Opiskelijoiden tarinoita

 

Millaista on opiskella osaavaksi ammattilaiseksi Karelia-ammattikorkeakoulussa? Opiskelijamme kertovat omista opiskelukokemuksistaan Kareliassa ja Joensuussa, ja kertovat miksi Karelia-ammattikorkeakoulu avaa tien asiantuntijuuteen. 

Degree Programme in International Business

Liiketalouden koulutus

Media-alan koulutus

Metsätalouden koulutus

Matkailun koulutus

Fysioterapeuttikoulutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus

Ikäosaamisen YAMK-koulutus