Lähikuvassa opettaja

Haastattelussa graafisen suunnittelun verkko-opettaja Juha Leppänen


Olet nyt viimeisen vuoden aikana vetänyt useampaa graafisen suunnittelun verkko-opintojaksoa avoimessa AMK:ssa. Miten opiskelijoiden opiskelu on sujunut ja kuinka moni opiskelija opiskelee useammalla opintojaksollasi?

On ollut mukava huomata, että tänä vuonna melko moni opiskelija on osallistunut kaikille avoimen AMK:n opintojaksoilleni. Nykyään opiskelijoilla ei ole teknisiä ongelmia läheskään niin paljon kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Tietotekniset taidot ja verkko-opiskelutaidot ovat selvästi kasvaneet. Käytän paljon opetusvideoita ja niiden Flash-tiedostomuoto tuntuu olevan se suurin ongelman aiheuttaja opiskelijoilla. Muuten opiskelijat ovat tehneet ahkerasti tehtäviä jokainen omalla tasollaan.

Avoimen AMK:n opiskelijoiden tasoero on melko suuri. Toisaalta opettajana on hienoa nähdä opiskelijoiden kehittyminen opiskelukauden tai joidenkin kohdalla koko vuoden aikana. Nyt syksyllä osallistujamäärät yllättivät, koska kaikki opintojaksot täyttyivät melko nopeasti.


Mitä eri graafisen suunnittelun sisältöjä opetat?

Nykyään opetan verkko-opintoina suunnitteluohjelmista kuvankäsittelyä Photohopilla ja vektoripiirtoa Illustratorilla. Taitto-ohjelmista käytössä on InDesign, joka on jo muodostunut jonkinlaiseksi standartiksi kuten Photoshop on kuvankäsittelyssä. InDesign-ohjelman kehittymisen myötä myös niin sanotut digitaaliset kirjat eli epub-tiedostot ovat tulleet opetukseen mukaan. 

Suunnittelutaitojen osalta opetan tällä hetkellä typografiaa ja graafiseen alaan liittyvää sommittelua ja värioppia. Näihin osaltaan liittyen myös yritysilmeen visuaalista suunnittelua sekä kevätkaudella 2018 myös mainoskampanjan visuaalista suunnittelua. 


Millaista on opettaa monella verkko-opintojaksolla?

Kirjoitan joka työpäivä kommentteja opiskelijoiden palauttamiin tehtäviin. Se palautteen/arvioinnin kirjoittaminen on jo rutinoitunut taito, koska olen tehnyt sitä niin paljon 20 vuoden opetusurani aikana. Analysoinnin taito on visuaalisella alalla tärkeää. Joskus teknisistä tehtävistä tulee kirjoitettua lyhyempiä kommentteja ja joistain luovista tehtävistä sitten pidempiä.

Se, millaisen rakenteen ja ulkoasun verkko-opintojaksolle tekee, voi edesauttaa paljon niin opiskelijaa kuin opettajaa sisällön jäsentymisessä. Aikaa ei saisi kulua turhaan etsimiseen. Käytän itse MoodleRoomsissa samaa rakennetta kaikilla opintojaksoilla, joten se luonnollisestikin auttaa tietenkin itseäni, mutta myös niitä opiskelijoita, jotka osallistuvat useammalle opintojaksolleni.


Mitä neuvoja antaisit verkko-opiskelijalle?

Opintojakso koostuu aina yksittäisistä tehtävistä, mutta olisi hyvä oppia varioimaan sitä, mikä tehtävän aiheena sattuukin olemaan. Lisäksi tulisi oppia yhdistelemään eri tehtävien aiheita. Noissa kahdessa se oleellinen lieneekin. Ei ole väliä, onko kyseessä tekniset taidot vai suunnittelutaidot. Kun esimerkiksi tekniset taidot kehittyvät opiskelun aikana, voi paremmin keskittyä ulkoasun visuaaliseen suunnitteluun ja tietyn tunnelman tai vaikutuksen luomiseen. 


Millainen ammatillinen tausta sinulla on opettajana?

Graafiseen alaan liittyen se alkanee jostain vuodesta 1992, jolloin aloitin kuvataiteen opinnot Joensuussa. Valmistumisen jälkeen olin kolme vuotta opettajana toisella asteella, jossa käynnistyi täysin uusi koulutus nimeltään Kuvankäsittelyn perustutkinto. Sieltä siirryin ammattikorkeakoululle, jossa oli alkamassa erilaisia graafisen alan opintoja ja myöhemmin myös tutkintoon johtava koulutus aikuiskoulutuksena sekä alan erikoistumisopintoja ja avoimen AMK:n opintoja.


Ovatko sisällöt muuttuneet paljon vuosien varrella?

Suunnitteluohjelmat ovat muuttuneet ja ne kehittyvät jatkuvasti. Ohjelmiin tulee uusia toimintoja ja suunnittelua nopeuttavia toimintoja, mutta opettajan kannalta se tarkoittaa myös uusiin toimintoihin perehtymistä ja uusien opiskelumateriaalien luomista. Henkilökohtaisesti pidän aina noiden uusien mahdollisuuksien tutkimisesta ja soveltamisesta. Jotkin asiat eivät sinällään niin paljon muutu, kuten typografia, sommittelu ja värioppi. Typografian suhteen suurin tekninen muutos on tietenkin ollut verkkojulkiseminen eli kuinka internetsivuilla olevaa tekstiä pystyy teknisesti muotoilemaan sekä hyödyntämään eri kirjaintyyppejä, kirjainkokoja ja välistyksiä.


Mikä itseäsi kiinnostaa tällä hetkellä graafisella alalla?

Tuohon on helppo vastata. Digitaaliset kirjat/julkaisut ehdottomasti. Ne ovat Suomessa lähteneet hitaasti yleistymään verrattuna moneen muuhun maahan. Alussa siihen oli looginen syy eli digikirjan hinta verrattuna painettuun kirjaan. Nyt niiden hinnat ovat kuitenkin jo tippuneet ja lisäksi saatavana on myös paljon ilmaisia digikirjoja. Ja edelleen se että, nykyisin ihmiset käyttävät älypuhelinta sekä tabletteja ajallisesti tosi paljon.

Avoimen amk:n sivulle >>  

juha leppanen