitelmat 2010 (luettavissa veloituksetta) Oikeaksi todistetut ja leimatut kopiot opintojaksojen sisällöistä: perusmaksu 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl

Sijoittumisen seurantakyselyt valmistuneille opiskelijoille

Teemme seurantakyselyitä, joissa keräämme tietoja työllistymisestäsi ja jatko-opinnoistasi. Kysely lähetetään noin vuoden kuluttua valmistumisestasi. Kyselyyn kannattaa vastata. Hyödynnämme arvokkaita tietoja koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun mm. työmarkkinatilanteet huomioiden.