Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus 30 op


Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. Opintoja voidaan hyväksilukea YAMK-tutkintoon.

Sisältö

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan yhteistössä Hämeen, Kajaanin, Lapin, Oulun, Savonian, Vaasan ja Karelia-ammattikorkeakoulun, sekä AIKOPA Aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluiden kanssa.

Lähipäivät 2018 12.-13.9., 4.10., 1.11., 13.12.
Lähipäivät 2019
23.-24.1., 21.2., 20.-21.3., 25.4. ja 23.5.

Hinta

1000 euroa (alv 0 %)

Mikäli opiskelupaikka perutaan kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkamista, opintoa ei laskuteta. Peruutus em. ajan jälkeen, aloittamatta jättäminen tai eroaminen kesken opintojen ei oikeuta vapautukseen maksusta. Opiskeilja voi anoa maksun osapalautusta terveydellisistä syistä osoittamallaan lääkärintodistuksella. 

Hakuaika

19.3. - 8.6.2018

Hakeminen

Hakulomake

Hakulomakeen liitteenä tulee toimittaa ansioluettelo/CV ja vapaamuotoinen kirjallinen kuvaus, jonka ohjeistus löytyy valintaperusteista. 

Valintaperusteet

Lisätietoja 

Koulutuksen esite

Kirsi Sallinen
050 315 6577
kirsi.sallinen(at)karelia.fi

Mari Savolainen
050 351 7084
mari.savolainen(at)karelia.fi