Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

 

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Ne on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää asiantuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Haussa keväällä 2017

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus

Huomisen matkailukohde - ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus, 30 op

Yhteystiedot

Kulttuuriala & Matkailu-, ravitsemis- ja talousala & Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala:

Susanna Rosell
Toimialajohtaja
susanna.rosell[at]karelia.fi
puh. 050 373 8458

Luonnontieteiden ala & Luonnonvara- ja ympäristöala & Tekniikan ala & Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala:

Ulla Asikainen
Toimialajohtaja
ulla.asikainen[at]karelia.fi
puh. 050 523 4355