Huomisen matkailukohde - ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus 30 op

 

Koulutuksessa hiot ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntijuuttasi. Syvennät kansainvälisen matkailun markkinointi- ja myyntiosaamistasi ulkomaisille kohderyhmille – saksankielisen Euroopan, Venäjän tai Aasian (Japani, Kiina) markkinoilla.

Koulutuksen avulla lisäät asiantuntemustasi erityisesti kansainvälisyydestä, digitaalisuudesta ja turvallisuudesta sekä toimintaympäristöjen ja trendien ennakoinnissa. Koulutuksessa vahvistat yrityksesi tai organisaatiosi kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Opit tunnistamaan kohderyhmäsi tarpeet ja odotukset, jotta osaat tuottaa heille lisäarvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Koulutus toteutetaan ja asiantuntijuus osoitetaan kiinteässä yhteydessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksesta saa todistuksen.

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Opintoja voidaan lukea osittain hyväksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Toteutus

Opinnot toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä työ- ja elinkeinoelämältä tulleiden toiveiden mukaisena.

Koulutus koostuu

  • yhdeksästä lähiopetuspäivästä, joihin voi sisältyä opintokäyntejä kotimaisissa lähimaakunnissa,
  • verkko-opiskelusta,
  • kehittämistehtävästä,
  • itsenäisestä opiskelusta sekä
  • ulkomaille suuntautuvasta opintomatkasta tai vaihtoehtoisesti kohdealuetta käsittelevästä tehtävästä.

Sisältö 

Syksy 2018 
Orientaatio ja toimintaympäristön analyysi 6.-7.9.2018
Kohdealueosaaminen 11.-12.10.2018
Palvelumuotoilu 15.-16.11.2018
 
Kevät 2019 
Ansaintalogiikka 24.-25.1.2019
Ulkomaille suuntautuva opintomatka, maalis-huhtikuu 2019
Päätösseminaari 16.5.2019
 
Hinta

1000 euroa (alv. 0 %)

Maksu sisältää kolme kotimaan opintomatkaa. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kustannuksista opiskelija vastaa itse. 

Mikäli opiskelupaikka perutaan kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkamista, opintoa ei laskuteta. Peruutus em. ajan jälkeen, aloittamatta jättäminen tai eroaminen kesken opintojen ei oikeuta vapautukseen maksusta. Opiskeilja voi anoa maksun osapalautusta terveydellisistä syistä osoittamallaan lääkärintodistuksella. 

Hakeminen

12.3. - 17.8.2018

Hakulomake 

Lisätietoja

Yliopettaja Tarja Kupiainen 
050 520 9747
tarja.kupiainen(at)karelia.fi